Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'a döndürüleceğiniz gün için takvalı olun. O gün, hiç kimseye haksızlık yapılmaksızın, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.

وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۟
Vetteku yevmen turceune fihi ilallahi summe tuveffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlemun.
#kelimeanlamkök
1vettekusakınınوقي
2yevmenşu gündenيوم
3turceunedöndürüleceğinizرجع
4fihionda
5ila
6llahiAllah'a
7summesonra
8tuveffatastamam verilecektirوفي
9kulluherكلل
10nefsinkişiyeنفس
11mane
12kesebetkazandıysaكسب
13ve humve onlara
14la
15yuzlemunehaksızlık edilmeyecektirظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkesin kazancının eksiksiz geri verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı günden sakınınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese kazandığının (karşılığının) eksiksiz verileceği ve onların haksızlığa uğratılmayacağı bir güne karşı duyarlı olun!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a döndürüleceğiniz günden sakının. Herkese kazandığının karşılığı haksızlık edilmeden ödenecek.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'a döndürüleceğiniz gün için takvalı olun. O gün, hiç kimseye haksızlık yapılmaksızın, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın huzuruna çıkarılacağınız o günden çekinip korunun. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a döneceğiniz günden sakının. Sonra, eksiksiz olarak herkese kazandıkları verilir; onlara haksızlık yapılmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Öyle bir günün bilincinde olun ki, o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Ardından herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenecek ve kesinlikle haksızlık edilmeyecek.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Korkun o günden ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra her benliğe kazanmış olduğu tam bir biçimde verilecektir. Onlar hiç bir zulme uğratılmayacaklardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'a döneceğiniz günden sakının. Sonra herkese kazandığı eksiksizce ödenecek ve onlara haksızlık yapılmayacaktır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Döndürülüp Allah'a götürüleceğiniz, sonra da herkese kazancının tamamıyla ödeneceği ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacağı günden korkup ona hazırlanın!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'a döneceğiniz, sonra herkesin kazancının kendisine eksiksiz geri verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı günü aklınızdan çıkarmayın.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem korunun öyle bir güne hazırlanın ki döndürülüb o gün Allaha götürüleceksiniz, sonra herkese kazandığı tamamile ödenecek ve hiç bir zulme maruz olmıyacaklar.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şu günden sakının ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz, sonra herkese kazandığı tastamam verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya döneceğiniz günden sakının. Sonra herkese kazandığı eksiksizce ödenecek ve onlara haksızlık yapılmayacaktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Öyle bir günden sakının ki (hepiniz) o gün Allaha döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tastamam verilecek, onlara haksızlık edilmeyecekdir.

 • İbni Kesir

  Hem öyle bir günden sakının ki; o gün, Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tamamıyle ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a döndürüleceğiniz ve zulme uğratılmadan herkese kazandığı şeyin ödeneceği günden korunun.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Öyle bir günde rezil olmaklıktan sakının ki, O gün Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra her kişiye kazandığının karşılığı tamamen ödenecek ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'a döndürüleceğiniz o günden korunun. İşte o zaman her nefse kazandığı tamı tamına verilir ve onlara zulmedilmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a döndürüleceğiniz günden sakının. Herkese kazandığının karşılığı haksızlık edilmeden ödenecek.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'a döndürüleceğiniz gün için takvalı olun. O gün, hiç kimseye haksızlık yapılmaksızın, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.

 • Progressive Muslims

  And be aware of a Day when you will be returned to God then every soul will be paid what it has earned, they will not be wronged.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And be in prudent fear of a day wherein you will be returned to God; then every soul will be paid in full what it earned; and they will not be wronged.

 • Aisha Bewley

  Have fear of a Day when you will be returned to Allah. Then every self will be paid in full for what it earned. They will not be wronged.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Beware of the day when you are returned to GOD, and every soul is paid for everything it had done, without the least injustice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And be aware of a Day when you will be returned to God then every soul will be paid what it has earned, and they will not be wronged.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Be conscientious of a day when you will be returned to God then every person will be paid what it has earned, they will not be wronged.