Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozanlar; Allah'ın bağlı kalınmasını istediği şeyle bağlarını koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar, hüsrana uğrayacaklardır.

اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ م۪يثَاقِه۪ۖ وَيَقْطَعُونَ مَٓا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ٓ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِۜ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
Ellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misakıh, ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidune fil ard ulaike humul hasirun.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar ki
2yenkudunebozarlarنقض
3ahde(verdikleri) sözüعهد
4llahiAllah'a
5min-dan
6bea'disonra-بعد
7misakihisöz verip bağlandıktanوثق
8ve yektauneve keserlerقطع
9maşeyi
10emeraemrettiğiامر
11llahuAllah'ın
12bihikendisiyle
13en
14yusalebirleştirmesiniوصل
15ve yufsiduneve bozgunculuk yaparlarفسد
16fi-nde
17l-erdiyeryüzü-ارض
18ulaikeişte
19humuonlardır
20l-hasiruneziyana uğrayanlarخسر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O fasıklar ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler; Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği ilişkileri keser ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Onlar manen iflas etmiş kimselerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a verdikleri sözü sözleştikten sonra bozanlar,* Allah'ın birleştirilmesini (gözetilmesini) emrettiği şeyleri kesenler (terk edenler) ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki ALLAH ile yaptıkları anlaşmaya bağlılık sözü verdikten sonra onu bozarlar, ALLAH'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar kaybedenlerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Misaklerinden * sonra Allah'ın ahdini * bozanlar; Allah'ın bağlı kalınmasını istediği şeyle bağlarını koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar, hüsrana uğrayacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Fasıklar, Allah'a verdikleri sözün kesinleşmesinden sonra Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırarak* ve tabii düzeni bozarak sözlerinden cayanlardır.* Zarar edenler işte onlardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a verdikleri sözü güçlendirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini buyruk verdiği şeyi kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar; yitime uğrayanlar, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar ki (fıtrat) sözleşmesinden sonra Allah'ın (aldığı) sözü bozarlar, Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kesip koparırlar ve yeryüzünde ahlaklı çürümeye neden olurlar işte bunlardır hüsrana uğrayanlar!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O fasıklar ki Allah'a verdikleri ahdi, onunla anlaşıp bağlandıktan sonra bozar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keser ve yeryüzünde bozgun çıkarırlar. İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ki (bunlar) Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar, işte bunlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ki Allah'a kesin söz verdikten sonra bozarlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği ilişkileri keser ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar, hep o hüsrana düşenlerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar ki, (fıtratlarına) yerleştikten sonra Allah'a karşı taahhütlerini bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparıp ayırır ve yeryüzünü fesada verirler: İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ki Allahın ahdini misak ile bağlandıktan sonra bozarlar, Allahın vaslını emrettiğini kat'ederler ve yer yüzünde fesad yaparlar, işte bunlar hep o husrana düşenlerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki, söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar, Allah'ın, birleştirmesini emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağlarını) keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar; işte ziyana uğrayanlar onlardır.

 • Gültekin Onan

  Onlar ki Tanrı ile yaptıkları anlaşmayı (ahid) onayladıktan (misakihi) sonra onu bozarlar, Tanrı'nın birleştirilmesini buyurduğu şeyi keserler / ayırırlar ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparlar. İşte onlar zarara uğrayanlardır (hümülhasirun).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O (fasıklar) ki Allanın, (Kitablarında Muhammede iman etmeleri hakkındaki ahid (ve emr) ini onu te'kid de etdikden sonra bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emretdiği şey'i (hısımlık rabıtalarını, cem'iyyet birliğini, peygambere imanda birleşmeyi) keserler, yer yüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar hüsrane (maddi ve manevi en büyük zarara) uğrayanların ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  Allah'ın ahdini pekiştirdikten sonra bozanlar, birleştirilmesini emrettiği şeyi koparanlar, yeryüzünde fesad çıkaranlar, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ki onlar, Allah ile yapılan sözleşmeyi kabul ettikten sonra bozanlar, Allah'ın, birleştirilmesini emrettiği şeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlardır. İşte kaybedecek olanlar onlardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu fasıklar o kimselerdir ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın, kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar, Allah ahdini (Esma'sını açığa çıkarmanın farkındalığıyla yaşama istidadının gereğini) dünyaya geldikten sonra yerine getirmezler. Birleştirilmesini emrettiğini (Esma hakikati müşahedesini) keserler ve arzda (bedensel yaşam boyutunda) fesat çıkarırlar (bedensel arzular {karındaki ikinci beyin dürtüleri - komutları/nefsi emmare} peşinde ömür tüketirler). İşte bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki ALLAH ile yaptıkları anlaşmaya bağlılık sözü verdikten sonra onu bozarlar, ALLAH'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar kaybedenlerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar ki; anlaştıktan sonra, Allah'a verdikleri sözü bozan, Allah'ın korunmasını istediği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselerdir. İşte onlar, hüsrana uğrayacaklardır.

 • Progressive Muslims

  The ones who break their pledge to God after making its covenant, and they sever what God had ordered to be delivered. And they make corruption on Earth; these are the losers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who break the covenant with God after its agreement, and sever what God commanded to be joined, and work corruption in the land; it is they who are the losers.

 • Aisha Bewley

  Those who break Allah’s contract after it has been agreed, and sever what Allah has commanded to be joined, and cause corruption on the earth, it is they who are the lost.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  who violate GOD's covenant after pledging to uphold it, sever what GOD has commanded to be joined, and commit evil. These are the losers. Two Deaths and Two Lives for the Disbelievers*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The ones who break the pledge to God after making its covenant, and they sever what God had ordered to be delivered, and they make corruption on the earth; these are the losers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The ones who break their pledge to God after making the covenant, and they sever what God had ordered to be joined. Moreover, they make corruption on earth; these are the losers.