Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer onlar gerçekten ilah olsalardı, Cehennem'e girmezlerdi. Oysa hepsi orada sürekli kalacaklardır.

لَوْ كَانَ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ اٰلِهَةً مَا وَرَدُوهَاۜ وَكُلٌّ ف۪يهَا خَالِدُونَ
Lev kane haulai aliheten ma veraduha, ve kullun fiha halidun.
#kelimeanlamkök
1leveğer
2kaneolsalardıكون
3ha'ula'ionlar
4alihetentanrılarاله
5ma
6veraduhaoraya girmezlerdiورد
7ve kullunoysa hepsiكلل
8fihaorada
9halidunesürekli kalacaklardırخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer onlar birer tanrı olsalardı cehenneme girmezlerdi. Hepsi orada çok uzun süreli olarak kalacaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Hepsi orada ebedî kalacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar tanrılar olsaydı oraya girmeyeceklerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalıcıdırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer onlar gerçekten ilah olsalardı, Cehennem'e girmezlerdi. Oysa hepsi orada sürekli kalacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada, ölümsüzleşeceklerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlar tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Üstelik tümü, sürekli orada kalacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer (tanrılaştırdıkları) gerçek ilah olsalardı, oraya asla girmezlerdi: (ama) hepsi orada temelli kalacaklar:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysaki, hepsi orada sürekli kalacaklardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer onlar (gerçek) ilahlar olsalardı, ona girmeyeceklerdi. Oysa onların tümü içinde temelli kalıcıdırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi, oysa hepsi orada ebedi kalacaktır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eğer (o tapınıp durduğunuz düzmece nesneler) gerçekten tanrı olsalardı, kuşkusuz, oraya girmezlerdi; ama (işte gördüğünüz gibi,) hepiniz orada yerleşip temelli kalacaksınız!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ilah olsalardı ona vürud etmezlerdi, halbuki hepsi onda muhalled kalacaklar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer onlar tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada sürekli kalacaklardır.

 • Gültekin Onan

  Eğer onlar (gerçek) tanrılar olsalardı, ona girmeyeceklerdi. Oysa onların tümü içinde temelli kalıcıdırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer onlar (tapdığınız o yalancı Tanrılar) ma'butlar olsalardı oraya girmeyeceklerdi. (Tapanların da, tapılanların da) hepsi orada ebedi kalıcıdırlar.

 • İbni Kesir

  Şayet bunlar tanrı olsaydı; oraya girmezlerdi. Ve hepsi orada temelli kalacaklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer onlar, ilah olsaydı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi kalacaklardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer onlar gerçekten tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer bunlar tanrılar olsalardı, oraya gelip girmezler idi! Hepsi orada ebedi kalıcılardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar tanrılar olsaydı oraya girmeyeceklerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalıcıdırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer onlar gerçekten ilah olsalardı, Cehennem'e girmezlerdi. Oysa hepsi orada sürekli kalacaklardır.

 • Progressive Muslims

  If these were gods, then they would not have entered it! And all will abide therein.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Had these been gods, they would not have arrived at it; but all are therein abiding eternally.

 • Aisha Bewley

  If those had really been gods, they would not have gone down into it. Each one will be in it timelessly, for ever.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If those were gods, they would not have ended up in Hell. All its inhabitants abide in it forever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If these had been gods, then they would not have entered it! And all will abide therein.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If these were gods, then they would not have entered it! All will abide therein.