Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram ettik; onlara, sığır ve koyunun iç yağlarını da haram ettik. Sırtlarında taşıdıkları, bağırsaklarına ve kemiklerine karışan yağlar hariç. Bu, azgınlıkları nedeniyle onlara verdiğimiz cezadır. Kuşkusuz Biz, doğru olanlarız.

وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذ۪ي ظُفُرٍۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَٓا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَٓا اَوِ الْحَوَايَٓا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍۜ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْۘ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ
Ve alellezine hadu harremna kulle zi zufur, ve minel bakari vel ganemi harremna aleyhim şuhumehuma illa ma hamelet zuhuruhuma evil havaya ev mahteleta bi azm, zalike cezeynahum bi bagyihim ve inna le sadikun.
#kelimeanlamkök
1ve alave
2ellezineşunlara ki
3haduyahudilereهود
4harramnaharam ettikحرم
5kullebütünكلل
6ziolanları
7zufurintırnaklı(ları)ظفر
8ve mine
9l-bekarisığırınبقر
10velganemive koyununغنم
11harramnaharam kıldıkحرم
12aleyhimonlara
13şuhumehumayağlarınıشحم
14illahariç
15ma
16hamelettaşıdıklarıحمل
17zuhuruhumasırtlarınınظهر
18eviyahut
19l-havayabağırsaklarınınحوي
20evya da
21ma
22hteletakarışanlarخلط
23biazminkemiğeعظم
24zalikeböylece
25cezeynahumonları cezalandırdıkجزي
26bibegyihimaşırılıkları yüzündenبغي
27ve innabiz elbette
28lesadikunedoğru söyleyenlerizصدق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında veya bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğruyu söyleriz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Sırtlarının veya bağırsaklarının taşıdığı ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere, sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara (haram kılmıştık). Bu (durum), haksızlıkları yüzünden onlara verdiğimiz cezadır.* Şüphesiz ki biz elbette doğru söyleyenleriz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun da yağlarını haram ettik; ancak sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları veya kemiklerine karışmış olanlar hariç. Aşırı gitmelerinden ötürü onları böyle cezalandırdık. Biz doğru sözlüyüz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yahudilere bütün tırnaklı* hayvanları haram ettik; onlara, sığır ve koyunun iç yağlarını da haram ettik. Sırtlarında taşıdıkları, bağırsaklarına ve kemiklerine karışan yağlar hariç. Bu, azgınlıkları nedeniyle onlara verdiğimiz cezadır. Kuşkusuz Biz, doğru olanlarız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yahudilere tek tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık*. Sığır ve koyunların sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Bu, azgınlıklarına karşılık onlara verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yahudilere, tüm tırnaklı hayvanları yasaklamıştık. Sığırların ve koyunların yağlarını da sırtlarında ve bağırsaklarında bulunan ve kemiklerine karışanlar dışında yasaklamıştık. Azgınlık yaptıkları için, onları, işte böyle cezalandırdık. Kuşkusuz, Biz, doğruyu söyleriz.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yahudileşenlere tırnaklı her tür hayvanı haram kıldık; ve onlara ineğin ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağları dışında kalan içyağlarını da haram kıldık: Onları, değer yıkıcılıkları yüzünden işte bu şekilde cezalandırdık: çünkü Biz, kesinlikle sözümüze sahibiz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara ayrıca sığır ve koyunun yağlarını da haram kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı yağlarla, kemiklerle karışan yağlar bunun dışındadır. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza olarak yaptık. Biz elbette sözünde duranlarız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık. Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında iç yağlarını da onlara haram kıldık. 'Azgınlık ve hakka tecavüzde bulunmaları' nedeniyle onları böyle cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru olanlarız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram ettik. Bir de bunlara sığır ve koyunun, sırtlarında, barsakları üzerinde veya kemiklere yapışık kuyruk kısmının dışındaki yağlarını da haram ettik. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza yaptık. Şüphesiz Biz, her hususta doğru söyleriz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz (yalnızca) yahudi itikadını benimseyenlere bütün tırnaklı hayvanları yasakladık; ve onlara koyun ve ineğin iç yağlarını da yasakladık, (hayvanların) sırt tarafındaki veya bağırsaklarındaki yağlar ile kemiğin içindekiler hariç: böylece işledikleri zulümler yüzünden onları cezalandırdık; zira, unutmayın, Biz sözümüzde dururuz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki içyağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yehudilere her tırnaklıyı haram kıldık, bir de bunlara sığır ve en'amdan sırtlarında olan veya bağırsakları üzerinde bulunan veya kemikle ıhtilat eden kuyruk kısmından maada yağlarını dahi haram kıldık fakat bunu onlara bağıyleri yüzünden bir ceza yaptık, şüphesiz biz her hususta sadıkız.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  yahudilere bütün tırnaklı(hayvan)ları haram ettik. Sığır ve koyunun da, yağlarını onlara haram kıldık, yalnız (hayvanların) sırtlarının, yahut bağırsaklarının taşıdığı, ya da kemiğe karışan yağlarını haram etmedik. Aşırılıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.

 • Gültekin Onan

  Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık. Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında iç yağlarını da onlara haram kıldık. 'Azgınlık ve hakka tecavüde bulunmaları' nedeniyle onları böyle cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru olanlarız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz, Yahudilere bütün tırnaklı (hayvan) ları haram etdik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da üzerlerine haram kıldık. Bunların sırtlarına veya barsaklarına yapışan, yahud kemiğe karışan (yağlar bu hükümden) müstesnadır. Bu (fahrimi) onlara, zulümlerinden dolayı, ceza olarak yapdık. Biz elbette doğrucularız.

 • İbni Kesir

  Yahudi olanlara da bütün tırnaklıları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da üzerlerine haram kıldık. Bunlardan sırtlarına ve bağırsaklarına yapışan ve kemiğe karışan müstesnadır. Biz, onları zulümlerinden dolayı cezaya çarptırdık. Biz, elbette sadıklarızdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık; sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Yalnız sırtlarında veya bağırsaklarında bulunan ya da kemiğe karışanlar bundan müstesnadır. Böylece, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz, elbette doğru olanlarız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun içyağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki Biz hep doğru söyleriz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yahudi olanlara bütün tırnaklıları (her tırnak sahibini) haram kıldık.. . Onlara sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. . . Ancak o ikisinin (sığır ve koyunun) sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı ya da kemiğe karışan müstesna. . . Haddi aşmaları yüzünden onları cezalandırdık. . . Biz elbette sadıklarız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun da yağlarını haram ettik; ancak sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları, veya kemiklerine karışmış olanlar hariç. Aşırı gitmelerinden ötürü onları böyle cezalandırdık. Biz doğru sözlüyüz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yahudilere bütün tırnaklıları haram ettik. Sırtlarında, bağırsaklarında taşıdıkları ve kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere, sığır ve koyunun iç yağını da haram kıldık. Bu, azgınlıkları nedeniyle onlara verdiğimiz cezadır. Kuşkusuz Biz, doğru olanlarız.

 • Progressive Muslims

  And for the Jews We have forbidden all that have claws; and from the cattle and the sheep We forbade their fat except what is attached to the back, or entrails, or mixed with bone. That is a punishment for their rebellion, and We are truthful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And to those who hold to Judaism We made unlawful every animal with a claw; and of oxen and sheep We made unlawful to them the fat thereof save what their backs bear, or the entrails, or what is mixed with bone; that We rewarded them for their sectarian zealotry; and We are truthful.

 • Aisha Bewley

  We made haram for the Jews every animal with an undivided hoof, and in respect of cattle and sheep, We made their fat haram for them, except what is attached to their backs or guts or mixed up with bone. That is how We repaid them for their insolence. And We certainly speak the truth.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  For those who are Jewish we prohibited animals with undivided hoofs; and of the cattle and sheep we prohibited the fat, except that which is carried on their backs, or in the viscera, or mixed with bones. That was a retribution for their transgressions, and we are truthful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And for those who are Jewish We have made unlawful all that have claws; and from the cattle and the sheep We made unlawful their fat except what is attached to the back, or entrails, or mixed with bone. That is a punishment for their rebellion, and We are truthful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For those who are Jewish, We forbade all that have claws; and from the cattle and the sheep We forbade their fat except what is attached to the back, or entrails, or mixed with bone. That is a punishment for their rebellion, and We are truthful.