Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, başkalarını ondan vazgeçirmeye çalışırlar, kendileri de ondan uzaklaşırlar. Ve onlar, ancak kendilerini mahvederler, ama bunu idrak etmezler.

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُۚ وَاِنْ يُهْلِكُونَ اِلَّٓا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
Ve hum yenhevne anhu ve yen'evne anh, ve in yuhlikune illa enfusehumve ma yeş'urun.
#kelimeanlamkök
1ve humve onlar
2yenhevnehem menederlerنهي
3anhuondan
4ve yenevnehem de uzak dururlarناي
5anhuondan
6ve inve böylece
7yuhlikunemahvediyorlarهلك
8illayalnız
9enfusehumkendileriniنفس
10ve madeğiller
11yeş'urunefarkındaشعر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar hem insanları ondan menederler, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvediyorlar, ama farkında değiller.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar hem insanları ondan engellemeye çalışır hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. (Oysa) onlar, farkında olmadan ancak kendilerini helak ederler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendileri uzaklaştıkları gibi başkasını da ondan menediyorlar. Böylece farkında olmadan kendilerini mahvediyorlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, başkalarını ondan vazgeçirmeye çalışırlar, kendileri de ondan uzaklaşırlar. Ve onlar, ancak kendilerini mahvederler, ama bunu idrak etmezler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar, insanları Kur'an'dan engeller, kendileri de ondan uzak dururlar. Ama sadece kendilerini yiyip bitiriler de farkında olmazlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hem Ondan uzak dururlar hem de Ondan alıkoyarlar. Yalnızca benliklerini yıkıma uğratıyorlar; üstelik ayırdında değiller.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar hem diğerlerini ondan mahrum eder, hem de kendileri ondan yan çizerler. Başka değil, yalnızca kendi benliklerini helake sürüklerler de bunun farkına dahi varmazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hem ondan alıkoyarlar hem ondan uzaklaşırlar. Öz benliklerinden başkasını helak etmiyorlar. Ama farkında değiller.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, hem ondan alıkoyarlar, hem kendileri kaçarlar. Onlar, yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Diğerleri ise hem ona yaklaşmaktan alıkorlar hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Böylece sadece kendilerini mahvederler, ama farkına varmazlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Diğerlerini ondan alıkoyar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar: Ama (bu şekilde) yalnız kendilerini mahvederler ve (üstelik) bunu da idrak etmezler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar başkalarını ondan (Kur'an'dan) alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helak ediyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  o birleri ise hem ona yaklaşmaktan nehyederler, hemde kendileri ondan uzaklaşırlar ve bu suretle mücerred nefislerini helak ederler de farkına varmazlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar hem (insanları) ondan menederler, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvediyorlar ama farkında değiller!

 • Gültekin Onan

  Onlar, hem ondan alıkoyarlar, hem de kendileri kaçarlar. Onlar, yalnızca kendi nefslerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değildirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar, hem (insanları) bundan (peygambere yaklaşmakdan) vaz geçirmiye çalışırlar, hem kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar bilmeyerek kendilerinden başkasını helake sürüklemiş olmuyorlar.

 • İbni Kesir

  Onlar, hem bundan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar sadece kendilerini helake sürüklerler de farkına varmazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, hem men ederler hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Sonuçta kendilerini helak ederler de farkında olmazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar hem halkı Kur'an'dan ve Peygamberden uzaklaştırırlar, hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varmazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar hem (başkalarını) O'ndan (Hz. Rasulullah'tan) engellerler, hem de (kendileri) O'ndan uzaklaşırlar! Sadece kendi nefslerini helak ediyorlar, ama bunu idrak edemiyorlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendileri uzaklaştıkları gibi başkasını da ondan menediyorlar. Böylece farkında olmadan kendilerini mahfediyorlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, başkalarını ondan vazgeçirmeye çalışırlar, kendileri de ondan uzaklaşırlar. Ve onlar, ancak kendilerini mahvederler, ama bunu idrak etmezler.

 • Progressive Muslims

  And they are deterring others from it, and keeping away themselves; but they will only destroy themselves, yet they do not notice.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they forbid it, and are far from it; and they destroy not save themselves, but they perceive not.

 • Aisha Bewley

  They keep others from it and avoid it themselves. They are only destroying themselves but they are not aware of it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They repel others from this (Quran), as they themselves stay away from it, and thus, they only destroy themselves without perceiving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they prohibit others from it, and keep away themselves from it; but they will only destroy themselves, yet they do not notice.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They are deterring others from it, and keeping away themselves; but they will only destroy themselves, yet they do not notice.