Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kuşkusuz başlatan ve tekrarlayan O'dur.

اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُع۪يدُۚ
İnnehu huve yubdiu ve yuid.
#kelimeanlamkök
1innehuşüphesiz O
2huveO'dur
3yubdiuilkin var edenبدا
4ve yuiydusonra yeniden devam edenعود
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O'dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki O, başlatan ve tekrarlayandır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Başlatan ve tekrarlayan O'dur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kuşkusuz başlatan ve tekrarlayan* O'dur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İlkin var eden ve yeniden var edecek olan O'dur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, O, yoktan var eden ve yeniden döndürendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  çünkü O, evet O'dur yoktan var eden ve o yaratmayı sürekli tekrar eden de yine O'dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Çünkü yoktan var eden de, tekrar dirilten de odur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O'dur (insanı) yoktan var eden ve sonra yeniden hayata getiren.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çünkü o hem mübdi hem muiddir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O'dur.

 • Gültekin Onan

  Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Çünkü O, ilkin var edenin de, (sonra yeniden diriltib kendisine) döndürecek olanın da ta kendisidir.

 • İbni Kesir

  Önce yaratıp sonra tekrarlayan O'dur, O.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İlk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan O'dur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki "HU"dur, ibda (izhar) eden ve iade (tekrar izhar) eden!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Başlatan ve tekrarlayan O'dur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kuşkusuz başlatan ve tekrarlayan* O'dur.

 • Progressive Muslims

  It is He who initiates and then returns.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He is it who originates, and He repeats.

 • Aisha Bewley

  He originates and regenerates.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who initiates and repeats.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It is He who initiates and then returns.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It is He who initiates and then returns.