Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar; Allah'ın yanı sıra O'nun kendileri hakkında bir sultan indirmediği ve hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Zalimler için hiçbir yardım edici yoktur.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه۪ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِه۪ عِلْمٌۜ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ
Ve ya'budune min dunillahi ma lem yunezzil bihi sultanen ve ma leyse lehum bihi ılm, ve ma liz zalimine min nasir.
#kelimeanlamkök
1ve yea'buduneve tapıyorlarعبد
2minşeylere
3dunidışındaدون
4llahiAllah'ın
5ma
6lem
7yunezzilindirmemiştirنزل
8bihionlara
9sultanenhiçbir delilسلط
10ve mave
11leyseyokturليس
12lehumkendilerinin
13bihionun hakkında
14ilmunbir bilgileriعلم
15ve mave yoktur
16lizzalimineo zalimlerinظلم
17minhiçbir
18nesirinyardımcısıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, Allah'ı bırakıp haklarında hiçbir delil indirmediği ve hiçbir bilgilerinin olmadığı şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcıları olmayacaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar, Allah'ın peşi sıra, hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın yanında öylelerine hizmet ediyorlar ki, kendilerine hiçbir güç verilmemiştir ve haklarında bir bilgiye de sahip değillerdir. Bu zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar; Allah'ın yanı sıra O'nun kendileri hakkında bir sultan* indirmediği ve hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere kulluk* ediyorlar. Zalimler için hiçbir yardım edici yoktur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın hakkında bir yetki (delil) indirmediği şeyi Allah ile aralarına koyup ona kulluk ederler. O konuda kendilerinde bir bilgi de yoktur. Bu yanlışı yapanların yardımcısı olmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'tan başka bir de ayrıca, onlara ilişkin bir kanıt indirmediği; onlara ilişkin bilgilerinin de olmadığı şeylere hizmet ediyorlar. Haksızlık yapanların zaten yardımcısı yoktur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne ki (bazıları hem Allah'a inanıp, hem de) Allah'tan başka, O'nun haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinin de haklarında sahici bir bilgiye sahip olmadıkları varlıklara kulluk ediyorlar. Herhalde bu zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'tan ayrı olarak, hakkında O'nun hiçbir kanıt indirmediği şeye kulluk ediyorlar. Kendilerinin de onunla ilgili bir ilmi yoktur. O zalimlerin yardımcısı olmayacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, Allah'ı bırakıp da (Allah'ın) kendisine bir delil indirmediği ve haklarında (hiç bir) bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiç bir yardımcı yoktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar Allah'ı, bırakıp, hakkında Allah'ın hiç bir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında bir bilgileri bulunmayan şeylere tapıyorlar; zalimlere ise hiçbir yardımcı yoktur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yine de, (yeri gelince O'na inandıklarını söyleyen) kimseler, Allah'ı bırakıp, O'nun haklarında hiçbir delil indirmediği ve gerçekte kendilerinin de haklarında pek bir şey bilemeyecekleri başka varlıklara, başka güçlere kulluk edip duruyorlar; (Hesap Günü'nde, işte bu) zalimler kendilerine asla yardımcı bulamayacaklardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, Allah'ı bırakıp, hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar Allahın karşısında öyle bir şey'e tapıyorlar ki o ona öyle bir ferman indirmedi ve öyle bir şey ki ol babda lehlerine hiç bir ılim yok, zalimlere ise yardımcı yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'tan ayrı olarak öyle şeylere tapıyorlar ki (Allah), onlara hiçbir kudret indirmemiştir. Kendilerinin de onların tanrı olabileceği hakkında bir bilgileri yoktur. O zalimlerin yardımcısı yoktur.

 • Gültekin Onan

  Onlar, Tanrı'yı bırakıp da (Tanrı'nın) kendisine bir delil indirmediği ve haklarında (hiç bir) bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiç bir yardımcı yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar Allahı bırakıb da (Allahın), kendisine hiçbir hüccet indirmediği, kendilerinin dahi (Tanrı olduklarına dair) bir bilgileri bulunmadığı şeylere (putlara) taparlar. O zaalimlerin (azab-ı ilahiyi men' edici) hiç bir yardımcısı yokdur.

 • İbni Kesir

  Onlar; Allah'ı bırakır da Allah'ın haklarında hiç bir delil indirmediği ve kendilerinde de bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, Allah'ı bırakıp, hakkında hiçbir belge indirmediği ve kendilerinin de hakkında bir bilgiye sahip olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Zalimler için hiç yardımcı yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Müşrikler Allah'tan başka, O'nun, tanrılıklarına dair hiç bir delil göndermediği ve kendilerinin de onlara ibadet edilmesinin cevazı hakkında kesin bilgi sahibi olmadıkları bir takım nesnelere ibadet ediyorlar. İşte o zalimlerin hiç bir yardımcısı olmayacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah dununda, kendisinde hiçbir güç olmayan ve dahi kendilerinin de hakkında hiçbir ilimleri bulunmayan şeye tanrı niyetine tapınıyorlar! Zalimler için bir yardımcı yoktur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın yanında öylelerine tapıyorlar ki, kendilerine hiç bir güç verilmemiştir ve haklarında bir bilgiye de sahip değillerdir. Bu zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar; Allah'ı bırakıp, O'nun kendileri hakkında bir sultan* indirmediği ve hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere kulluk ediyorlar. Zalimler için hiçbir yardım edici yoktur.

 • Progressive Muslims

  And they serve besides God what He did not send any authority upon, and what they have no knowledge of. And the wicked will not have any helper.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they serve, besides God, that for which He has not sent down authority, and that whereof they have no knowledge; and for the wrongdoers there is no helper.

 • Aisha Bewley

  They worship besides Allah something for which no authority has come down, something about which they have no knowledge. There is no helper for the wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Yet, they idolize beside GOD idols wherein He placed no power, and they know nothing about them. The transgressors have no helper.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthey serve besides God what He did not send any authority upon, and what they have no knowledge of. And the wicked will not have any helper.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They serve besides God what He did not send any authority upon, and what they have no knowledge of. The wicked will not have any helper.