Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hanifler, onunla Allah'a şirk koşmayanlardır. Allah'a şirk koşan kimse, sanki gökten düşen ve kuşun kaptığı veya rüzgarın uzak yerlere sürüklediği kimse gibidir.

حُنَفَٓاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ بِه۪ۜ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَٓاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْو۪ي بِهِ الرّ۪يحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ
Hunefae lillahi gayre muşrikine bih, ve men yuşrik billahi fe ke ennema harre mines semai fe tahtafuhut tayru ev tehvi bihir rihu fi mekanin sahik.
#kelimeanlamkök
1hunefa'ehanifler olunحنف
2lillahiAllah'ı
3gayraغير
4muşrikineortak koşmadanشرك
5bihiO'na
6ve menve kim
7yuşrikortak koşarsaشرك
8billahiAllah'a
9fekeennemasanki gibidir
10harradüşmüşخرر
11mine-ten
12s-semaigök-سمو
13fe tehtafuhuve kendisini kapıyorخطف
14t-tayrukuşطير
15evveya
16tehvisürüklüyorهوي
17bihionu
18r-rihurüzgarروح
19fi
20mekaninbir yereكون
21sehikinuzakسحق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hiçbir şeyi ortak koşmadan samimi bir şekilde Allah'a yöneliniz. Kim Allah'a ortak koşarsa, onun durumu sanki gökten düşen ve kuşlar tarafından kapılıp kaçırılan ya da rüzgarın uzak bir yere savurduğu eşya gibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanîfleri (Allah'ı birleyenler) olarak (yaşayın)!* Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşüp kendisini kuş kapıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ortak koşmayarak, kendinizi sadece O'na adayın. Kim ALLAH'a ortak koşarsa sanki gökten düşmüş ve kendisini kuş kapmış veya rüzgar tarafından derin bir uçuruma sürükleniyor gibidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hanifler*, onunla* Allah'a şirk koşmayanlardır. Allah'a şirk koşan kimse, sanki gökten düşen ve kuşun kaptığı* veya rüzgarın uzak yerlere sürüklediği kimse gibidir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunu, Allah için doğru kimseler olarak; şirke düşmeden yapın. Kim Allah'a şirk koşarsa gökten düşmüş de onu kuşlar kapmış ya da rüzgar uzak bir yere sürüklemiş gibi olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a ortaklar koşmadan, gerçeğe aykırı şeylerden uzaklaşarak, yalnızca O'na yönelin. Çünkü Allah'a kim ortaklar koşarsa, gökten düşmüş, kuşlar da onu kapışıyor veya güçlü bir rüzgar, uzak bir yere onu sürüklüyor gibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  batıldan yüz çevirip yalnız Allah'a yöneldiğinizi ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştırdımadığınızı (isbat edin): zira Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran kimse, gökten düşerek un ufak olan ve saçılan parçalarını kuşların didikleyip kaptığı, ya da rüzgarın ıssız bir köşeye savurduğu nesneye benzer.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'a ortak koşmadan, hanifler olarak... Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere fırlatıp atıyor gibidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ı birleyen (Hanif)ler olarak, O'na ortak koşmaksızın. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah için, O'na ortak koşmaksızın birliğini tanıyan kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşüp de kendisini kuşlar kapışmış veya rüzgar kendisini ücra bir yere sürüklemiş atmış olur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (ve bunu,) O'ndan başka kimseye, hiçbir şeye tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın (ve) sahte ve düzmece olan her şeyden yüz çevirip yalnızca Allah'a yönelerek (yapın): çünkü, bilin ki, Allah'tan başkasına tanrılık yakıştıran kimse, gökten savrulup düşen, kuşların didikleyip kapıştığı, yahut rüzgarın uzak, ıssız bir yere savurduğu kimseye benzer.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a yönelen, O'na ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah için, ona şirk koşmayan hanifler olun, her kim Allaha şirk koşarsa öyle olur ki sanki semadan düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu ücra bir yere sürüklüyordur.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'a ortak koşmadan, halis olarak O'nu birleyenler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, o, sanki gökten düşmüş de kendisini kuş kapıyor veya rüzgar onu, uzak bir yere sürüklüyor gibidir.

 • Gültekin Onan

  Hanifler olarak O'na (hiç bir) ortak koşmaksızın. Kim Tanrı'ya ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın muvahhidleri, Ona eş tutmayanlar olarak (kaçının, çekinin). Kim Allaha eş koşarsa o, yüksekden düşüb de (parçalanmış ve) kendisini kuş kapmış, yahud rüzgar onu uzak bir yere atmış (nesne) gibidir.

 • İbni Kesir

  Allah'a şirk koşmaksızın, hanifler olarak. Kim Allah'a şirk koşarsa; gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın uçuruma attığı bir şeye benzer.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a şirk koşmayan hanifler olun. Kim Allah'a şirk koşarsa, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın uçuruma attığı kimseye benzer.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'a ortak tanımayan halis muvahhidler olun. Çünkü bilin ki Allah'a şirk koşan kimse, gökten düşüveren ve kuşların didik didik edip kapıştığı birine yahut rüzgarın uzak ve ıssız bir yere savurduğu kimseye benzer.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Gayrını ona şirk koşmaksızın, Allah için hanifler (dununda bir tanrı düşünmeyenler) olun! Kim Esma'sıyla hakikati olan Allah'a ortak koşarsa, o sanki semadan düşmüş de kendisini kuş kapıyor yahut rüzgar onu uzak bir mekana atıp sürüklüyor gibidir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ortak koşmayarak, kendinizi sadece O'na adayın. Kim ALLAH'a ortak koşarsa sanki gökten düşmüş ve kendisini akbaba kapmış veya rüzgar tarafından derin bir fiyortta sürükleniyor gibidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hanifler*, onunla* Allah'a şirk koşmayanlardır. Allah'a şirk koşan kimse, sanki gökten düşen ve kuşun kaptığı* veya rüzgarın uzak yerlere sürüklediği kimse gibidir.

 • Progressive Muslims

  Monotheists to God, not setting up anything with Him. And whosoever sets-up partners with God, then it is as if he has fallen from the sky and the birds snatch him or the wind takes him to a place far off.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Inclining towards God, not ascribing a partnership to Him. And whoso ascribes a partnership to God, it is as if he had fallen from the sky, then the birds snatch him away, or the wind sweeps him away to a far-off place.

 • Aisha Bewley

  Be people of pure natural belief in Allah, not associating anything else with Him. As for anyone who associates others with Allah, it is as though he had fallen from the sky and the birds had seized him and carried him away or the wind had dropped him in a distant place.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Monotheists to God, not setting up anything with Him. And whoever sets up partners with God, then it is as if he has fallen from the sky and the birds snatch him or the wind takes him to a place far off.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Monotheists for God, not setting up anything with Him. Whosoever sets up partners with God, then it is as if he has fallen from the sky and the birds snatch him or the wind takes him to a place far off.