Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Her ümmet için bir mensek belirledik. Herkes kendi mensekini sürdürür. O halde bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabb'ine çağır. Kuşkusuz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَۜ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُسْتَق۪يمٍ
Li kulli ummetin cealna menseken hum nasikuhu fe la yunaziunneke fil emri ved'u ila rabbik, inneke le ala huden mustekim.
#kelimeanlamkök
1likulliherكلل
2ummetinümmeteامم
3cealnabelirledikجعل
4mensekenibadet şekliنسك
5humonların
6nasikuhuuyduklarıنسك
7felaasla
8yunaziunnekeseninle çekişmesinlerنزع
9fi
10l-emribu işteامر
11ved'uçağırدعو
12ila
13rabbikeRabbineربب
14innekekuşkusuz sen
15lealaüzerindesin
16hudenbir yolهدي
17mustekimindosdoğruقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz her ümmete, uygulayacakları bir ibadet şekli öğrettik. Öyle ise, onların bu konuda seninle çekişmelerine müsaade etme! Sen, Rabbine davet et! Zira sen gerçekten doğru bir yoldasın.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyle ise onlar (kitap ehli) bu işte seninle çekişmesinler! Sen Rabbine davet et! Şüphesiz ki sen doğru bir hidayet üzeresin.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her bir topluluğu, uygulayacakları bir dizi kural ile yükümlü kıldık. Onun için bu konuda seninle çekişmesinler. Sen Efendine çağır. Kuşkusuz sen doğru bir yol üzerindesin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Her ümmet için bir mensek belirledik. Herkes kendi mensekini sürdürür. O halde bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabb'ine çağır. Kuşkusuz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Her toplum(ümmet) için kurban ibadeti (mensek) koyduk, onlar onu yerine getirirler. Bu konuda seninle asla çekişmemeleri gerekir. Sen onları Rabbine çağır. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Her toplum için, uygulayacakları bir yakarış biçimi belirledik. Artık, seninle çekişmesinler. Sen, Efendine çağır. Çünkü sen, kesinlikle dosdoğru yol üzerindesin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Biz her bir ümmet için Allah'a kalben yaklaşsınlar diye bir ibadet yol ve yöntemi belirledik; şu halde (ey bu hitabın muhatabı), kimse seni bu konuda tartışmaya çekmesin; ve sen sadece Rabbine çağır: şu bir gerçek ki sen kesinlikle dosdoğru bir yol üzeresin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Her ümmet için biz, bir ibadet şekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu izlerler. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et/dua et. Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz her ümmete bir ibadet tarzı (Mensek) kıldık, onlar bu tarz üzere ibadet etmektedirler. Öyleyse, (din) iş(in)de seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzerindesin.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz her ümmet için bir ibadet yolu yapmışızdır ki, onlar onun abidleridir. Şu halde bu işte seninle asla tartışmaya girmesinler; ve sen Rabbine davet et; çünkü sen muhakkak doğru olana götüren, doğru bir yoldasın.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz her ümmete, kulluklarını göstermeleri için (ayrı) bir ibadet tarzı tayin ettik. Bunun içindir ki, (ey inanan kişi, seninkinden başka yollar tutan) kimseler bu konuda seni tartışmaya sürüklemesinler; sen yalnızca (onların hepsini) Rabbine çağır: çünkü, sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde, din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz her ümmet için bir ıbadet yolu yapmışızdır ki onlar onun abidleridir, binaenaleyh emirde sana asla münazea etmesinler ve rabbına da'vet et, çünkü sen cidden hakka götüren doğru bir yol üzerindesin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz her ümmete, uydukları bir mensek (ibadet yöntemi) yaptık. Bu işte seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine çağır, kuşkusuz sen doğru bir yol üzerindesin.

 • Gültekin Onan

  Biz her ümmete bir 'ibadet tarzı' (mensek) kıldık, onlar bu tarz üzere ibadet etmektedirler. Öyleyse, buyrukta seninle çekişmesinler. Sen rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzerindesin.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz her ümmete bir ibadet yolu (şeriat) gösterdik ki onlar bunun aamilleridir. O halde emirde seninle asla münazaa etmesinler. Sen (insanları sadece) Rabbine da'vet et. Çünkü sen, şübhesiz dosdoğru bir hidayetin ta üzerindesin.

 • İbni Kesir

  Her ümmete; yerine getirmeleri gerekli ibadetler koyduk. Öyle ise işte seninle çekişmesinler, Rabbına davet et. Şüphesiz ki sen; dosdoğru bir hidayet üzeresin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Her ümmete bir ibadet tarzı belirledik. Öyleyse, yerine getirmeleri gereken iş hususunda seninle tartışmasınlar. Rabbine çağır/yalvar. Hiç kuşkusuz sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyle ise onlar din işinde asla sana muhalefet etmesinler. Sen insanları Rabbinin yoluna davet et! Çünkü sen gerçekten hakka götüren dosdoğru bir yolun üzerindesin.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Her ümmete ibadet edecekleri bir mensek (ibadet anlayışı ve şekli) oluşturduk.. . O halde bu konuda seni tartışmaya çekemesinler; (tartışma) sadece Rabbine davet et. . . Kesinlikle hakikate erdiren yoldasın!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her bir topluluğu, uygulayacakları bir dizi kural ile yükümlü kıldık. Onun için bu konuda seninle çekişmesinler. Sen Rabbine çağır. Kuşkusuz sen doğru bir yol üzerindesin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Her ümmet için bir ibadet tarzı belirledik. Herkes kendi tarzını sürdürür. O halde bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabb'ine çağır. Kuşkusuz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

 • Progressive Muslims

  For every nation We have made rites which they will fulfill. So do not let the matter fall into dispute. And call upon your Lord, for you are on a guidance which is straight.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For every community We appointed a rite for them to perform. Then let them not dispute with thee concerning the matter. And invite thou to thy Lord; thou art upon right guidance.

 • Aisha Bewley

  We have appointed for every nation a rite that they observe, so let them not dispute with you about the matter. Call the people to your Lord. You are guided straight.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  For each congregation, we have decreed a set of rites that they must uphold. Therefore, they should not dispute with you. You shall continue to invite everyone to your Lord. Most assuredly, you are on the right path.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Forevery nation We have established rites which they are to fulfill. So do not let the matter fall into dispute. And call upon your Lord, for you are on a guidance which is straight.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For every nation We have made rites which they will fulfill. So do not let the matter fall into dispute. Call upon your Lord, for you are on a guidance which is straight.