Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın var ettiği ziraat ürünlerinden ve hayvanlardan, O'na bir pay ayırıp, zanlarınca: "Bu Allah'a, bu da ortaklarımızadır." dediler. Ortakları için ayrılan, Allah'a ulaşmıyor, Allah için ayrılan, ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar.

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَص۪يباً فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَٓائِنَاۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَٓائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَٓائِهِمْۜ سَٓاءَ مَا يَحْكُمُونَ
Ve cealu lillahi mimma zeree minel harsi vel en'ami nasibenfe kalu haza lillahi bi za'mihim ve haza li şurekaina, fe ma kane li şurekaihim fe la yasılu ilallahi ve ma kane lillahi fe huve yasilu ila şurekaihim, sae ma yahkumun.
#kelimeanlamkök
1ve cealuve kıldılarجعل
2lillahiAllah'ın
3mimmaşeylerden
4zeraeyarattığıذرا
5mine-den
6l-harsiekin(ler)-حرث
7vel'en'aamive hayvanlar(dan)نعم
8nesibenbir payنصب
9fe kaludediler kiقول
10hazabu
11lillahiAllah'ındır
12bizea'mihimzanlarıncaزعم
13ve hazabu da
14lişurakainaortaklarımızındırشرك
15fema(halbuki)
16kaneolanكون
17lişurakaihimortaklarına aitشرك
18fela
19yesiluulaşmazوصل
20ila
21llahiAllah'a
22vema
23kaneolan (ise)كون
24lillahiAllah'a ait
25fehuveo
26yesiluulaşırوصل
27ila
28şurakaihimortaklarınaشرك
29sa'ene kötüسوا
30ma
31yehkumunehüküm veriyorlarحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, Allah'ın yarattığı ekin ve davar gibi şeylerden bir pay ayırırlar. Kendi zanlarınca, "Bu, Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır" derler. Ortakları için olan Allah'a ulaşmıyor, Allah için olan ortaklarına ulaşıyordu. Bunlar ne kadar kötü hükmediyorlar!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a birer pay ayırıp, zanlarınca "Bu Allah için, bu da ortaklarımız (putlarımız) için." dediler.* Ortakları için ayrılan (pay) Allah'a ulaşmıyor, Allah için ayrılan (pay ise) ortaklarına ulaşıyor!* Vermekte oldukları hüküm (ne) kötüdür!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın ürettiği ekinlerden ve çiftlik hayvanlarından O'na bir pay ayırarak, kafalarına göre, "Bu ALLAH'ın, bu da ortaklarımızındır" dediler. Ortaklarının payı ALLAH'a ulaşmıyor; ancak ALLAH'ın payı ortaklarına ulaşıyor! Ne de kötü hüküm veriyorlar.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın var ettiği ziraat ürünlerinden ve hayvanlardan, O'na bir pay ayırıp, zanlarınca: "Bu Allah'a, bu da ortaklarımızadır." dediler. Ortakları için ayrılan, Allah'a ulaşmıyor, Allah için ayrılan, ortaklarına ulaşıyor.* Ne kötü hüküm veriyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar Allah'ın yetiştirdiği ekinden ve en'amdan O'na pay ayırır ve kendilerince "Bu Allah'ın, bu da O'na ortak saydıklarımızın" derlerdi. Ortak saydıklarının payından Allah'ın payına geçmez ama Allah'ın payından ortak saydıklarının payına geçer. Ne kötü karar veriyorlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın yarattığı ekinlerden ve Çiftlik Hayvanlarından, O'na bir pay ayırdılar. Böylece, kendi akıllarınca, şöyle dediler: "İşte bu, Allah için; işte bu da ortaklarımız için!" Ortakları için olan, Allah'ın tarafına geçmez, ama Allah için olan, ortaklarının tarafına geçer; ne kötü yargı veriyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan bir pay ayırıp, batıl inançlarına göre dediler ki: "Bu Allah'a aittir, bu da (Allah'a) koştuğumuz ortaklarımıza." Oysa ki ortakları için olan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için olan ortaklarına ulaşıyordu: ne berbat muhakeme tarzları var!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendi döllendirip yaydığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da kendi zanlarınca şöyle dediler: "Bu Allah için, bu da ortaklarımız için." ortakları için olan Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için olan, ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O'nun üretip türettiği ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca: "Bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır" dediler. Kendi ortakları için olan (pay), Allah tarafına geçmez, ama Allah'a aid olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Tutup Allah'ın yarattığı ekin ve davardan ona bir pay ayırdılar ve kendi yanlış kanaatlerince: "Bu Allah için, bu da ortaklarımız için." dediler. Fakat ortakları için olanlar Allah tarafına geçmez, Allah için ayrılmış olan ise, ortaklarının tarafına geçer. Ne kötü hüküm yürütüyorlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, Allahın yarattığı tarlalar ile hayvanların mahsullerinden Ona bir pay ayırırlar ve "Bu Allaha aittir!" derler; yahut (haksız şekilde), "Ve bu (da), eminiz ki, Allahın uluhiyetinde pay sahibi olan varlıklar içindir!" diye iddia ederler. Ama zihinlerinde Allaha ortak saydıkları varlıklar için ayırdıkları şey, (onları) Allaha yakınlaştırmaz, Allah için ayırdıkları da (onları ancak) Allahın uluhiyetine ortak koştukları o varlıklara yakınlaştırır. Gerçekten de ne kötüdür onların yanılgıları!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O'na bir pay ayırdılar ve akıllarınca, "Şu, Allah için, şu da bizim ortaklarımız (putlarımız) için" dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olan ise ortaklarınkine ekleniyor.. Ne kötü hükmediyorlar!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Tuttular Allah için onun yarattıklarından: Hars ve en'amdan bir hıssa ayırdılar, zuumlarınca şu, dediler: Allah için, şu da şeriklerimiz için, amma şerikleri için olan Allah tarafına geçmez, Allah için olana gelince o şerikleri tarafına geçer, ne fena hukumet yapıyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın yarattığı, ekin(ler)den ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zanlarınca: "Bu Allah'a, bu da ortaklarımıza" dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan, ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar!

 • Gültekin Onan

  O'nun üretip türettiği ekin ve hayvanlardan Tanrı için bir pay ayırdılar, sonra kendi zanlarınca; "Bu Tanrı'nındır, bu da ortaklarımızındır" dediler. Kendi ortakları için olan (pay) Tanrı tarafına geçmez, ama Tanrı'ya ait olan kendi ortaklarının tarafına (payına) geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar Allah için, onun yaratdığı ekin ve meyvelerle hayvanlardan, bir hisse ayırdılar da kendi boş zanlarınca "Şu Allahın, dediler, şu da ortaklarımız (olan putlar) ın. Ortaklarına aid olanlar Allaha ulaşmaz amma, Allaha aid olanlar, (evet) onlar ortaklarına gider! Hükm edegeldikleri bu şeyler ne kötüdür!

 • İbni Kesir

  Onlar; Allah için, O'nun yarattığı ekin ve davarlardan bir pay ayırdılar ve kendi zanlarına göre; bu, Allah'ındır, bu da koştuğumuz ortaklarımızındır, dediler. Ortaklarına ait olanlar Allah'a ulaşamaz dı da, Allah'a ait olanlar ortaklarına giderdi. Ne kötüdür hükmedegeldikleri şeyler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın yarattığı ekin ve hayvandan Allah'a bir hisse ayırıyorlar, akıllarınca: -Bu, Allah'ındır, bu da ortak (koştuk)larımızındır, diyorlar. Ortakları için ayırdıkları Allah'a verilmez; ama Allah için ayırdıkları ise ortak (koştuk)larına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlar!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da kendi batıl iddialarınca: "Şu, Allah'ın" dediler, "Şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın."Ortakları için ayırdıkları, Allah'ın hissesine konulmaz, ama Allah'a ait olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (O'nun) yarattığı ekinden ve hayvandan Allah'a bir pay ayırdılar! Kendi zanlarınca şöyle dediler: "Bu Allah'ın, bu da ortak koştuklarımızındır. " (Oysa) ortak koştukları için olan Allah'a vasıl olmaz! (Ama) Allah için olan, onların ortak koştuklarına ulaşır.. . Ne kötü hüküm veriyorlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın ürettiğı ekinlerden ve çiftlik hayvanlarından O'na bir pay ayırarak, kafalarına göre, 'Bu ALLAH'ın, bu da ortaklarımızındır,' dediler. Ortaklarının payı ALLAH'a ulaşmıyor; ancak ALLAH'ın payı ortaklarına ulaşıyor! Ne de kötü hüküm veriyorlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın var ettiği ziraat ürünlerinden ve hayvanlardan, O'na bir pay ayırıp, zanlarınca: "Bu Allah'a, bu da ortaklarımızadır." dediler. Ortakları için ayrılan, Allah'a ulaşmıyor, Allah için ayrılan, ortaklarına ulaşıyor.* Ne kötü hüküm veriyorlar.

 • Progressive Muslims

  And they made for God a portion of what He provided them of crops and the livestock; they said: "This is for God, " by their claims, "And this is for our partners. " So what was for their partners did not reach God, and what was for God, it reached their partners! Miserable is how they judged.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they make for God, of what He creates of tilth and cattle, a portion; they say: “This is for God,” — according to their claim — “and this is for our partners”. And what is for their partners, it does not reach God; and what is for God, it reaches their partners. Evil is what they judge.

 • Aisha Bewley

  They assign to Allah a share of the crops and livestock He has created, saying, ‘This is for Allah,’ – as they allege – ‘and this is for our idols. ’ Their idols’ share does not reach Allah whereas Allah’s share reaches their idols! What an evil judgement they make!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They even set aside a share of GOD's provisions of crops and livestock, saying, "This share belongs to GOD," according to their claims, "and this share belongs to our idols." However, what was set aside for their idols never reached GOD, while the share they set aside for GOD invariably went to their idols. Miserable indeed is their judgment.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they made for God a portion of what He provided them from the crops and the livestock; they said: "This is for God," by their claims, "And this is for our partners." So what was for their partners did not reach God, and what was for God, it reached their partners! Miserable is how they judged.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Of crops and the livestock He provided, they set aside a portion for God, they said, "This is for God," according to their claim, "This is for our partners." However, what was for their partners did not reach God, while what was for God reached their partners! Miserable is how they judged.