Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar: "Rabbimiz Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Kuşkusuz onun azabı sürekli bir yok oluştur." derler.

وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۗ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماًۗ
Vellezine yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane garama.
#kelimeanlamkök
1vellezineve
2yekulunederlerقول
3rabbenaRabbimizربب
4srifuzaklaştırصرف
5annabizden
6azabeazabınıعذب
7cehennemecehennemin
8innedoğrusu
9azabehaonun azabıعذب
10kaneكون
11garamensargındırغرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı devamlıdır."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şöyle derler: "Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut! Şüphesiz ki onun azabı sargındır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve onlar şöyle derler, "Efendimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar: "Rabbimiz Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Kuşkusuz onun azabı sürekli bir yok oluştur." derler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar şöyle derler: "Ey Sahibimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı çekilmezdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrıca, şöyle derler: "Efendimiz! Cehennem cezasını bizden uzaklaştır. Kuşkusuz, onun cezası, sürekli bir beladır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onlar "Rabbimiz" derler, "Cehennem azabını bizden uzak eyle! Çünkü onun azabı oldum olası pek zorlayıcı, pek şedittir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir; gerçekten, onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır)" derler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden sav(uştur)! Gerçekten onun azabı defedilemez bir beladır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar ki, "Ey Rabbimiz!" derler, "Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun çektireceği azap, gerçekten, pek korkunç, pek yaralayıcı olacaktır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve onlar ki ya rabbena, derler, sav bizlerden Cehennem azabını, cidden onun azabı belayi mübremdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Rabbimiz, cehennemin azabını bizden uzaklaştır, doğrusu onun azabı sargındır" derler.

 • Gültekin Onan

  Onlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir; gerçekten, onun azabı ödenmesi kaçınılmaz biz borç (veya sürekli bir acıdır)" derler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar ki: "Ey Rabbimiz, derler, bizden cehennem azabını sav. Gerçek onun azabı daimi bir helaledir".

 • İbni Kesir

  Ve onlar ki: Rabbımız, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu cehennem in azabı sürekli ve acıdır, derler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar: -Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır, çünkü onun azabı süreklidir, derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (65-66) "Ey Ulu Rabbimiz, derler, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömür tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar ki: "Rabbimiz.. . Cehennem yanışını bizden sav! Muhakkak ki onun yakışı insanın yakasını bırakmaz!" derler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve onlar şöyle derler, 'Rabbimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar: "Rabb'imiz Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Kuşkusuz onun azabı sürekli bir yok oluştur." derler.

 • Progressive Muslims

  And those who Say: "Our Lord, avert from us the retribution of Hell. Its retribution is terrible."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who say: “Our Lord: avert Thou from us the punishment of Gehenna”; (the punishment thereof is unrelenting,

 • Aisha Bewley

  those who say, ‘Our Lord, avert from us the punishment of Hell, its punishment is inescapable pain.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And they say, "Our Lord, spare us the agony of Hell; its retribution is horrendous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthose who say: "Our Lord, avert from us the retribution of Hell. Its retribution is terrible."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who say, "Our Lord, avert from us the retribution of hell. Its retribution is terrible."