Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Egemenlik, İzin Günü tamamen Allah'a aittir, insanlar arasında yalnızca O hüküm verir. Artık iman eden ve salihatı yapanlar, nimet cennetlerindedirler.

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِۜ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْۜ فَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ف۪ي جَنَّاتِ النَّع۪يمِ
El mulku yevme izin lillah, yahkumu beynehum, fellezine amenu ve amilus salihati fi cennatin naim.
#kelimeanlamkök
1el-mulkumülkملك
2yevmeizino gün
3lillahiAllah'ındır
4yehkumuhükmederحكم
5beynehumonların aralarındaبين
6fellezinekimseler
7amenuinananlarامن
8ve amiluve yapanlarعمل
9s-salihatiiyi işlerصلح
10fi
11cennaticennetlerindedirlerجنن
12n-neiymini'metنعم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gün hükümranlık Allah'ındır. Allah, onların arasında hükmeder. İnanıp iyi amel yapanlar nimet cennetlerindedirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O gün, otorite Allah'a aittir. Onlar (insanlar) arasında hükmü O verecektir. İman edip iyi işler yapanlar nimet cennetlerinde olacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yönetim ve otorite, o gün tümüyle ALLAH'a aittir. Onların arasında hüküm verecektir. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar nimet bahçelerindedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Egemenlik, İzin Günü tamamen Allah'a aittir, insanlar arasında yalnızca O hüküm verir. Artık iman eden ve salihatı yapanlar, nimet cennetlerindedirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O gün tüm yetki (hakimiyet), yalnız Allah'ındır; aralarındaki kararı o verecektir. İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, yönetim, yalnızca Allah'a özgüdür. Aralarında yargı verecektir. İnanmış olarak erdemli edimler yapanlar, artık nimet cennetlerindedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hakimiyetin tamamı o gün, sadece Allah'a ait olacaktır. O onları yargılayıp aralarında hüküm verecektir. İşte bunun sonucunda iman eden ve o imanla uyumlu davranış sergileyen kimseler, her tür nimetle dolu olan cennetlere yerleşecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O gün mülk ve yönetim Allah'ındır. Aralarında O, hüküm verecektir. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mülk, o gün yalnızca Allah'ındır. O, aralarında hükmedecektir. Artık iman edip salih amellerde bulunanlar; nimetlerle donatılmış cennetler içindedirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Mülk o gün tek olan Allah'ındır; aralarında hükmünü verir. Artık iman edip iyi işler yapmış olanlar Naim cennetlerindedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O Gün, tüm egemenlik (herkesin görebileceği biçimde) yalnızca Allah'ın elinde olacaktır. O, (bütün insanları) yargılayacak (ve) aralarında(ki farkı ortaya koyacaktır): buna göre, imana erişip de dürüst ve erdemli işler yapan kimseler kendilerini nimetlerle dolu hasbahçelerde bulacaklar;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah'ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naim Cennetleri'ndedirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mülk o gün bir Allahındır, beyinlerinde hukmünü verir, artık iyman edip salih iş yapmış olanlar Naim Cennetlerindedir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün mülk Allah'ındır. (O) onların aralarında hükmeder. İnananlar ve iyi işler yapanlar ni'met cennetlerindedirler.

 • Gültekin Onan

  Mülk, o gün yalnızca Tanrı'nındır. O, aralarında hükmedecektir. Artık inanıp salih amellerde bulunanlar; nimetlerle donatılmış cennetler içindedirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O gün mülk (-ü saltanat yalınız) Allahındır. (Mü'minlerle kafirlerin) aralarında O hükmeder. Artık iman edenler, güzel güzel de amel (ve hareket) lerde bulunanlar Naıym cennetlerinin içindedir.

 • İbni Kesir

  O gün; mülk Allah'ındır. Onların arasında hükmeder. İman edip salih ameller işleyenler; Naim cennetlerindedirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O gün, mülk Allah'ın'dır. Aralarında hükmü, O verecektir. İman edip, doğruları yapmış olanlar nimet cennetlerindedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O gün hakimiyet yalnız Allah'ındır. İnsanlar hakkındaki hükmünü verir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, Naim cennetindedirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O süreçte mülk (tüm var olanlar) Allah içindir; aralarında hüküm verir! İman edip gereğince çalışmalar yapanlar, nimet cennetlerindedirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yönetim ve otorite, o gün tümüyle ALLAH'a aittir. Onların arasında hüküm verecektir. İnanıp erdemli davrananlar nimet cennetlerindedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Egemenlik, İzin Günü tamamen Allah'a aittir, insanlar arasında yalnızca O hüküm verir. Artık iman eden ve salihatı yapanlar, nimet cennetlerindedirler.

 • Progressive Muslims

  The sovereignty on that Day is to God, He will judge between them. So as for those who have believed and did good works, they are in the gardens of Paradise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The dominion, that day, belongs to God; He will judge between them. Then will those who heed warning and do righteous deeds be in the Gardens of Bliss,

 • Aisha Bewley

  Sovereignty on that Day will be Allah’s. He will judge between them. Those who have iman and do right actions will be in Gardens of Delight.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  All sovereignty on that day belongs to GOD, and He will judge among them. As for those who believe and lead a righteous life, they have deserved the gardens of bliss.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Thesovereignty on that Day is to God, He will judge between them. So as for those who have believed and did good works, they are in gardens of bliss.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The sovereignty on that day is to God, He will judge between them. As for those who have acknowledged and promoted reforms, they are in the gardens of Paradise.