Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onları, buyruklarımızla doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara hayırlar yapmayı, salatı ikame etmeyi, zekatı yapmayı vahyettik. Ve onlar yalnızca bize kulluk eden kimselerdi.

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَٓا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَا۪يتَٓاءَ الزَّكٰوةِۚ وَكَانُوا لَنَا عَابِد۪ينَۙ
Ve cealnahum eimmeten yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikames salati ve itaez zekah, ve kanu lena abidin.
#kelimeanlamkök
1ve cealnahumve onları yaptıkجعل
2eimmetenönderlerامم
3yehdunedoğru yolu gösterenهدي
4biemrinaemrimizleامر
5ve evhaynave vahyettikوحي
6ileyhimonlara
7fia'leişler yapmayıفعل
8l-hayratihayırlıخير
9ve ikameayakta tutmayıقوم
10s-salatisalatıصلو
11ve ita'eve vermeyiاتي
12z-zekatizekatزكو
13ve kanuve (insanlar) idilerكون
14lenabize
15aabidinekulluk edenعبد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onları, emrimiz doğrultusunda insanlara yol gösteren önderler yaptık; onlara iyi işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar, bize hep kulluk ettiler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler yapmış ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyetmiştik. Onlar daima bizim kullarımızdılar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz onları, emrimize göre yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyi işlerin nasıl yapılacağını, salatın nasıl gözetileceğini ve zekatın nasıl verileceğini vahiy ettik. Onlar bize hizmet edenlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onları, buyruklarımızla doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara hayırlar yapmayı, salatı ikame etmeyi, zekatı yapmayı vahyettik. Ve onlar yalnızca bize kulluk eden kimselerdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve zekat vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onları, buyruğumuzla yol gösteren önderler yaptık. Ve iyilik yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermeyi bildirdik. Çünkü Onlar, Bize hizmet ediyorlardı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ve onları talimatlarımız çerçevesinde herkese doğru yolu gösteren önderler yaptık; nitekim onlara hayırlı işler yapmalarını, Allah'a ibadetin hakkını vermelerini, arınmak ve yücelmek için gerekli bedeli ödemelerini vahyettik: Nihayet, onların tümü de sadece Bize kulluk eden kimselerdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onları, bizim buyruğumuzla yol alan önderler yaptık. Onlara iyilikler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar, yalnız bize kulluk ediyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve hepsini, emrimizle yol gösteren rehberler yaptık ve kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Hepsi Bize kulluk eden kimselerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve onları buyruklarımız doğrultusunda (başkalarına) yol gösteren önderler yaptık; çünkü onlara iyi ve yararlı işler yapmayı, salat konusunda duyarlı ve devamlı olmayı, arınmak için verilmesi gereken şeyi vermeyi vahyettik; böylece onlar hep Bize kulluk ettiler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve hepsini emrimizle yol gösteren imamlar ettik ve kendilerine hayırlar işlemeği, namaz kılmayı zekat vermeyi, vahyeyledik ve hep bize abid idiler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden(insan)lardı.

 • Gültekin Onan

  Ve onları kendi buyruğumuzla hidayete yönelten imamlar kıldık ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onları emrimizle doğru yolu gösterecek rehberler kıldık, kendilerine hayırlı işler yapmayı, dosdoğru namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyetdik. Onlar bize ibadet edicilerdi,

 • İbni Kesir

  Onları emrimizle insanlara doğru yolu gösteren imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar, Bize kulluk eden kimselerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kılıp, onlara hayır işlemeyi, namazı kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar, bize kulluk eden kimselerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız Bize ibadet ederlerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onları hükmümüzce hakikate erdiren önderler kıldık.. . Onlara hayırlı işler yapmayı, salatı ikame etmeyi ve zekat vermeyi vahyettik. . . Kulluklarının farkındalığında idiler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz onları, emrimize göre yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyi işlerin nasıl yapılacağını, namazın nasıl gözetileceğini ve zekatın nasıl verileceğini vahyettik. Onlar bize kulluk edenlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onları, buyruklarımızla doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara hayırlar yapmayı, salatı ikame etmeyi, zekatı vermeyi vahyettik. Ve onlar yalnızca bize kulluk eden kimselerdi.

 • Progressive Muslims

  And We made them leaders who guide by Our command, and We inspired them to do good work and hold the contact-method and contribute towards betterment, and they were in service to Us.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We made them leaders, guiding by Our command, and revealed to them the doing of good deeds, and the upholding of duty, and the rendering of the purity; and Us they served.

 • Aisha Bewley

  We made them leaders, guiding by Our command, and revealed to them how to do good actions and establish salat and pay zakat, and they worshipped Us.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We made them imams who guided in accordance with our commandments, and we taught them how to work righteousness, and how to observe the Contact Prayers (Salat) and the obligatory charity (Zakat). To us, they were devoted worshipers.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndWe made them leaders who guide by Our command, and We inspired them to do good works and hold the contact prayer and contribute towards purification, and they were in service to Us.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We made them leaders who guide by Our command, and We inspired them to promote reforms and hold the contact prayer and contribute towards betterment, and they were in service to Us.