Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mallarını Allah yolunda infak edip de ardından yaptığı iyiliği başa kakmayarak yardımcı oldukları kimseleri incitmeyenlerin ödülleri Rabb'leri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.

اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَٓا اَنْفَقُوا مَناًّ وَلَٓا اَذًۙى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
Ellezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi summe la yutbiune ma enfeku mennen ve la ezen lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2yunfikuneinfak edenنفق
3emvalehummallarınıمول
4fi
5sebiliyolundaسبل
6llahiAllah
7summesonra
8la
9yutbiuneardındanتبع
10maşeyleri
11enfekuverdikleriنفق
12mennenbaşa kakmayanمنن
13ve la
14ezenve eziyet etmeyenlerinاذي
15lehumvardır
16ecruhumödülleriاجر
17indekatındaعند
18rabbihimRableriربب
19ve layoktur
20havfunkorkuخوف
21aleyhimonlara
22ve la
23humve onlar
24yehzenuneüzülmeyeceklerdirحزن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Rabbleri katında has ödülleri vardır. Onlara hiç korku olmadığı gibi, onlar üzülmeyeceklerdir de.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Mallarını Allah yolunda infak edip (verip) arkasından başa kakmayan, (fakirleri) incitmeyenler var ya onlar için Rableri katında ödül(ler)i vardır. Onlara herhangi bir korku yoktur; onlar üzülmeyecek de.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Paralarını ALLAH yolunda harcadıktan sonra iyiliklerini başa kakıp eziyet etmeyenler için Efendi'leri katında ödülleri vardır. Onlara korku ve üzüntü yok.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mallarını Allah yolunda infak* edip de ardından yaptığı iyiliği başa kakmayarak* yardımcı oldukları kimseleri incitmeyenlerin ödülleri Rabb'leri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da yaptıkları iyiliği başa kakmayan ve incitmeyenler var ya, onlara Rableri (Sahipleri) katında ödül vardır. Onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın yolunda yardımlaşmak amacıyla mallarını paylaşan ve verdikleri şeyin arkasından başa kakmayan ve incitmeyenlerin ödülleri, Efendilerinin katındadır. Üstelik onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Mallarını Allah yolunda infak edip de, sonra infak ettiklerini başa kakıp gönül incitmeye kalkışmayanlar, ödüllerini yalnızca Rableri katında bulacaklardır. Artık onlar gelecekten endişe duymayacaklar, geçmişten dolayı mahzun olmayacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma eklemeyenlerin, Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Mallarını Allah yolunda harcayan sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayan ve gönül incitmeyen kimselerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra iyiliklerini başa kakıp (muhtaç kişinin duygularını) inciterek (bu) harcamalarının değerini düşürmeyenler mükafatlarını Rableri katında bulacaklar; onlar için artık ne korku vardır, ne de üzüntü.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fisebilillah mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler, rabları indinde onların ecirleri vardır, onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olmıyacaklardır.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mallarını Allah yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rableri katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Gültekin Onan

  Mallarını Tanrı yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Mallarını (Allah yolunda) harcayıb da sonra o harcadıklarının arkasından bir başa kakış ve bir eziyyet takıb katmayanlar (yok mu?) Onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiç bir korku yokdur, mahzun da olacak değillerdir onlar.

 • İbni Kesir

  Mallarını Allah yolunda infak edip de, sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin mükafaatı, Rabbları katındadır. Onlara korku yoktur. Ve mahzun da olacak değillerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Mallarını Allah yolunda harcama yapıp, sonra da verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Mallarını Allah yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu, işte onların Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Mallarını Allah'a imanları dolayısıyla insanlara karşılıksız bağışlayan, sonrasında da bu yaptıklarına başa kakma ya da eziyet gibi davranışlar eklemeyenlerin, Rableri indinde (nefslerinin hakikatini meydana getiren Esma bileşimlerinden kaynaklanan) özel ecirleri vardır. Onlara korkacakları bir şey yoktur, hüzün duyacakları bir şey de!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Paralarını ALLAH yolunda harcadıktan sonra iyiliklerini başa kakıp eziyet etmeyenler için Rab'leri katında ödülleri vardır. Onlara korku ve üzüntü yok.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Mallarını Allah yolunda infak* edip de, ardından yaptığı iyiliği başa kakarak, yardımcı oldukları kimseleri incitmeyenlerin ödülleri Rabb'leri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Progressive Muslims

  Those who spend their money in the cause of God, then they do not follow what they have spent with either insult or harm; they will have their reward with their Lord, there is no fear over them nor will they grieve.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who spend their wealth in the cause of God, then follow not what they have spent with condescension or hindrance, they have their reward with their Lord; and no fear will be upon them, nor will they grieve.

 • Aisha Bewley

  Those who spend their wealth in the Way of Allah, and then do not follow what they have spent by demands for gratitude or insulting words will have their reward with their Lord. They will feel no fear and will know no sorrow.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who spend their money in the cause of GOD, then do not follow their charity with insult or harm, will receive their recompense from their Lord; they have nothing to fear, nor will they grieve.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who spend their money in the cause of God, then they do not follow what they have spent with either insult or harm; they will have their recompense with their Lord, there is no fear over them nor will they grieve.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who spend their money in the cause of God, then do not follow what they have spent with either insult or harm; they will have their reward with their Lord, they have nothing to fear nor will they grieve.