Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, kime hidayeti hak ederse onun kalbini İslam'a açar; kime de sapkınlğı hak ederse göğe çıkmaya çalışıyormuşçasına kalbini daraltır, sıkar. Allah, inanmayanları işte böyle sıkıntı içinde bırakır.

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِۚ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَٓاءِۜ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ
Fe men yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islam, ve men yurid en yudıllehu yec'al sadrehu dayyikan haracen, ke ennema yassa'adu fis semai, kezalike yec'alullahur ricse alallezine la yu'minun.
#kelimeanlamkök
1femenkimi
2yuridiisterseرود
3llahuAllah
4en
5yehdiyehudoğru yola iletmekهدي
6yeşrahaçarشرح
7sadrahuonun göğsünüصدر
8lilislamiİslam'aسلم
9ve menkimi de
10yuridisterseرود
11en
12yudillehusaptırmakضلل
13yec'alyaparجعل
14sadrahuonun göğsünüصدر
15deyyikandaralmışضيق
16haracentıkanıkحرج
17keennemagibi
18yessaaaduyükseliyorصعد
19fi
20s-semaigöğeسمو
21kezalikeişte böyle
22yec'aluçökertirجعل
23llahuAllah
24r-ricsepislik (sıkıntı)رجس
25alaüstüne
26ellezinekimselerin
27la
28yu'minuneinanmayan(ların)امن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar; kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah, inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse (sapkınlıkta bıraktığı o kişinin) göğsünü sanki göğe çıkıyormuş gibi iyice daraltıp sıkıştırır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle pislik verir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim(i) doğru yola ulaş(tır)mak dilerse ALLAH onun gönlünü barışa/teslimiyete (islam) açar. Kim(i) de sap(tır)mak dilerse göğsünü göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. ALLAH onaylamayanları işte böyle kötü duruma sokar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, kime hidayeti hak ederse onun kalbini İslam'a açar; kime de sapkınlğı hak ederse göğe çıkmaya çalışıyormuşçasına kalbini daraltır, sıkar. Allah, inanmayanları işte böyle sıkıntı içinde bırakır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, kimin yola geldiğini onaylamak isters gönlünü İslam'a açar. Kimin de sapttığını onaylamak isterse onun da içini daraltır; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah kendine güvenmeyenleri o zararlı işin içine işte böyle sokar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, kimi doğru yola eriştirmeyi dilerse, artık, onun gönlünü İslamiyet'e açar. Ve kimi saptırmayı dilerse, onun gönlünü, gökyüzüne yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı yapar. İşte böylece, Allah, inanmayanlara aşağılayıcı bir ceza verir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse, onun kalbini teslimiyet için genişletir; kimin de sapmasına izin verirse, onun kalbini de adeta göğe tırmanıyormuş gibi daraltıp sıkıştırır: İşte böylece Allah, inanmamakta direnen kimseleri dehşet bir ıstıraba sürükler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, iyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam'a açar. Saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. Allah, iman etmeyenler üzerine pisliği işte böyle atıverir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar; kimi saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, her kimi doğru yola erdirmek isterse, onun gönlünü islama açar. Her kimi de sapıklığa bırakmak isterse onun kalbini daraltır, öyle sıkıştırır ki, sanırsın öfkesinden göğe çıkacak. Allah imana gelmeyenleri o murdarlık içinde hep böyle bırakır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah kimi doğru yola ulaştırmak isterse, kalbini (Ona) teslim olma arzusuyla genişletir; kimin de sapmasına izin verirse onun kalbini daraltır ve sıkıştırır, adeta göklere tırmanıyormuş gibi: böylece Allah, inanmayanları dehşete düşürür.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hasılı Allah her kimi hidayetine irdirmek isterse, islama sinesini açar, gönlüne genişlik verir, her kimi de dalalete bırakmak isterse onun da kalbini daraltır öyle sıkıştırır ki sanırsın öfkesinden göke çıkacak, iymana gelmezleri Allah o murdarlık içinde hep böyle bırakır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar, kimi de saptırmak isterse onun göğsünü, (o kimse) göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Allah, inanmayanların üstüne işte böyle pislik (sıkıntı) çökertir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü islama açar; kimi saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Tanrı, inanmayanların üstüne işte böyle pislik çökertir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah kime doğru yolu gösterir, imana muvaffak ederse onun göksünü islam için açar (genişletir). Kimi de sapıklıkda bırakmak dilerse onun da kalbini son derece daraltır, sıkar. O, (İslamı kabul hususunda) guya zorla göğe çıkacakmış gibi (kendinde bir imkansızlık ve) zahmet (görür). Allah iman etmeyeceklerin üstüne işte böyle murdarlık çökertir.

 • İbni Kesir

  Allah, kimi hidayete erdirmek isterse; onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse; onu da göğe doğru yükseliyormuş gibi kalbini daraltır, sıkar. Allah; iman etmeyenlerin üstüne, işte böylece murdarlık çökertir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah kimi doğru yola eriştirmek isterse, onun gönlünü İslam'a açar. Kimi de dalalette bırakmak isterse, zorla göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü daraltır. Allah, iman etmeyenlere, işte böyle rüsvaylık verir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hasılı Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşcasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece, imana gelmeyenlere rüsvaylık verir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah kimin için hidayet murat ederse, onun sadrını (içini - anlayışını) İslam'a (teslim olmuşluğunun farkındalığına) açar! Kimi de saptırmayı dilerse; onun da sadrını (içini) daraltır, sanki zorlukla semaya yükseliyormuş gibi! Böylece Allah, iman etmeyenleri aşağılar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kimi doğru yola ulaştırmak dilerse onun gönlünü islama (Tanrı'ya teslim olmaya) açar. Kimi de saptırmak dilerse göğsünü, göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. ALLAH inanmıyanları işte böyle kötü duruma sokar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, kime hidayet dilerse onun kalbini İslam'a açar; kime de sapkınlık dilerse göğe çıkmaya çalışıyormuşçasına kalbini daraltır, sıkar. Allah, inanmayanları işte böyle sıkıntı içinde bırakır.

 • Progressive Muslims

  Whoever God wishes to guide, He will open his chest towards surrender; and whoever He wishes to misguide, He will make his chest tight and constricted, as one who is climbing towards the sky. It is such that God afflicts those who do not believe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whom God wills to guide, He expands his breast towards submission; and whom He wills to lead astray, He makes his breast constricted, distressed, as if he were ascending into the sky; thus does God appoint abomination for those who do not believe.

 • Aisha Bewley

  When Allah desires to guide someone, He expands his breast to Islam. When He desires to misguide someone, He makes his breast narrow and constricted as if he were climbing up into the sky. That is how Allah defiles those who have no iman.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whomever GOD wills to guide, He renders his chest wide open to Submission. And whomever He wills to send astray, He renders his chest intolerant and straitened, like one who climbs towards the sky. GOD thus places a curse upon those who refuse to believe.*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever God wishes to guide, He will comfort his chest to submission; and whoever He wishes to misguide, He will make his chest tight and constricted, as one who is ascending towards the heaven. It is such that God lets taint those who do not believe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whomever God wishes to guide, He will open his chest towards peacefully surrender; and whomever He wishes to misguide, He will make his chest tight and constricted, as one who is climbing towards the sky. It is such that God afflicts those who do not acknowledge.