Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabb'iniz geniş rahmet sahibidir, ne var ki O'nun azabı mücrim halktan geri çevrilemez."

فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِم۪ينَ
Fe in kezzebuke fe kul rabbukum zu rahmetin vasi'ah, ve la yureddu be'suhu anil kavmil mucrimin.
#kelimeanlamkök
1feineğer
2kezzebukeseni yalanladılarsaكذب
3fekulde kiقول
4rabbukumRabbinizربب
5zusahibidir
6rahmetinrahmetرحم
7vasiatinbolوسع
8vela(fakat)
9yuraddugeri çevrilmezردد
10be'suhuO'nun azabıباس
11ani-dan
12l-kavmitoplum-قوم
13l-mucriminesuçluجرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber, O'nun azabı, suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Seni yalanlarsa (onlara) de ki: "Rabbiniz geniş merhamet sahibidir.* O'nun azabı, suçlular topluluğundan geri döndürülemez."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Seni yalanlarlarsa: "Efendiniz geniş rahmet sahibidir ve O'nun cezası suçlu toplumlardan geri çevrilemez" de.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabb'iniz geniş rahmet sahibidir, ne var ki O'nun azabı mücrim* halktan geri çevrilemez."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sana yalancı derlerse de ki "Rabbiniz geniş ikram sahibidir. Ama O'nun cezası, suçlular topluluğundan engellenemez."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Seni yalanlarlarsa, şunu söyle: "Efendiniz, rahmeti geniş olandır. Cezası ise suçlu bir toplumdan çevrilmez!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onlar seni yalancılıkla itham ederlerse de ki: Rabbiniz sınırsız merhamet sahibidir; ama günaha gömülüp gitmiş insanları cezalandırması da kaçınılmazdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Artık seni yalanlarlarsa şunu söyle: "Rabbiniz çok geniş bir rahmetin sahibidir. Ancak, O'nun azabı günaha batmışlar topluluğundan uzak tutulamaz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şayet seni yalanlayacak olurlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. O'nun şiddetli çarpması, suçlu günahkarlar topluluğundan geri çevrilemez."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer seni yalanlamaya yeltenirlerse, de ki: "Rabbiniz bitmez tükenmez bir rahmet sahibidir, fakat O'nun kahrı günahkarlar topluluğundan geri çevrilemez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve eğer senin yalan söylediğini iddia ederlerse onlara de ki: "Rabbinizin rahmeti sonsuzdur; ama günaha batmış insanları cezalandırması da kaçınılmazdır".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (Bununla beraber) suçlu bir toplumdan O'nun azabı geri çevrilmez."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunun üzerine seni tekzibe yeltenirlerse, de ki rabbınız bitmez tükenmez bir rahmet sahibi, fakat mücrimler güruhundan be'si de reddedilemez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer seni yalanladılarsa, de ki: "Rabbiniz bol rahmet sahibidir. Fakat O'nun azabı da suçlu toplumdan geri çevrilmez (gazabı suçluların üzerine bir indi mi, onu kimse geri çeviremez)."

 • Gültekin Onan

  Şayet seni yalanlayacak olurlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. O'nun şiddetli çarpması, suçlu-günahkarlar topluluğundan geri çevrilemez."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer (bunun üzerine) seni tekzib ederlerse de ki: "Rabbiniz geniş bir rahmet saahibidir. Onun satvet (-ü kudret) i ise günahkarlar güruhundan (uzaklaşdırılıb) döndürülemez".

 • İbni Kesir

  Seni yalanlarlarsa; de ki: Rabbımız geniş rahmet sahibidir. O'nun gücü günahkarlar güruhundan döndürülemez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Seni yalanlarlarsa: -Rabbiniz, geniş rahmet sahibidir; O'nun azabı ise günahkar toplumdan geri çevrilemez, de!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer onlar seni yalancı sayarsa de ki: "Rabbinizin merhameti geniştir; fakat dilediği zaman O'nun satveti ve azabı, suçlu toplumdan geri çevrilemez."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Rasulüm) eğer seni yalanladılar ise de ki: "Rabbiniz, Vasi' rahmet sahibidir.. . O'nun azabı suçlu toplumdan geri çevrilmez. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Seni yalanlarlarsa: 'Rabbiniz geniş rahmet sahibidir ve O'nun cezası suçlu toplumlardan geri çevrilemez,' de.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabb'iniz geniş rahmet sahibidir, ne var ki O'nun azabı suçlu halktan geri çevrilemez."

 • Progressive Muslims

  If they deny you, then Say: "Your Lord has vast Mercy, but His Might will not be turned away from the criminal people. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if they deny thee, say thou: “Your Lord is the Possessor of Mercy; but not repelled is His wrath from the lawbreaking people.”

 • Aisha Bewley

  If they call you a liar, say: ‘Your Lord possesses boundless mercy, but His violent force cannot be averted from the people of the evildoers. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If they disbelieve you, then say, "Your Lord possesses infinite mercy, but His retribution is unavoidable for the guilty people."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If they deny you, then say: "Your Lord has vast Mercy, but His Might will not be turned away from the criminal people."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they deny you, then say, "Your Lord has vast Compassion, but His Might will not be turned away from the criminal people."