Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte Hakk olan Allah budur. O, ölüleri diriltir. Ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْـيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌۙ
Zalike bi ennallahe huvel hakku ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1zalikebu böyledir
2bienneçünkü
3llaheAllah
4huveO
5l-hakkutek gerçektirحقق
6ve ennehuve O
7yuhyidiriltirحيي
8l-mevtaölüleriموت
9ve ennehuve O
10alaüzerine
11kulliherكلل
12şey'inşeyشيا
13kadirunkadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bunlar, Allah'ın gerçek olduğunu gösterir. O, ölüleri diriltir. O'nun her şeye gücü yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir; şüphesiz ki O, ölüleri diriltir; O, her şeye gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü, ALLAH tek gerçektir; ölüleri diriltir; her şeye gücü yeter;

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte Hakk olan Allah budur. O, ölüleri diriltir. Ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu, Allah'ın gerçek varlık olmasından dolayı böyledir. Ölülere can veren O'dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Kuşkusuz, Allah, Gerçektir. Kuşkusuz, O, ölülere de yeniden yaşam verir. Çünkü kuşkusuz, O, her şeye Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bütün bunların (gösterdiği) nihai bir amaç vardır ki, o da mutlak olanın yalnızca Allah olduğu gerçeğidir. Zira sadece O'dur ölüyü dirilten; ve her şeye gücü yeten de yalnızca O'dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O, ölüleri diriltiyor ve O, herşey üzerinde kudretiyle egemendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte böyle; şüphesiz Allah, hakkın kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bunlar, Allah'ın şüphesiz hak, muhakkak ölüleri diriltiyor ve gerçekten herşeye gücü yetiyor olmasındandır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bütün bunlar (böylece vuku bulmaktadır,) çünkü Allah nihai gerçek'tir ve çünkü O, ölü olanı dirilten ve her şeye gücü yetendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O, ölüleri diriltir ve O, her şeye hakkıyla kadirdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte bunlar hep Allahın şübhesiz hak ve o muhakkak ölüleri diriltiyor ve hakıkaten her şey'e kadir olmasındandır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu böyledir. Çünkü Allah, tek gerçektir. (Her şey O'nunla varlık kazanır) ve O, ölüleri diriltir ve O, her şeyi yapabilir.

 • Gültekin Onan

  İşte böyle; şüphesiz Tanrı, hakkın kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah Hakkın ta kendisidir. Hakıykat, ölüleri O diriltiyor. O, şübhesiz her şey'e hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  İşte böyle. Muhakkak ki Allah hakkın kendisidir. Doğrusu ölüleri O, diriltir. Ve O; her şeye Kadir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte hakkın kendisi olan Allah, ölüleri de böyle diriltir. Çünkü O'nun her şeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bütün bunlar böyle cereyan etmektedir. Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir ve çünkü ölüleri dirilten de O'dur. Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bu böyledir; çünkü Allah, O Hak'tır (apaçık ortada olandır)! Muhakkak ki O, ölüleri de (hakikat ilmi ile) diriltir.. . Çünkü O, her şeye Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü, ALLAH tek gerçektir; ölüleri diriltir; herşeye gücü yeter;

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte Hakk olan Allah budur. O, ölüleri diriltir. Ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Progressive Muslims

  That is because God is the truth, and He gives life to the dead, and He is capable of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For it is that God, He is the Truth; and that He gives life to the dead; and that He is over all things powerful;

 • Aisha Bewley

  That is because Allah is the Real and gives life to the dead and has power over all things

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This proves that GOD is the Truth, and that He revives the dead, and that He is Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That is because God is the truth, and He gives life to the dead, and He is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That is because God is the truth, and He gives life to the dead, and He is capable of all things.