Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gerçek şu ki: Rabb'in, gerçeklerden habersiz bir beldenin halkını haksız yere asla yok etmez.

ذٰلِكَ اَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَافِلُونَ
Zalike en lem yekun rabbuke muhlikel kura bi zulmin ve ehluha gafilun.
#kelimeanlamkök
1zalikebu böyledir
2ençünkü
3lem
4yekundeğildirكون
5rabbukeRabbinربب
6muhlikehelak ediciهلك
7l-kuraülkeleriقري
8bizulminzulüm ileظلم
9veehluhahalkıاهل
10gafilunehabersiz ikenغفل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gerçek şu ki; halkı habersizken, Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak edici değildir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gerçek şu ki halkı habersizken Rabbin, haksızlık ile şehirleri helak edici değildir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu böyledir. Efendin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gerçek şu ki: Rabb'in, gerçeklerden habersiz bir beldenin halkını haksız yere asla yok etmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu şundandır: Halkının bir şeyden haberi yokken, senin Rabbin, haksızlık edip kentleri etkisiz (yaşanmaz) hale getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Efendin, aymazlık içindeki halkını uyarmadan, kentleri haksız yere yıkıma uğratmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun nedeni şudur: bir toplumun bireyleri (ilahi sınırlardan) habersiz oldukları sürece, senin Rabbin o (tür) toplumları işledikleri yanlışlar sebebiyle asla helak etmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sebep şudur: Rabbin, halkı habersiz bir haldeyken kentleri helak edici değildir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu, Rabbinin ülkeleri onların halkı habersiz iken, yani onları uyarmadan haksız yere helak edici olmamasından ileri gelmektedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri (doğru ile eğrinin anlamından) habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah'ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu şundan ki: Rabbın memleketleri ahalisi gafil haldeler iken zulm ile helak edici değildir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu böyledir, çünkü Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helak edici değildir.

 • Gültekin Onan

  Bu, ehli (halkı) habersizken, rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bu (vech ile peygamberler gönderilmesi ve onların feci akıbetlerini vaktiyle haber vermeleri) memleketleri — halkı gaafil bulunurlarken — zulüm (leri) yüzünden Rabbinin (mahv-ü) helak edici olmadığındandır.

 • İbni Kesir

  Bu; Rabbının, haberleri yokken, kasabalar halkını haksız yere helak edici olmadığından dolayıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, halkı habersizken, Allah'ın haksız yere ülkeleri helak etmemesinden dolayıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte bu (şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları), haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle, senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Şu sebepledir ki: Rabbin, Rasullerle uyarılmamış zalim toplulukları helak edici değildir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu böyledir. Rabbin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçek şu ki: Rabb'in, gerçeklerden habersiz bir beldenin halkını haksız yere asla yok etmez.

 • Progressive Muslims

  That is because your Lord was not to destroy any town because of its wickedness while its people were unaware.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That is because thy Lord would not destroy the cities in injustice, while their people were unaware.

 • Aisha Bewley

  That was because their Lord would never have destroyed the cities unjustly while their people were unaware.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This is to show that your Lord never annihilates any community unjustly, while its people are unaware.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That is because your Lord was not to destroy any town because of its wickedness while its people were unaware.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That is because your Lord was not to destroy any town because of its wickedness while its people were unaware.