Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra meleklere: "Âdem için secde edin." dedik. İblis hariç hemen secde ettiler. O, yüz çevirip büyüklük tasladı. O kafirlerdendi.

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُٓوا اِلَّٓا اِبْل۪يسَۜ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblis, eba vestekbere ve kane minel kafirin.
#kelimeanlamkök
1ve izhani
2kulnademiştikقول
3lilmelaiketiMeleklereملك
4scudusecde edinسجد
5liademeAdem'e
6feseceduhemen secde ettilerسجد
7illahariç
8ibliseİblis
9ebakaçındıابي
10vestekberave kibirlendiكبر
11ve kaneve olduكون
12mine-dan
13l-kafirineinkarcılar-كفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Meleklere, "Adem'e secde ediniz" dediğimiz vakit İblis'ten başka hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi, kibirlendi ve kafirlerden oldu.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani meleklere "Âdem için (Allah'a) secde edin." demiştik; onlar da hemen secde etmişti. İblis hariç.* Yüz çevirmiş, kibirlenmiş, kâfirlerden olmuştu.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meleklere, "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra meleklere: "Âdem için secde edin."* dedik. İblis* hariç hemen secde ettiler. O, yüz çevirip büyüklük tasladı. O kafirlerdendi.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Meleklere "Âdem'e secde edin!" dediğimizde hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı, büyüklenerek direndi ve kafirlerden* oldu.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Meleklere; "Âdem'e secde edin!" dediğimizde, İblis dışında secde ettiler; büyüklük taslayarak kaçındı ve nankörlük etti.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte o zaman meleklere demiştik ki: "Adem(oğlu) için emre amade olun! İblis hariç, hepsi emre amade olmuştular. O (ise) emre karşı geldi, büyüklük tasladı ve nankörlerden oldu.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O vakit biz meleklere, "Adem'e secde edin" demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve o vakit meleklere: "Adem için secde edin!" dedik, derhal secde ettiler. Ancak İblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten o kafirlerden idi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sonra Meleklere "(Haydi!) Adem'in önünde yere kapanın" dediğimizde İblis dışında hepsi yere kapandı, o ise reddetti ve (üstelik) küstahça böbürlendi: Böylece hakkı inkar edenlerden oldu.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o vakit melaikeye "Adem için secde edin" dedik, derhal secde ettiler, ancak İblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten kafirlerden idi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik, hemen secde ettiler: Yalnız İblis diretti, böbürlendi, nankörlerden oldu.

 • Gültekin Onan

  Ve meleklere, "Adem'e secde edin" dedik. İblis dışında (hepsi) secde ettiler, o ise diretti / yüz çevirdi (eba), büyüklüklendi / böbürlendi (vestekbere) ve kafirlerden oldu.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani meleklere: "Ademe (yahud: Adem için Allaha) secde edin" demişdik de (şeytanların reisi olan) iblisden başkası hemen secde etmişlerdi. O ise dayatmış, kibirlenmek istemişdi. (Zaten de) o kafirlerdendi.

 • İbni Kesir

  Hani meleklere: Adem'e secde edin demiştik de onlar hemen secde edivermişlerdi. Sadece şeytan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Meleklere: -Adem için secde edin, demiştik de onlar da hemen secde edivermişlerdi. Sadece İblis kaçınmış, büyüklenmiş ve kafirlerden olmuştu.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O vakit meleklere: "Adem'e secde edin!" dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı, kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Meleklere: "Secde edin Adem'e" dediğimizde secde ettiler (yoktan varolmuştaki Esma'dan meydana gelmiş varlığa - Esma mertebesine).. . Ancak İblis, benliğinin yüceliğinden (enfüsünde gördüğüyle afaktaki hakikatten perdelenerek) inkar etti. Hakikati inkar edenlerden (kafir) oldu.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meleklere, 'Adem'e secde edin,' dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra meleklere: "Âdem'e secde edin"* dedik. İblis hariç bütün melekler secde ettiler.* O, yüz çevirip büyüklük tasladı. Ve o kafirlerdendi.*

 • Progressive Muslims

  And We said to the Angels: "Submit to Adam, " so they submitted except for Satan, he refused and became arrogant, and became of the rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when We said to the angels: “Submit to Adam,” then they submitted. Not so Iblīs; he refused, and had waxed proud, and was of the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  We said to the angels, ‘Prostrate to Adam!’ and they prostrated, with the exception of Iblis. He refused and was arrogant and was one of the kafirun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When we said to the angels, "Fall prostrate before Adam," they fell prostrate, except Satan; he refused, was too arrogant, and a disbeliever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We said to the angels: "Yield to Adam," so they yielded except for Satan, he refused and became arrogant, and became of the rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We said to the controllers, "Submit to Adam," so they submitted except for the Despaired, he refused and became arrogant, and became of the ingrates.