Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahminde bulunanı mı haram etti? Yoksa Allah, size bunları tavsiye ettiği zaman siz orada mıydınız? Bir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak için Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalim olan bir halkı doğru yola iletmez."

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِۜ قُلْ آٰلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِۜ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَٓاءَ اِذْ وَصّٰيكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَاۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ۟
Ve minel ibilisneyni ve minel bakarisneyn, kul az zekereyni harreme emil unseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamul unseyeyn, em kuntum şuhedae iz vassakumullahu bi haza, fe men azlemu mimmeniftera alallahi keziben li yudillen nase bi gayri ilm, innallahe la yehdil kavmez zalimin.
#kelimeanlamkök
1ve mineve
2l-ibilidevedenابل
3sneyniikiثني
4ve mineve -dan
5l-bekarisığır-بقر
6sneyniikiثني
7kulde kiقول
8azzekerayniiki erkeği mi?ذكر
9harrameharam ettiحرم
10emiyoksa
11l-unseyeyniiki dişiyi (mi?)انث
12emmayoksa
13ştemeletbulunan(yavru)ları mıشمل
14aleyhi
15erhamuRahimlerindeرحم
16l-unseyeyniiki dişininانث
17emyoksa
18kuntumoldunuzكون
19şuheda'eşahidler (mi?)شهد
20izzaman
21vessakumusize vasiyyet ettiğiوصي
22llahuAllah'ın
23bihazaböyle
24femenkim olabilir?
25ezlemudaha zalimظلم
26mimmeni-dan
27fterauyduran-فري
28alakarşı
29llahiAllah'a
30kezibenbir yalanكذب
31liyudillesaptırmak içinضلل
32n-naseinsanlarıنوس
33bigayriolmaksızınغير
34ilminbilgisiعلم
35inneşüphesiz
36llaheAllah
37la
38yehdidoğru yola iletmezهدي
39l-kavmetopluluğuقوم
40z-zaliminezalimظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Develerden de iki, sığırdan da iki yarattı. De ki: "O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce, insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimkimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Deveden de iki, inekten de iki (çift yarattı). De ki: "(Allah), bunların erkeklerini mi dişilerini mi yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavrular)ı mı haram kılmış! Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz?"* Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ki!* Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerindekini mi? ALLAH'ın size böyle emrettiğine tanık mı oldunuz? Halkı bilgisizce yoldan saptırmak için, yalan uydurup onları ALLAH'a yakıştırandan daha zalim kim olabilir? ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahminde bulunanı mı haram etti? Yoksa Allah, size bunları tavsiye ettiği zaman siz orada mıydınız? Bir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak için Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalim olan bir halkı doğru yola iletmez."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Deveden iki, sığırdan iki. De ki "İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin döl yataklarındaki yavruları mı haram kıldı? Allah böyle buyrurken yanın da mıydınız?" Bilgisizlikleri sebebiyle insanları saptırmak için bir yalanı Allah'a atfeden kişiden daha yanlış kim olabilir? Allah yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi yasakladı; iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin dölyataklarında taşıdıklarını mı? Yoksa Allah, bunları size söylediğinde tanık mıydınız?" İnsanları saptırmak için, bir bilgiye dayanmadan, Allah hakkında yalanlar söyleyerek iftira edenden, daha aşırı, kim haksızlık yapabilir? Kuşkusuz, Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Deve ve sığırın iki cinsinden her biri (ni de haram sayarlar). Son (onlara): "O'nun haram kıldığı çiftlerin erkekleri mi, yoksa dişileri mi; ya da (yasak) dişilerin rahimlerinde bulunan yavruları da kapsıyor mu? Ya yoksa, Allah bütün bunları yasaklarken siz şahit miydiniz? Hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak amacıyla, kendi uydurdukları yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Bakın, Allah zalim bir topluma rehberliğini bahşetmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki "İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerince kuşatılanı mı? Yoksa Allah size bunu önerirken siz de tanıklık mı ediyordunuz?" İlim dışı bir şekilde insanları şaşırtmak için yalan düzüp Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah, zulme sapan bir topluluğa kılavuzluk etmiyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz?" Hiç bir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Deveden bir çift sığırdan da. De ki: "İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerindekini mi haram etti? Yoksa, Allah size bu yasaklamayı emrederken, siz orada mıydınız?" Öyle gerçeği bilmeden insanları yoldan çıkarmak için uydurduğu yalanı Allah'ın üstüne atandan daha zalim kim olabilir? Kesinlikle Allah, zalimleri doğru yola çıkarmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, her iki cins deveyi ve büyükbaş hayvanı (da aynı şekilde haram sayarlar). (Kendilerine) sor: "O neyi yasakladı? İki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi, yahut iki dişinin rahminde taşıdığını mı? Yoksa Allah (bütün) bunları yasaklarken siz şahit miydiniz?" Hiçbir (gerçek) bilgiye dayanmadan kendi uydurduğu yalanları Allaha isnat eden, böylece insanları saptırandan daha hain kim olabilir? Unutmayın ki Allah, (böyle) zalim bir halka doğru yolu göstermez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?" İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve deveden iki, sığırdan iki, de ki: İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinin müştemil olduklarını mı? Yoksa Allah size bu tahrimi ferman buyururken şahidler miydiniz? Öyle bigayri ilmin nası idlal için uydurduğu yalanı Allaha isnad edenlerden daha zalim kim olabilir? Her halde Allah zalimler güruhunu doğru yola çıkarmaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin Rahimlerinde bulunan(yavru)ları mı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyyet ettiğine şahidler mi oldunuz?" (Allah, böyle tavsiye ederken siz O'nun yanında mıydınız?) Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah o zalim topluluğu doğru yola iletmez.

 • Gültekin Onan

  Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi? Ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Tanrı, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz? Hiç bir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Tanrı'ya karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Tanrı, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Deveden de iki, sığırdan da iki (çift yaratdı). De ki: "(Allah) iki erkeği mi, yahud iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerine sarınıb bürünen (erkek ve dişi yavrular) ı mı, (hangisini) haram etdi? Yoksa Allah size bunu (haram kılmayı) tavsiye etdiği zaman siz hazır mıydınız"? İnsanları ilme dayanmadan sapdırmak için yalan düzüb de Allahın üstüne atanlardan daha zaalim kimdir? Şübhesiz ki Allah o zaalimler güruhuna hidayet vermez.

 • İbni Kesir

  Deveden de iki, sığırdan da iki. De ki: İki erkeği mi, iki dişiyi mi veya iki dişinin rahimlerinde bulunanı mı haram kıldı? Yoksa Allah; size bunları buyururken, siz orada mı idiniz? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Muhakkak ki Allah; zalimler güruhunu hidayete erdirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Deveden iki ve sığırdan da iki tane. De ki: -İki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi; ya da bu iki dişinin rahimlerindekini mi haram kıldı? Yoksa siz, Allah bunları size tavsiye ederken şahit mi oldunuz? ilme dayanmadığı halde, sırf insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalim toplumu doğru yola çıkarmaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı?Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında siz orada hazır ve şahit mi idiniz?İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Deveden iki, sığırdan iki (çift).. . De ki: "İki erkeği mi (Allah) haram kıldı, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinin iştimal ettiğini mi (içine aldığını)? Yoksa Allah size bunu vasiyet ettiğinde, şahitler mi idiniz?". . . İnsanları saptırmak için, bilgisizce Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kimdir?. . Muhakkak ki Allah zalim halka hidayet etmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Deveden iki, sığırdan iki. De ki: 'İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerindekini mi? ALLAH'ın size böyle emrettiğine tanık mı oldunuz? Halkı bilgisizce yoldan saptırmak için, yalan uydurup onları ALLAH'a yakıştırandandaha zalim kim olabilir? ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahminde olanı mı haram etti?" Yoksa Allah, size bunları tavsiye ettiği zaman siz orada mıydınız? Bir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak için Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalim olan bir toplumu hidayete erdirmez.

 • Progressive Muslims

  And from the camels two, and from the cattle two; Say: "Is it the two males that He forbade or the two females, or what the womb of the two females bore Or were you witnesses when God ordered you with this" Who is more wicked than one who invents lies about God to misguide the people without knowledge. God does not guide the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “And of camels two and of oxen two––” Say thou: “Is it the two males He has forbidden or the two females? If what the wombs of the two females contain: — or if you were witnesses when God enjoined this upon you: — then who is more unjust than he who invents a lie about God, that he might lead people astray without knowledge? God guides not the wrongdoing people.”

 • Aisha Bewley

  And a pair of camels and a pair of cattle – Say: ‘Is it the two males He has made haram, or the two females, or what the wombs of the two females contain? Were you then witnesses when Allah gave you this instruction?’ Who could do greater wrong than someone who invents lies against Allah thus leading people astray without any knowledge? Allah does not guide the people of the wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Regarding the two kinds of camels, and the two kinds of cattle, say, "Is it the two males that He prohibited, or the two females, or the contents of the wombs of the two females? Were you witnesses when GOD decreed such prohibitions for you? Who is more evil than those who invent such lies and attribute them to GOD? They thus mislead the people without knowledge. GOD does not guide such evil people."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from the camels two, and from the cattle two. Say: "Is it the two males that He forbade or the two females, or what the wombs of the two females bore? Or were you witnesses when God ordered you with this?" Who is more wicked than he who invents lies about God to misguide the people without knowledge. God does not guide the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From the camels two, and from the cattle two; say, "Is it the two males that He forbade or the two females, or what the womb of the two females bore? Or were you witnesses when God ordered you with this?" Who is more wicked than one who invents lies about God to misguide the people without knowledge? God does not guide the wicked people.*