Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Veya ona bir hazine verilseydi veya kendisinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!" Bu zalimler: "Siz yalnızca büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz." dediler.

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَاۜ وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً
Ev yulka ileyhi kenzun ev tekunu lehu cennetunye'kulu minha, ve kalez zalimune in tettebiune illa raculen meshura.
#kelimeanlamkök
1evyahut değil mi?
2yulkaatılmalıلقي
3ileyhiüstüne
4kenzunbir hazineكنز
5evyahut
6tekunuolmalı değil mi?كون
7lehukendisinin
8cennetunbir bahçesiجنن
9ye'kuluyiyeceğiاكل
10minhaondan (ürününden)
11ve kaleve dediler kiقول
12z-zalimunezalimlerظلم
13in
14tettebiunesiz uymuyorsunuzتبع
15illabaşkasına
16raculenbir adam(dan)رجل
17meshuranbüyülenmişسحر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya meyvelerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!" Bu zalimler, "Sizler sırf büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Veya kendisine bir hazine verilmeli ya da beslenebileceği bir bahçesi olmalı (değil miydi)?" (Ayrıca) o zalimler "Siz sadece büyülenmiş bir adama uymaktasınız!" dediler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Yahut kendisine bir hazine atılsaydı veya kendisinin bir bahçesi olsaydı ve ondan yeseydi!" Hatta zalimler, "Siz, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Veya ona bir hazine verilseydi veya kendisinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!" Bu zalimler: "Siz yalnızca büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ya da ona bir hazine indirilseydi yahut yiyeceğini sağlayacağı bir bahçesi olsaydı ya?" O zalimler şunu da dediler: "Sizin yaptığınız sadece, büyüye kapılmış bir kişinin peşinden gitmektir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Veya "Ona, bir gömü verilseydi?" veya "İçinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı?" Haksızlık yapanlar, bir de şöyle dediler: "Yalnızca, büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ya da kendisine (gökten) bir hazine bırakılsaydı, veya ondan yiyip içerek (safa sürdüğü) kendisine ait bir cenneti olsaydı?" dediler.Bir de kalkıp o zalimler; "Eğer (ona) uymuş olsaydınız, sihirlenmiş bir adamdan başkasına uymamış olacaktınız" dediler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yahut ona bir hazine gönderilmeli, yahut ürününden yediği bir bahçesi olmalı değil miydi?" O zalimler şunu da söylediler: "Sizler büyülenmiş bir adamdan başkasının ardı sıra gitmiyorsunuz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya (ürünlerinden) yemekte olduğu bir bahçesi olması (gerekmez miydi)?" Zulmedenler dedi ki: "Siz olsa olsa, ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Veya ona bir hazine bırakılsa ya da onun güzel bir bahçesi olsa da ondan yese ya!" dediler. Yine o zalimler: "Siz, yalnız büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yahut kendisine (Allah tarafından) bir hazine verilseydi, yahut (zahmetsiz) yiyip içtiği (tılsımlı) bir bahçesi olsaydı ya!" Ve bu zalimler (birbirlerine): "Eğer (Muhammed'e) uyacak olsaydınız, büyülenmiş bir adamdan başkasına (uymuş, olmazdınız)!" diyorlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!" Zalimler, (inananlara): "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Veya ona bir hazine bırakılıverse, yahud güzel bir bağçesi olsa da ondan yese ya! hem o zalimler "siz, sırf büyülenmiş bir adama tabi' oluyorsunuz" dediler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Yahut üstüne bir hazine atılmalı, yahut kendisinin ürününden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil mi?" Ve zalimler: "Siz başka değil, sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediler.

 • Gültekin Onan

  "Ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya (ürünlerinden) yemekte olduğu bir bahçesi olması (gerekmez miydi)?" Zulmedenler dedi ki: "Siz olsa olsa, ancak büyülenmiş birisine (erkeğe) uyuyorsunuz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Yahud ona (gökden) bir hazine atılmalı, yahud onun, (meyvelerinden) yiyeceği bir bostanı bulunmalı değil miydi"? O zaalimler (kafirler, mü'minlere) dedi ki: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi' olmuyorsunuz"!

 • İbni Kesir

  Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya besleneceği bir bahçe olmalı değil miydi? O zalimler dediler ki: Siz, büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi olmuyorsunuz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Veya kendisine bir hazine verilseydi, veya bir bahçesi olsaydı da oradan yeseydi.. Zalimler "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Yahut kendine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı!" Hasılı o zalimler: "Doğrusu siz, sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz." dediler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Yahut O'na bir hazine verilmesi ya da yiyeceği özel bir bahçesi olması.. . " Zalimler (birbirlerine) şöyle konuştular: "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Yahut kendisine bir hazine atılsaydı, veya kendisinin bir bahçesi olsaydı ve ondan yeseydi!' Hatta zalimler, 'Siz, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Veya ona bir hazine verilseydi veya kendisinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!" Bu zalimler: "Siz yalnızca büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz." dediler.

 • Progressive Muslims

  "Or that a treasure is given to him, or that he has a paradise that he eats from. " And the wicked said: "You are but following a man bewitched!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Or a treasure were but sent to him! Or there were for him but a garden from which he ate!” And the wrongdoers say: “You follow only a man taken by sorcery.”

 • Aisha Bewley

  Why has treasure not been showered down on him? Why does he not have a garden to give him food?’ The wrongdoers say, ‘You are merely following a man who is bewitched. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Or, "If only a treasure could be given to him!" Or, "If only he could possess an orchard from which he eats!" The transgressors also said, "You are following a bewitched man."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Or that a treasure is given to him, or that he has a paradise that he eats from." And the wicked said: "You are but following a man bewitched!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Or that a treasure is given to him, or that he has a paradise that he eats from." The wicked said, "You are but following a man bewitched!"