Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Aksine, Biz; Hakk'ı, Batıl'a karşı ortaya koyarız da onu mahveder. Böylece Batıl yok olur. Nitelediğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun.

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌۜ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
Bel nakzifu bil hakkı alel batıli fe yedmeguhu fe iza huve zahik, ve lekumul veylu mimma tasıfun.
#kelimeanlamkök
1belhayır
2nekzifubiz atarızقذف
3bil-hakkihakkıحقق
4alaüstüne
5l-batilibatılınبطل
6fe yedmeguhuonun beynini parçalarدمغ
7feizaderhal
8huveo
9zahikunyok olurزهق
10velekumusize
11l-veyluyazıklar olsun
12mimmaötürü
13tesifuneyakıştırdıklarınızdanوصف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Tersine biz, hakkı batılın tepesine bindiririz de o, batılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, batıl yok olup gitmiştir. O halde Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan ötürü, yazıklar olsun size!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Aksine biz gerçeği batılın üzerine atarız da o, batılın işini bitirir. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir.* (Allah'a) yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır, biz gerçeği batılın üstüne atarız da onu tepeler ve yok eder. Yakıştırdıklarınızdan ötürü vay halinize.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Aksine, Biz; Hakk'ı, Batıl'a karşı ortaya koyarız da onu mahveder. Böylece Batıl yok olur. Nitelediğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yok, bu gerçeği (hakkı) o uydurmanın (batılın) tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp gider. Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır! Gerçeği, gerçeğe aykırı olanın üzerine atarız, onun beynini parçalar; bir bakarsın ki, yok olup gitmiş. Yakıştırdığınız şeylerden dolayı, vay başınıza gelene!

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Aksine Biz, mutlak hakikate atıf olan (amaçlı ve anlamlı yaratılış) gerçeğini, malum amaçsız ve anlamsızlığın başına çalarız da, o berikinin belini kırar; işte o zaman beriki de yok olup gider. İşte (Yaratan ve yaratılan) konusunda bu türden tanımlamalarınızdan dolayı yazıklar olsun size!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hayır, biz hakkı, batılın üzerine fırlatırız da o, onun beynini parçalar. Bir de bakarsın o yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız niteliklerden ötürü yazıklar olsun size!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hayır, Biz hakkı batılın tepesine fırlatırız da beynini parçalar, bir de görürsün ki, (batıl) o anda yok olup gitmiştir! Allah'a isnad ettiğiniz o nitelikler yüzünden vay sizlere.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Tersine, Biz (gerçek bir yaratma eylemiyle) hakkı batılın başına çarparız da bu onu paramparça eder ve böylece beriki yok olur gider. O halde, (Allah'a) yakıştırdığınız şeylerden ötürü yazıklar olsun size!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır biz hakkı batılın tepesine fırlatırız da beynini parçalar, bir de bakarsın o anda mahvolmuştur, vay sizlere de o ettiğiniz vasıflardan

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, biz hakkı batılın üstüne atarız da o onun beynini parçalar, derhal (batılın) canı çıkar. Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden ötürü de vay siz(in haliniz)e!

 • Gültekin Onan

  Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Tanrı'ya karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır, biz hakkı baatılın tepesine (indirib) atarız da o, bunun beynini parçalar. Bir de görürsünüz ki bu, yok olub gitmişdir. (Allaha karşı) vasf (ve isnad) etmekde olduğunuz (iftiralar) dan dolayı yazıklar olsun size!

 • İbni Kesir

  Hayır Biz; gerçeği batılın tepesine indiririz de onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki; o, yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdıklarınızdan dolayı yazıklar olsun size.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bilakis, hakkı, batılın üzerine fırlatırız, o da onun beynini parçalar, böylece batıl sönüp gider. (Allah'a) isnat ettiğiniz vasıflardan dolayı yazıklar olsun size!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hayır! Biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız! Hakkı batılın tepesine indiririz de beynini parçalar, bir anda canı çıkar o batılın! Allah hakkındaki böyle boş düşüncelerinizden ötürü yuh aklınıza, yazıklar olsun size!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bilakis biz, Hakk'ı (hakikati) batılın (vehme dayalı fikirlerin) üzerine indiririz de, onun düşünce sistemini paramparça eder.. . Bir de bakarsın ki o can çekişerek yok olup gider. . . Tanımlamalarınızdan dolayı yazıklar olsun size!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır, biz gerçeği batılın üstüne atarız da onu tepeler ve yok eder. Yakıştırdıklarınızdan ötürü vay halinize.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Aksine, Biz; Hakk'ı, Batıl'a karşı ortaya koyarız da onu mahveder. Böylece Batıl yok olur. Nitelediğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun.

 • Progressive Muslims

  No, We cast with the truth upon the falsehood, so it disrupts it, and then it retreats. And woe to you for what you have described.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But We hurl the truth against vanity and it triumphs over it, and then it passes away. And woe to you for what you describe!

 • Aisha Bewley

  Rather We hurl the truth against falsehood and it cuts right through it and it vanishes clean away! Woe without end for you for what you portray!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Instead, it is our plan to support the truth against falsehood, in order to defeat it. Woe to you for the utterances you utter.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No,We cast with the truth upon the falsehood, so it disrupts it, and then it retreats. And woe to you for what you have described.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No, We cast the truth upon the falsehood, so it disrupts it, and then it retreats. Woe to you for what you have described.