Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizi tek bir nefisten inşa eden O'dur. Sizin için bir kalış ve emanet olarak konuluş yeri vardır. Akleden bir halk için ayetlerimizi böylece ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

وَهُوَ الَّـذ۪ٓي اَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌۜ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَـهُونَ
Ve huvellezi enşeekum min nefsin vahıdetin fe mustekarrun ve mustevda', kad fassalnal ayati li kavmin yefkahun.
#kelimeanlamkök
1ve huveve O'dur
2llezikimse
3enşeekumsizi inşa edenنشا
4min-ten
5nefsinnefis-نفس
6vahidetinbir tekوحد
7femustekarrun(sizin için) bir kararقرر
8ve mustevdeunve emanet yeri vardırودع
9kadgerçekten
10fessalnabiz genişçe açıkladıkفصل
11l-ayatiayetleriايي
12likavminbir toplum içinقوم
13yefkahuneanlayanفقه
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O, sizi bir tek nefisten/cevherden yaratandır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, sizi tek bir nefisten* (candan/cevherden) yaratandır. (Sizin için) bir durma yeri, bir de bırakılacak yer vardır.* Elbette anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'dur sizi bir tek kişiden inşa eden. Bir kalış ve izleyen bir ayrılış. Ayetleri, anlayan bir toplum için açıklamışızdır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizi tek bir nefisten inşa eden O'dur. Sizin için bir kalış ve emanet olarak konuluş yeri vardır. Akleden bir halk için ayetlerimizi böylece ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizi bir tek nefisten (döllenmiş yumurtadan) oluşturan O'dur. Ardından bir kalma yeri (olan dünya) ve bir durak (olan kabir) gelir. Ayetlerimizi, anlayan bir topluluk için tek tek açıklamışızdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, sizi, bir tek benlikten yaratmıştır. Ardından, bir kalış yeri ve bir geçiş yeri belirlemiştir. Anlayan bir toplum için, ayrıntılı olarak ayetleri açıklıyoruz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine O'dur sizi bir tek canlıdan ortaya çıkaran; ve (her biriniz için) geçici ve kalıcı bir yer (tayin eden). Doğrusu Biz bu mesajları kavrama yeteneği olan insanlara açık ve anlaşılır kılıyoruz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sizi bir tek canlıdan vücuda getiren O'dur! Bu oluşumda bir karar kılma yeri var, bir de emanet olarak kalma yeri. İyice araştırıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O, sizi tek bir nefisten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Demek ki, bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Gerçekten, ayetlerimizi ince anlayışlı olanlar için açıkladık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bir canlıdan sizi(n hepinizi) var eden Odur, ve O (sizin her biriniz için yeryüzünde) bir vade ve (ölümden sonra) bir dinlenme yeri (tayin etmiştir): Biz bu mesajları hakikati kavrayabilecek insanlar için açık ve anlaşılır kılmaktayız!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem odur, o ki sizi bir tek nefisten halketti, demek bir müstekar bir de müstevda' var, hakıkat ince anlayışlı fıkıh ehli olanlar için ayetleri tafsıl eyledik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Odur ki sizi bir tek nefisten inşa etti. Sizin için bir kalış ve bir emanet olarak konuluş yeri ve süresi vardır. Gerçekten biz, anlayan bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.

 • Gültekin Onan

  O sizi tek bir nefsten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen (yefkahun) bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, sizi bir tek candan yaratandır. Sonra (sizin için) bir karaar yeri, bir de emanet yeri (vardır). Biz iyi ve ince anlayacak zümrelere ayetlerimizi hakıykaten açıkça bildirdik.

 • İbni Kesir

  Ve O'dur; sizi bir tek nefisten yaratmış olan. Sonra bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Ayetlerimizi, anlayan bir kavim için uzun uzadıya açıkladık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizi tek bir nefisten ortaya çıkaran O'dur. Sizin için bir yerleşme yeri ve bir de ayrılış yeri vardır. İnce bir anlayışa sahip olanlar için ayetleri açıklamışızdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için; bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz ayetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU" ki, sizi Nefs-i Vahide'den (TEK BİR NEFS'ten - Tek bir benlikten) inşa etti.. . Müstekarr (istikrar bulma - hakikatini tanıma ve yaşamada kararlılık için dünyanın oluşması). . . Müstevda (beden - emaneten kalma yeri). . . Hakikaten biz, anlayışı açık bir halk için işaretleri tafsil ettik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'dur sizi bir tek kişiden inşa eden. Nitekim bir karar kılmayı bir ayrılış izler. Ayetleri, anlayan bir toplum için açıklamışızdır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizi tek bir nefisten inşa eden O'dur. Sizin için bir kalış ve emanet olarak konuluş yeri vardır. Akleden bir toplum için ayetlerimizi böylece ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

 • Progressive Muslims

  And He is the One who initiated you from one person; with a place for stability and development. We have explained the signs to a people who comprehend.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And He it is that produced you from one soul, then a dwelling-place and a repository. And We have set out and detailed the proofs for people who understand.

 • Aisha Bewley

  It is He Who first produced you from a single self, then from a resting-place and a repository. We have made the Signs clear for people who understand.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He initiated you from one person, and decided your path, as well as your final destiny. We thus clarify the revelations for people who understand.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And He is the One who initiated you from one person; with a place for stability and development. We have explained the signs to a people who understand.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who initiated you from one person; secured and reposited. We have explained the signs to a people who comprehend.