Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Söyleyin bana! Eğer Allah; işitmenizi, görmenizi ve kalbinizin idrak etmesini yok etse, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verebilir?" Bak, ayetlerimizi nasıl çok yönlü açıklıyoruz. Buna rağmen yine de yüz çeviriyorlar.

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْت۪يكُمْ بِهِۜ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
Kul e reeytum in ehazallahu sem'akum ve ebsarekum ve hateme ala kulubikum men ilahun gayrullahi ye'tikum bih, unzur keyfe nusarriful ayati summe hum yasdifun .
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2eraeytumsöyleyin banaراي
3ineğer
4ehazealsaاخذ
5llahuAllah
6sem'akumişitme(duyu)nuzuسمع
7ve ebsarakumve gözleriniziبصر
8ve hatemeve mühür vursaختم
9alaüstüne
10kulubikumkalblerinizinقلب
11menkimdir?
12ilahuntanrıاله
13gayrubaşkaغير
14llahiAllah'tan
15ye'tikumsize getirecekاتي
16bihibun(lar)ı
17unzurbakنظر
18keyfenasılكيف
19nusarrifutürlü türlü açıklıyoruzصرف
20l-ayatiayetleriايي
21summesonra yine
22humonlar
23yesdifuneyüz çeviriyorlarصدف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ne sanıyorsunuz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, size bunları Allah'tan başka kim geri verebilir? Bakınız, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Bir düşünsenize; Allah işitme (duyu)nuzu ve gözlerinizi alırsa, kalplerinizi de mühürlerse (bunları) size Allah'tan başka hangi ilah getirebilir ki!" Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz. Onlar ise yüz çeviriyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: "Bir düşünün, ALLAH sizin işitme ve görme duyunuzu alıp belleğinizi kapasa, ALLAH'tan başka hangi tanrı onları size geri verebilir?" Ayetleri nasıl açıkladığımıza ve buna rağmen nasıl da yüz çevirdiklerine dikkat et!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Söyleyin bana! Eğer Allah; işitmenizi, görmenizi ve kalbinizin idrak etmesini yok etse, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verebilir?" Bak, ayetlerimizi nasıl çok yönlü açıklıyoruz. Buna rağmen yine de yüz çeviriyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Düşünsenize, Allah dinleme ve görme özelliğinizi alsa, kalplerinizi çalışmaz hale getirirse Allah'tan başka onları size geri verecek hangi ilah vardır?" Baksana, bu ayetleri evire çevire biz nasıl açıklıyoruz sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Hiç düşündünüz mü? Allah, duyma ve görme yetilerinizi alırsa ve yüreklerinize damga vurursa, Allah'tan başka, onları size getirecek tanrı kimdir?" Ayetlerimizi, onlara nasıl açıklıyoruz bak; sonra yüz çeviriyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Tutun ki Allah işitme yeteneğinizi ve görme duyularınızı elinizden aldı ve kalplerinizi de mühürledi; peki, onları size Allah'tan başka hangi ilah geri verebilir? Bak, mesajlarımızı nasıl da her boyutuyla açıklıyoruz? Fakat hala onlar katı bir önyargıyla diretiyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Düşünün bakalım; Allah, işitme gücünüzü, gözlerinizi alsa, kalpleriniz üzerine mühür bassa, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verecek?" Bak nasıl türlü türlü açıklıyoruz ayetleri, yine de yüz çeviriyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir?" Bak, biz nasıl ayetleri 'çeşitli biçimlerde açıklıyoruz da' sonra onlar (yine) sırt çevirip engelliyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Söyleyin bakayım, eğer Allah, kulaklarınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürleyiverirse, Allah'tan başka hangi tanrı onu size iade edecek?" Bak Biz delillerimizi nasıl evirip çevirip türlü türlü açıklıyoruz! Sonra da onlar nasıl (yüz çevirip) geçiveriyorlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ne sanıyorsunuz? Eğer Allah işitme ve görme duyularınızı elinizden alır ve kalplerinizi mühürlerse onları size Allahtan başka hangi ilah geri verebilir?" Bakın mesajlarımızı nasıl çok yönlü dile getiriyoruz, ama hala küçümseyerek yüz çeviriyorlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ne dersiniz, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size (geri) getirecek ilah kimmiş?" Bak, biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki söyleyin bakayım: Eğer Allah sizin kulaklarınızı ve gözlerinizi alıverir ve kalblerinizi mühürleyiverirse kimdir Allahdan başka bir ilah ki onu size getirib verecek? Bak biz ayetlerimizi nasıl evirib çevirib türlü suretlere sokuyoruz? Sonra da onlar nasıl geçiveriyorlar?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Söyleyin bana, eğer Allah işitme(duyu)nuzu ve gözlerinizi alsa, kalblerinizin üstüne de mühür vursa, Allah'tan başka bun(lar)ı size getir(ip ver)ecek tanrı kimdir?" Bak, nasıl ayetleri döndürüp türlü türlü açıklıyoruz, sonra yine onlar yüz çeviriyorlar?

 • Gültekin Onan

  De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer Tanrı sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Tanrı'dan başka getirebilecek Tanrı kimdir? Bak, biz nasıl ayetleri 'çeşitli biçimlerde açıklıyoruz da' sonra onlar (yine) sırt çevirip engelliyorlar?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim, Mekkelilere) de ki: "Bana haber verin: Eğer Allah kulağınızı, gözlerinizi al (ıb sizi sağır ve kör bırak) ırsa, kalblerinizin üstüne bir de mühür vurursa Allahdan başka onları size getirecek tanrı kimdir"? Bak, ayetlerimizi türlü türlü nasıl açıklıyoruz da onlar yine (bu ayetlerimizden) yüz çeviriyorlar.

 • İbni Kesir

  De ki: Bana haber verir misiniz; eğer Allah, kulağınızı, gözlerinizi alır ve kalblerinizin üstüne mühür vurursa; Allah'tan başka onları size getirecek ilah kimdir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz da sonra onlar yüz çeviriyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Söyleyin bana; Allah, kulaklarınızı ve gözlerinizi alsa, kalplerinizi de mühürlese, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimdir? Ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da onlar nasıl yüz çeviriyorlar...

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Söyleyin bakalım: Eğer Allah işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa Allah'tan başka hangi tanrı onları size geri getirebilir?"Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüzçeviriyorlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Düşünün bakalım, eğer Allah işitmenizi (algılamanızı) ve gözlerinizi (görmenizi) alsa, kalplerinizi (şuurunuzu) kilitlese, Allah'ın gayrı olarak onu size getirecek bir tanrı mı var?" Bak nasıl işaretleri farklı şekillerle anlatıyoruz, sonra (buna rağmen) onlar yüz çevirip ayrılıyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: 'Bir düşünün, ALLAH sizin işitme ve görme duyunuzu alıp belleğinizi kapasa, ALLAH'tan başka hangi tanrı onları size geri verebilir?' Ayetleri nasıl açıkladığımıza ve buna rağmen nasıl da yüz çevirdiklerine dikkat et!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Söyleyin bana! Eğer Allah; işitmenizi, görmenizi ve kalbinizin idrak etmesini yok etse, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verebilir?" Bak, ayetlerimizi nasıl çok yönlü açıklıyoruz. Buna rağmen onlar yine de yüz çeviriyorlar.

 • Progressive Muslims

  Say: "Do you see that if God were to take away your hearing and your eyesight, and He seals your hearts; which god besides God can bring it to you" Look how We cite the revelations, but then they turn away.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Have you considered: if God takes away your hearing and your sight and seals your hearts, who is the god save God who will restore it to you?” See thou how We expound the proofs; then they turn away.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘What do you think? If Allah took away your hearing and your sight and sealed up your hearts, what god is there, other than Allah, who could give them back to you?’ Look how We vary the Signs, yet still they turn away!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "What if GOD took away your hearing and your eyesight, and sealed your minds; which god, other than GOD, can restore these for you?" Note how we explain the revelations, and note how they still deviate!

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Do you see that if God were to take away your hearing and your eyesight, and He seals your hearts; which god besides God can bring it to you?" See how We dispatch the signs, but then they turn away.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Do you see that if God were to take away your hearing and your eyesight, and He seals your hearts; which god besides God can bring it to you?" Look how We cite the signs, but then they turn away.