Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'a, nasıl gerçeğin üzerini örterek nankörlük edersiniz? Sizi ölüler iken var etti, sonra sizi öldürecek, sonra tekrar dirilterek kendisine döndürecektir.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتاً فَاَحْيَاكُمْۚ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum, summe yumitukum summe yuhyikum summe ileyhi turceun.
#kelimeanlamkök
1keyfenasılكيف
2tekfuruneinkar edersinizكفر
3billahiAllah'a
4vekuntumsiz ikenكون
5emvatenölülerموت
6feehyakumO sizi dirilttiحيي
7summesonra
8yumitukumöldürecekموت
9summesonra
10yuhyikumdiriltecekحيي
11summesonra
12ileyhiO'na
13turceunedöndürüleceksinizرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Siz yokken, sizi var etti. Sonra sizi öldürecek ve sonra tekrar diriltecek. Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Siz ölü (cansız)ken size hayat veren Allah'ı nasıl oluyor da inkâr ediyorsunuz! Sonra sizi öldürecek, sonra sizi (tekrar) diriltecek ve sonunda yalnızca O'na döndürüleceksiniz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'a, nasıl gerçeğin üzerini örterek nankörlük edersiniz? Sizi ölüler* iken var etti, sonra sizi öldürecek, sonra tekrar dirilterek kendisine döndürecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek ve yeniden can verecektir.* Sonra O'nun huzuruna çıkarılacaksınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a nasıl nankörlük edersiniz? Oysa sizler ölüydünüz. Ardından size yaşam verdi. Sonra sizi öldürecek; sonra size yeniden yaşam verecek. Sonra, O'na döndürüleceksiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Cansızken size hayat bahşeden, ardından sizi öldürecek ve ondan sonra da diriltecek olan, en sonunda sizi kendisine döndürecek olan Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yaparsınız?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a nasıl küfrediyorsunuz ki, ölü iken sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek, sonra da döndürülüp O'na götürüleceksiniz!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Cansız iken size hayat veren ve sizi ölüme götüren, sonra tekrar hayata kavuşturan ve (sonunda) Kendisine döndürüleceğiniz Allah'ı nasıl inkar edersiniz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O'na döndürüleceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allaha nasıl küfr ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'a nasıl nankörlük edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti; yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na döndürüleceksiniz.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya nasıl küfredersiniz? Siz ölüler (emvaten) idiniz, o sizi diriltti (feahyaküm). Sonra sizi öldürür (yümiytüküm) ve tekrar diriltir (yuhyiyküm) ve sonunda / sonra da ona döndürülüceksiniz / döneceksiniz (türceun).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allaha nasıl olub da küfrediyor (Onun varlığını ve birliğini inkar ediyor) sunuz? Halbuki siz ölüler iken (henüz babalarınızın sulbünde bir nutfe iken annelerinizin rahminde, sonra da dünyada sizi) O diriltdi. Sonra sizi yine O öldürecek, tekrar sizi (kabirde ve neşirde) O diriltecek ve nihayet (Haşirden sonra) yine yalınız ona döndürüleceksiniz.

 • İbni Kesir

  Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki siz ölüler iken O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, en sonunda yalnız O'na döndürüleceksiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Nasıl olur da Allah'a karşı nankör olabilirsiniz? Oysa, siz cansız iken, size o can verdi. Sonra sizin yine canınızı alacak; sonra da sizi diriltecek ve sonunda yine yalnızca O'na döndürüleceksiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey kafirler! Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki, siz ölü iken size hayatı veren O'dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nasıl da varlığınızın hakikatinin Allah Esma'sı (B işareti kapsamında) olduğunu inkar ediyorsunuz? Ölüydünüz (hakikatinizin ne olduğunu bilmeden yaşıyordunuz), O sizi diriltti (inzal ettiği ilimle size hayat verdi); sizi yine öldürecek (kendini sırf bedenmiş gibi kabul halinden), yine diriltecek (kendini beden sanma halinden arındırarak bilinç boyutu haliyle yaşam).. . Nihayet sonunda hakikatinizi göreceksiniz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizi yoktan var eden Allah'ı nasıl inkar edersiniz! Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar dirilterek kendisine döndürecektir.

 • Progressive Muslims

  How can you reject God when you were dead and He brought you to life Then He makes you die, then He brings you to life, then to Him you return.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  How can you deny God? When you were dead, He gave you life; then will He give you death; then will He give you life; then to Him will you be returned.

 • Aisha Bewley

  How can you reject Allah, when you were dead and then He gave you life, then He will make you die and then give you life again, then you will be returned to Him?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  How can you disbelieve in GOD when you were dead and He gave you life, then He puts you to death, then He brings you back to life, then to Him you ultimately return?,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  How can you reject God when you were dead and He brought you to life? Then He makes you die, then He brings you to life, then to Him you return.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  How can you not appreciate God when you were dead and He brought you to life? Then He makes you die, then He brings you to life, then to Him you return.