Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara, "Allah'ın indirdiklerine iman edin." denildiğinde, "Biz, ancak bize indirilene iman ederiz." dediler. Ve ondan başkasını kabul etmezler. Oysa O, yanlarındakini tasdik eden, hak bir kitaptır. Onlara de ki: "Madem inanıyordunuz, ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz?"

وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمْ اٰمِنُوا بِمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَٓا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَٓاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْۜ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَٓاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ
Ve iza kile lehum aminu bi ma enzelallahu kalu nu'minu bi ma unzile aleyna ve yekfurune bi ma veraehu ve huvel hakku musaddikan lima meahum kul fe lime taktulune enbiyaallahi min kablu in kuntum mu'minin.
#kelimeanlamkök
1ve izazaman
2kiledenildiğiقول
3lehumonlara
4aminuinanınامن
5bimaşeye
6enzeleindirdiğiنزل
7llahuAllah'ın
8kaluderlerقول
9nu'minuinanırızامن
10bimaşeye
11unzileindirilenنزل
12aleynabize
13ve yekfuruneve inkar ederlerكفر
14bimaşeyi
15vera'ehuondan sonra gelenوري
16vehuvehalbuki o
17l-hakkuhaktırحقق
18musaddikandoğrulayanصدق
19limaşeyi
20meahumyanlarında bulunan
21kulde kiقول
22felimeneden?
23tektuluneöldürüyordunuzقتل
24enbiya'enebileriniنبا
25llahiAllah'ın
26min
27kabludaha önceقبل
28ingerçekten
29kuntumidiysenizكون
30mu'minineinanıyorامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerine "Allah'ın indirdiğine inanın" denilince, "Biz sadece bize indirilen kitaba inanırız" derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki Kur'an, ellerinde bulunanı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Onlara de ki, "Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine "Allah'ın indirdiğine iman edin!" denince, "Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız." derler ve ondan başkasını inkâr ederler. (Oysa) o (Kur'an), kendilerinde bulunanı (Tevrat'ın aslını) doğrulayıcı gerçektir. (Onlara) de ki: "Siz inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz?"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine, "ALLAH'ın indirdiğini onaylayın" denildiğinde, "Bize indirileni onaylarız" diyerek ondan sonrasını inkar ederler. Oysa bu, yanlarında bulunanı doğrulayan gerçektir. "Gerçeği onayladı iseniz, neden daha önce ALLAH'ın peygamberlerini öldürüyordunuz" de.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara, "Allah'ın indirdiklerine iman edin." denildiğinde, "Biz, ancak bize indirilene iman ederiz." dediler. Ve ondan başkasını kabul etmezler. Oysa O, yanlarındakini tasdik eden, hak bir kitaptır. Onlara de ki: "Madem inanıyordunuz, ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara, "Allah'ın indirdiğine inanıp güvenin!" denince, "Biz bize indirilene güveniriz!" der, gerisini görmezlikten gelirler. Halbuki o, tümüyle gerçektir ve yanlarındakini onaylayıcı özelliktedir. De ki "Kitabınıza inanıyordunuz da şimdiye kadar Allah'ın nebilerini ne diye öldürüyordunuz?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik onlara, "Allah'ın indirdiğine inanın!" denildiğinde, "Biz, bize indirilene inanırız!" derler ve Ondan sonra geleni inkar ederler. Oysa O, yanlarında olanı doğrulayan gerçektir. De ki: "Madem inanmıştınız, Allah'ın peygamberlerini daha önce neden öldürdünüz?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendilerine "Allah'ın indirdiğine inanın" denildiğinde, "Biz sadece kendimize indirilene inanırız" derler. Kendilerinde mevcut bir hakikati doğruladığı halde, daha sonra gelen her hakikati inkar ederler. Onlara; "Peki, eğer gerçekten inanmış idiyseniz daha önce Allah'ın (sizden olan) elçilerini neden öldürdünüz?" diye sor.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara, "Allah'ın indirmiş olduğuna inanın" denildiğinde şöyle konuşurlar: "Biz, bize indirilene inanırız." Ve ondan ötesini inkar ederler. Oysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektir. Söyle onlara: "Madem iman sahibiydiniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara: "Allah'ın indirdiklerine iman edin" denildiğinde: "Biz, bize indirilene iman ederiz" derler ve ondan sonra olan (Kur'an)ı inkar ederler. Oysa o (Kur'an), yanlarındakini (Kitabı) doğrulayan bir gerçektir. (Onlara) De ki: "Eğer inanıyor idiyseniz, daha önce ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlara: "Allah ne indirdiyse iman edin!" denildiği zaman: "Biz kendimize indirilene iman ederiz." derler de ötekini inkar ederler. Oysa yanlarındakini (Tevrat'ı) doğrulayacak odur. De ki: "Madem inanıyordunuz ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Nitekim onlara: "Allah'ın indirdiğine inanın!" denildiğinde, "Biz (yalnızca) bize indirilene inanırız!" diye cevap verirler; ve zaten bildikleri bir gerçeği tasdik ve teyit eden bir hakikat bile olsa, sonra gelen her haberi inkar ederler. De ki: "Madem (gerçek) müminler idiniz neden Allah'ın önceki peygamberlerini öldürdünüz?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara, "Allah'ın indirdiğine (Kur'an'a) iman edin" denilince, "Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız" deyip, ondan sonra geleni (Kur'an'ı) inkar ederler. Halbuki o, ellerinde bulunanı (Tevrat'ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki: "Eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Allah ne indirdise iman edin" denildiği zaman da onlara "biz kendimize indirilene iman ederiz" derler de ötekine küfrederler, halbuki beraberlerindekini tasdık edecek hakk o, ya, de: İman ediyordunuz da niçin Allahın peygamberlerini öldürüyordunuz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara: "Allah'ın indirdiğine inanın!" denilse, "Bize indirilene inanırız." derler, ötesini kabul etmezler. Halbuki o, kendi yanlarında bulunanı doğrulayıcı bir gerçektir. De ki: "Gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?"

 • Gültekin Onan

  Onlara "Tanrı'nın indirdiğine inanın" denildiğinde, "Biz bize indirilene inanırız" derler ve ondan sonrasına / başkasına / ötesine (veraehu) küfrederler. Oysa o / bu, yanlarındakini doğrulayan (musaddikan) gerçektir (hakk). De ki: "İnançlılar iseniz / idiyseniz neden daha önce Tanrı'nın nebilerini öldürüyordunuz?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir de onlara (Yahudilere) "Allahın indirdiği şey'e (Kur'ana) iman edin" denildiği zaman: "Biz, bize indirilen (Tevrat) a inanırız" der bir de ondan başkasına küfrederler. Halbuki o (gönderilen kitab) nezdlerindeki (Tevrat) ı doğrultan (bir) gerçekdir. De ki: (Habibim) "Öyle ise mü'minler idiniz de (Tevrata inanıyordunuz da) daha evvel Allahın peygamberlerini neye öldürüyordunuz?

 • İbni Kesir

  Bir de onlara Allah'ın indirdiğine inanın, denilince; biz, bize indirilene inanırız derler. Ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o beraberlerindekini tasdik eden bir kitabdır. De ki: İnanmış kimseler idiyseniz neden daha önce, Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara: -Allah'ın indirdiğine inanın, dendiği zaman: -Biz, bize indirilene inanırız, deyip ondan sonra geleni (Kur'an'ı) inkar ederler; halbuki O, ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır, Onlara: -Gerçekten size indirilene inanıyor idiyseniz niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? de!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlara: "Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin!" denildiği vakit: "Biz sadece bize indirilene inanırız!" derler. Kur'an, ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden hak kitap olmasına rağmen, kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki: "Size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimi iseniz, peki ne diye daha önce, Allahın nebilerini öldürüyordunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara, "Allah'ın inzal ettiğine iman edin" denildiğinde, "Biz bize inzal olana iman ederiz" derler ve başkasına inzal olanı reddederler. Oysa kendilerindekini tasdik edendir inzal olan! De ki: "Mademki size inzal olan hakikate iman ediyordunuz da niçin Allah Nebilerini öldürdünüz?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine, 'ALLAH'ın indirdiğine inanın!,' denildiğinde, 'Bize indirilene inanırız,' diyerek ondan sonrasını inkar ederler. Oysa bu, yanlarında bulunanı doğrulayan gerçektir. 'İnanmış idiyseniz, neden daha önce ALLAH'ın peygamberlerini öldürüyordunuz,' de.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara, "Allah'ın indirdiklerine iman edin." denildiğinde, "Biz, ancak bize indirilene iman ederiz." dediler. Ve ondan başkasını kabul etmezler. Oysa O, yanlarındakini tasdik eden, hak bir kitaptır. Onlara de ki: "Madem inanıyordunuz, ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz?"

 • Progressive Muslims

  And if it is said to them: "Believe in what God has sent down;" they Say: "We believe only in what was sent down to us, " and they reject what came after it, while it is the truth authenticating what is with them. Say: "Why then did you kill God's prophets if you were believers"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when it is said to them: “Believe in what God has sent down,” they say: “We believe in what was sent down to us,” and they deny what is beyond it, when it is the truth confirming what is with them. Say thou: “Why then killed you the prophets of God before, if you be believers?”

 • Aisha Bewley

  When they are told, ‘Have iman in what Allah has sent down,’ they say, ‘Our iman is in what was sent down to us,’ and they reject anything beyond that, even though it is the truth, confirming what they have. Say, ‘Why then, if you are muminun, did you previously kill the Prophets of Allah?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When they are told, "You shall believe in these revelations of GOD," they say, "We believe only in what was sent down to us." Thus, they disbelieve in subsequent revelations, even if it is the truth from their Lord, and even though it confirms what they have! Say, "Why then did you kill GOD's prophets, if you were believers?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if it is said to them: "Believe in what God has sent down;" they say: "We believe only in what was sent down to us," and they reject what came after it, while it is the truth authenticating what is with them. Say: "Why then did you kill the prophets of God if you were believers?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If it is said to them, "Acknowledge what God has sent down," they say, "We acknowledge only what was sent down to us," and they do not appreciate what came after it, while it is the truth authenticating what is with them. Say, "Why then did you fight/kill God's prophets if you were those who acknowledge?"