Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah; İnananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve Müşrik olanların Kıyamet Günü aralarını ayıracaktır. Allah, her şeye tanıktır.

اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِـ۪ٔينَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُواۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٌ
İnnellezine amenu vellezine hadu ves sabiine ven nasara vel mecuse vellezine eşreku innallahe yafsılu beynehum yevmel kıyameh, innallahe ala kulli şey'in şehid.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3amenuinananlarامن
4vellezineve kimseler
5haduyahudilerهود
6ve ssabiineve sabiilerصبا
7ve nnesarave hırıstiyanlarنصر
8velmecuseve mecusilerمجس
9vellezineve kimseler
10eşrakuortak koşanlarشرك
11inneşüphesiz
12llaheAllah
13yefsiluhüküm verecektirفصل
14beynehumbunlar arasındaبين
15yevmegünüيوم
16l-kiyametikıyametقوم
17inneşüphesiz
18llaheAllah
19alaüzerine
20kulliherكلل
21şey'inşeyشيا
22şehidunşahittirشهد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gerçek şu ki, inananlar, Yahudi inancını benimseyenler ve Sabiiler, Hıristiyanlar ve Mecusiler, bir de Allah'a şirk koşanlar arasında, Allah kıyamet günü hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki iman edenler, yahudi olanlar, sabiiler, hristiyanlar, mecusiler ve müşrik olanlara gelince, şüphesiz ki Allah bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye şahit olandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, diğer dinlerden, Hıristiyanlar, Zerdüştîler ve ortak koşanlar... ALLAH diriliş günü aralarında hüküm verecektir. ALLAH her şeye tanıktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah; İnananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve Müşrik olanların Kıyamet Günü aralarını ayıracaktır. Allah, her şeye tanıktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenenler, Yahudi, Sabii, Hıristiyan ve Mecusi olanlar bir de müşrikler var ya; Allah (mezardan) kalkış günü onların aralarını ayıracaktır. Allah, her şeye şahittir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Allah; inanca çağırılanlar, Yahudiler, Sabiiler, Nasraniler, Mecusiler ve ortaklar koşanlar arasında, Yeniden Yaratılış Günü'nde ayrım yapacaktır. Kuşkusuz, Allah, her şeye Tanıktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şüphesiz (sizden) iman eden kimseler, yahudileşen kimseler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşan kimseler arasındaki hükmü Kıyamet Günü Allah verecektir: kuşku yok ki Allah her şeye şahittir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanlar arasında Allah, kıyamet günü ayrım yapacaktır. Allah, her şey üzerine Şehid'dir, tanıktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçekten iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar (Sabii), Hristiyanlar, ateşe tapanlar (Mecusi) ve şirk koşanlar; şüphesiz Allah, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İman edenler, yahudi olanlar, sabiiler (yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, mecusiler (ateşe tapanlar) ve müşriklere gelince, muhakkak Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır; çünkü Allah herşeye şahittir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, (bu ilahi öğretiye) inananlar, Yahudi inancına bağlı olanlar ve Sabiiler, Hristiyanlar ve Mecusiler ve bir de, Allah'tan başka varlıklara tanrısal nitelikler yakıştıranlar arasındaki hükmü Kıyamet Günü Allah verecektir: çünkü Allah her şeye tanıktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki iyman ettiler ve onlar ki Yehudi oldular ve o sabiiler ve o Nesara ve o Mecus ve o şirk edenler her halde Allah her şey'e şahiddir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnananlar, yahudiler, sabiiler, hırıstiyanlar, mecusiler ve (Allah'a) ortak koşanlar... Allah, kıyamet günü bunlar arasında hüküm verecek(haklıyı haksızı ortaya çıkaracak)tır. Şüphesiz Allah, her şeye şahidtir!

 • Gültekin Onan

  Gerçekten inananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşanlar; şüphesiz Tanrı, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Tanrı her şeyin üzerinde şahid olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O iman edenler, o Yahudiler, o Sabaiiler, o Nasraaniler, o Mecusiler, o (Allaha) eş koşanlar (yok mu?) Allah kıyamet günü (bütün) bunların aralarını mutlakaa ayıracakdır. Çünkü Allah her şey'i hakkıyle görüb bilendir.

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki Allah; iman edenler, yahudiler, sabiiler, hıristiyanlar, mecusiler ve puta tapanlar arasında kıyamet günü kesin hükmünü verecektir. Doğrusu Allah; her şeye şahiddir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şüphesiz Allah, kıyamet günü iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler arasında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (Kamil ve makbul şekliyle) iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler... Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler (Allah'a inanmayıp yıldızları tanrı kabul edip onlara tapınanlar), Hristiyanlar, Mecusiler (ateşe tapanlar) ve şirk koşanlara gelince; muhakkak ki Allah, kıyamet sürecinde onların arasını (hak ettiklerine göre) ayıracaktır.. . Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar, yahudiler, din değiştirenler, hıristiyanlar, zerdüştiler ve ortak koşanlar... ALLAH diriliş günü aralarında hüküm verecektir. ALLAH her şeye tanıktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah; İnananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve Müşrik olanların Kıyamet Günü aralarını ayıracaktır. Allah, her şeye tanıktır.

 • Progressive Muslims

  Those who believe, and the Jews, and the Sabiens, and the Nazarenes, and the Majoos, and those who have set up partners; God will separate between them on the Day of Resurrection. For God is witness over all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who heed warning, and those who hold to Judaism, and the Sabaeans, and the Christians, and the Magians, and those who ascribe a partnership: God will decide between them on the Day of Resurrection; God is witness over all things.

 • Aisha Bewley

  As for those who have iman and those who are Jews and the Sabaeans and the Christians, Magians and idolaters, Allah will distinguish between them on the Day of Rising. Allah is witness of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who believe, those who are Jewish, the converts, the Christians, the Zoroastrians, and the idol worshipers, GOD is the One who will judge among them on the Day of Resurrection. GOD witnesses all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Surely those who believe; and those who are Jewish, and the Sabians, and the Nazarenes, and the Majoos; and those who were polytheists; God will separate between them on the Day of Resurrection. For God is witness over all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge, the Jews, the Converts, the Nazarenes, the Zoroastrians, and those who have set up partners; God will separate between them on the day of Resurrection. For God is witness over all things.