Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Onun bir kısmı ile ona vurun" dedik. İşte Allah, böylece ölüleri dirilterek ayetlerini size gösterir. Umulur ki gerçeği kavrarsınız.

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَاۜ كَذٰلِكَ يُحْـيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُر۪يكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
Fe kulnadribuhu bi ba'dıha kezalike yuhyillahul mevta ve yurikum ayatihi leallekum ta'kılun.
#kelimeanlamkök
1fekulnadedik kiقول
2dribuhuvurun ona (öldürülene)ضرب
3bibea'diha(ineğin) bir parçasıylaبعض
4kezalikeişte böylece
5yuhyidiriltirحيي
6llahuAllah
7l-mevtaölüleriموت
8ve yurikumve size gösterirراي
9ayatihiayetleriniايي
10leallekumumulur ki
11tea'kilunedüşünürsünüzعقل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Haydi, şimdi öldürülen bu adama, kesilen ineğin bir parçasıyla vurun" dedik. Allah ölüleri bu şekilde diriltir ve size ayetlerini gösterir. Umulur ki, aklınızı kullanırsınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Şimdi ona (öldürülen kişiye, kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun." demiştik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve akıl edesiniz diye size delillerini gösterir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bir parçasıyla ona vurun" dedik. İşte, ALLAH ölüleri böyle diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini böyle gösterir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Onun bir kısmı ile ona vurun" dedik. İşte Allah, böylece ölüleri dirilterek ayetlerini size gösterir. Umulur ki gerçeği kavrarsınız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Ölenin vücudunun parçasını yerine koyun!" demiştik. Allah ölülere, bu şekilde (parçaları birleştirerek) can verir. Size ayetlerini gösterir ki aklınızı kullanasınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bunun üzerine, "Onun bir parçasıyla ona vurun!" dedik. Allah, ölülere, işte böyle yeniden yaşam verir ve size mucizelerini gösterir; belki aklınızı kullanırsınız diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bu maksatla dedik ki: "Bu (prensib)i bu türden (çözünlenmemiş cinayet olaylarından) bazılarına da uygulayın!" Allah aklınızı kullanabilesiniz diye ölüyü işte böyle diriltir ve ayetlerini size bu şekilde gösterir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle dedik: "Kesilen ineğin bir parçasıyla, öldürülen adama vurun." İşte böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bunun için de: "Ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun" demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onun için dedik ki: "O sığırın bir parçasıyla öldürülen kişiye vurun." İşte böyle, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir, taki aklınızı başınıza alasınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz dedik ki: "Bu (prensibi) bu gibi (çözümlenmemiş cinayet olaylarının bazılarında da uygulayın: Bu yolla Allah canları ölümden korur ve kendi iradesini size gösterir ki (bunu görüp) muhakemenizi kullan(mayı öğren)ebilirsiniz."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun" dedik. (Denileni yaptılar ve ölü dirildi.) İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  onun için dedik ki o bakaranın bir parçasile o maktule vurun, işte böyle Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir gerek ki akıllanasınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onun için "(ineğin) bir parçasıyla o (öldürülene) vurun." demiştik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir, size ayetlerini gösterir ki düşünesiniz.

 • Gültekin Onan

  "(Sığırın) bir parçasıyla ona (öldürülene) vurun (daraba)" dedik. İşte, Tanrı ölüleri böyle diriltir ve ayetlerini böyle gösterir (yüriyküm) ki akledesiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onun için biz "Ona (öldürülen o adama, kesilen o ineğin) bir parçasiyle vurun" demişdik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir, size ayetlerini (kudretini açıklayan delilleri, alametleri, mu'cizeleri) gösterir. Gerek ki aklınızı başınıza alasınız.

 • İbni Kesir

  Sığırın bir parçasını ölüye vurun, demiştik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Ve sizlere ayetlerini gösterir ki, aklınızı başınıza alasınız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Bir parçasıyla ona vurun, dedik. İşte Allah ölüleri de böyle diriltir. Ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bunun üzerine dedik ki: "Kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o maktulün cesedine vurun" (Vurulunca da o diriliverdi.) İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye ayetlerini size gösterir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Onun (boğazlanan ineğin) bir parçasıyla (özünüzdeki ilahi kuvveyi kullanarak) vurun (öldürülene)!" dedik. İşte böylece hayata kavuşturur ölüyü.. . Size böylece (varlığınızdaki kuvvenin) işaretlerini gösterir, ta ki aklınızı kullanın (değerlendirin).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  '(Düvenin) bir parçasıyla ona (öldürülene) vurun,' dedik. İşte, ALLAH ölüleri böyle diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini (mucizelerini) böyle gösterir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Onun bir kısmı ile ona vurun" dedik. İşte Allah, böylece ölüleri dirilterek ayetlerini size gösterir. Umulur ki gerçeği kavrarsınız.

 • Progressive Muslims

  We said: "Strike him with parts from it. " It is thus that God brings the dead to life, and He shows you His signs that you may comprehend.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We said: “Strike it in some of them.” Thus gives God life to the dead, and shows His proofs to you, that you might use reason.

 • Aisha Bewley

  We said, ‘Hit him with part of it!’ In that way Allah gives life to the dead and He shows you His Signs so that hopefully you will understand.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We said, "Strike (the victim) with part (of the heifer)." That is when GOD brought the victim back to life, and showed you His signs, that you may understand.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We said: "Strike him with parts from it." It is thus that God brings the dead to life, and He shows you His signs that you may comprehend.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We said, "Strike him with its parts." It is thus that God brings the dead to life, and He shows you His signs that you may reason.