Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fakat kim inanmış olarak salihat yaparsa, onun çabası için kafirlik yapılmaz. Biz, bütün çabalarını yazmaktayız.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِه۪ۚ وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
Fe men ya'mel mines salihati ve huve mu'minun fe la kufrane li sa'yih, ve inna lehu katibun.
#kelimeanlamkök
1femenkim
2yea'melyaparsaعمل
3mine-den
4s-salihatiiyi işler-صلح
5vehuveve o
6mu'minuninanmış olarakامن
7felaasla
8kufranenankörlük edilmezكفر
9lisea'yihionun çabasınaسعي
10ve innaşüphesiz biz
11lehuonu (çalışmasını)
12katibuneyazmaktayızكتب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnanmış olarak iyi amel yapanların çalışması inkar edilmeyecektir. Biz onu yazmaktayız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim mümin olarak iyi işlerden yaparsa onun çabası görmezden gelinmez. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim gerçeği onaylayarak erdemli işler yaparsa onun bu çabası boşa gitmeyecektir; biz sürekli olarak kaydetmekteyiz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fakat kim inanmış olarak salihat yaparsa, onun çabası için kafirlik yapılmaz. Biz, bütün çabalarını yazmaktayız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Her kim inanarak iyi işler yaparsa çalışması görmezlikten gelinmez. Biz onu yazarız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, kim inanmış olarak erdemli edimler yaparsa, onun bu çalışmasına nankörlük edilmez. Kuşkusuz, onun için kaydediyoruz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Neticede, kim iman etmiş olarak o imanla uyumlu davranışlar göstermeye gayret ederse, onun bu gayreti asla görmezden gelinmeyecektir: zira Biz, onun lehine bütün bunları kaydediyoruz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işlerden bir şey yaparsa, onun gayretine nankörlük edilmez. Biz böylesi lehine katiplik ederiz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Artık kim, bir mü'min olarak salih amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak) küfran (nankörlük) yoktur. Şüphesiz biz, onun yazıcılarıyız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Artık kim mü'min olarak yararlı işlerden bir iş yaparsa, onun çalışmasına nankörlük edilmeyecek; şüphesiz Biz onun hesabına yazarız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yine de her kim, hem inanmış, hem de dürüst ve erdemli davranışlardan (bir şeyler) ortaya koymuşsa, onun bu çabası asla ziyan edilmeyecektir; çünkü, hiç kuşkusuz Biz bunu onun lehine kaydetmekteyiz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şu halde, kim mü'min olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İmdi her kim mü'min olarak salihattan bir amel işlerse onun sa'yine küfran yok ve her halde biz onun hisabına yazarız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İmdi kim inanmış olarak iyi işlerden yaparsa onun çalışmasına nankörlük edilmez, biz (onun çalışmasını) yazanlarız.

 • Gültekin Onan

  Artık kim inançlı olarak salih amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak) küfran yoktur. Şüphesiz biz onun yazıcılarıyız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O halde kim mü'min olarak iyi (amel) lerden bir (şey) yaparsa onun sa'yinin (karşılığı şükran olacakdır), küfran (ve mahrumiyyet) değil. Biz onun hiç şübhesiz yazıcılarıyız.

 • İbni Kesir

  Artık inanmış olarak salih amel işleyenlerin ameli inkar edilmez. Ve Biz onu yazanlarız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim de mümin olarak doğruları yaparsa, onun çabası gözardı edilmeyecektir. Çünkü biz onu yazmaktayız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa onun gayretleri inkar edilmez, yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim imanlı olarak yararlı bir fiil ortaya koyarsa o çalışmasının karşılığını alır! Biz onun kaydını tutanlarız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim inançlı olarak erdemli işler yaparsa onun bu çabası boşa gitmeyecektir; biz sürekli olarak kaydetmekteyiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fakat kim inanmış olarak salihat yaparsa, onun çabası için kafirlik yapılmaz. Biz, bütün çabalarını yazmaktayız.

 • Progressive Muslims

  So whosoever does good work and he is a believer, then his efforts will not be rejected and We will record it for him.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso works any righteous deeds, and is a believer: there is no rejection of his effort, and We are writers for him.

 • Aisha Bewley

  As for anyone who does right actions and is a mumin, his striving certainly does not go unthanked. We are writing it down on his behalf.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who work righteousness, while believing, their work will not go to waste; we are recording it.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So whoever does good works and he is a believer, then his efforts will not be rejected and We will record it for him.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So whosoever does good work and he is an acknowledger, then his efforts will not be rejected and We will record it for him.