Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey insanlar! Verilen örneği dikkatle dinleyin: Allah'ın yanı sıra kulluk ettikleriniz bir araya gelseler, kesinlikle bir sineği bile yaratamazlar. Değil yaratmak, sinek onlardan bir şey kapsa, onu bile kurtaramazlar. İsteyen de kendisinden istenen de ne kadar acizdir.

يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُۜ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـٔاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُۜ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
Ya eyyuhen nasu duribe meselun festemiu leh, innellezine ted'une min dunillahi len yahluku zubaben ve levictemeu leh, ve in yeslubhumuz zubabu şey'en la yestenkızuhu minh, daufat talibu vel matlub.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2n-nasuinsanlarنوس
3duribesize verildiضرب
4meselunbir temsilمثل
5festemiudinleyinسمع
6lehuonu
7inneşüphesiz
8ellezine
9ted'uneyalvardıklarınızدعو
10min
11dunibaşkaدون
12llahiAllah'tan
13len
14yehlukuyaratamazlarخلق
15zubabenbir sinek dahiذبب
16velevişayet
17ctemeubir araya toplansalarجمع
18lehuonların hepsi
19ve inve eğer
20yeslubhumuonlardan kapsaسلب
21z-zubabusinekذبب
22şey'enbir şeyشيا
23la
24yestenkizuhubunu kurtaramazlarنقذ
25minhuondan
26deufeacizضعف
27t-talibuisteyen deطلب
28velmetlubuistenen deطلب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey insanlar! Size bir örnek verilmektedir; onu dikkatle dinleyiniz! Allah'tan başka taptıklarınız bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey insanlar! (Size) bir örnek verildi; (şimdi) onu dinleyin: Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınız bunun için bir araya gelseler bir sivrisinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa bile bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlar, işte size, dikkatle dinleyeceğiniz bir örnek: ALLAH'ın yanında hizmet ettikleriniz, toplansalar dahi bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey insanlar! Verilen örneği dikkatle dinleyin: Allah'ın yanı sıra kulluk ettikleriniz bir araya gelseler, kesinlikle bir sineği bile yaratamazlar. Değil yaratmak, sinek onlardan bir şey kapsa, onu bile kurtaramazlar. İsteyen de kendisinden istenen de ne kadar acizdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; iyi dinleyin. Allah ile aranıza koyduklarınız bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. İsteyen de acizdir, istenen de.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey insanlar! Bir örnek veriliyor; şimdi onu dinleyin: Allah'tan başka bir de ayrıca yakarışlarda bulunduklarınızın tümü bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu bile ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz; istenen de.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz ey insanlık! Bir misal veriliyor, şimdi onu dinleyin: Allah dışında yalvarıp yakardığınız o varlıkların hiç biri, asla bir sinek bile yaratamazlar; bu iş için hepsi bir araya toplansa dahi... Dahası, eğer sinek kendilerinden bir şey kapıp kaçacak olsa, ondan onu dahi geri alamazlar: (zira) almak isteyen de aciz, kendisinden alınmak istenen de!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey insanlar! Size bir örnek verildi; onu dinleyin. O Allah'ın yanında yakarıp durduklarınız var ya, hepsi bir araya toplansalar bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu bile ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için bir araya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey insanlar bir misal verildi, şimdi ona iyi kulak verin! Haberiniz olsun ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek yaratamazlar, hepsi onun için bir araya gelseler bile; şayet sinek onlardan birşey kaparsa onu ondan kurtaramazlar; isteyen de güçsüz, istenen de!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey İnsanlar! (İşte) size bir misal veriliyor; onu dinleyin şimdi: sizin Allah'tan başka yalvarıp yakardığınız bütün o (düzmece) varlıklar, hepsi bir araya gelseler dahi, bir sinek bile yaratamazlar (değil mi?); hatta bir sinek onlardan bir şey kapacak olsa, onu bile geri alamazlar! Başvurup isteyen de, başvurulan ve istenen de ne kadar güçsüz!...

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey insanlar! bir mesel darbedildi, şimdi ona iyi kulak verin, haberiniz olsun ki sizin Allahdan başka taptıklarınız bir sinek yaratamazlar, hepsi onun için toplansalar bile, ve şayed sinek onlardan bir şey kaparsa onu ondan kurtaramazlar, talib de zaıyf matlub da

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey insanlar, size bir temsil verildi, onu dinleyin: O Allah'tan başka yalvardıklarınız (var ya), onların hepsi bir araya toplansalar, bir sinek dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de.

 • Gültekin Onan

  Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Tanrı'nın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için bir araya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey insanlar, size (şöyle) bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin: Sizin Allahı bırakıb da tapdığınız (putlar) hakıykaten bir sinek bile yaratamazlar, hepsi bunun için bir yere toplanmış olsalar dahi. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri de alamazlar! İsteyen de aaciz, istenen de!..

 • İbni Kesir

  Ey insanlar, bir misal verildi, şimdi onu dinleyin: Şüphesiz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız bir araya gelseler; bir sinek bile yaratamazlar Ama sinek, onlardan bir şey kapsa bunu da ondan kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de aciz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey insanlar, Bir örnek veriliyor, onu dinleyin! Sizin Allah'tan başka yalvardığınız şeyler birleşseler bile bir sinek dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de..

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da, bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey insanlar! Bir ibretlik misal verildi; onu dinleyin.. . Allah dununda yöneldikleriniz, bir araya toplansalar bile, bir sinek dahi yaratamazlar! Sinek bile onlardan bir şey kapsa, onu sinekten kurtaramazlar. . . İsteyen de istenilen de acizdir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlar, işte size, dikkatle dinleyeceğiniz bir örnek: ALLAH'ın yanında taptıklarınız, toplansalar dahi bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey insanlar! Verilen örneği dikkatle dinleyin: Allah'tan başka kulluk ettikleriniz bir araya gelseler, kesinlikle bir sineği bile yaratamazlar. Değil yaratmak, sinek onlardan bir şey kapsa, onu bile kurtaramazlar. İsteyen de kendisinden istenen de ne kadar acizdir.

 • Progressive Muslims

  O mankind, an example is being cited so listen to it: those you call upon besides God will not create a fly even if they all gathered to do so. And if the fly takes anything from them, they will not be able to return it from him. Weak is both the seeker and the sought!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O mankind: a similitude is struck, so listen to it: — those to whom you call, besides God, will never create a fly though they gather together for it. And if the fly snatch away something from them, they could not recover it from it; weak are the seeker and the sought!

 • Aisha Bewley

  Mankind! an example has been made, so listen to it carefully. Those whom you call upon besides Allah are not even able to create a single fly, even if they were to join together to do it. And if a fly steals something from them, they cannot get it back. How feeble are both the seeker and the sought!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O people, here is a parable that you must ponder carefully: the idols you set up beside GOD can never create a fly, even if they banded together to do so. Furthermore, if the fly steals anything from them, they cannot recover it; weak is the pursuer and the pursued.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O people, an example is being put forth so listen to it: those you call upon besides God will not create a fly even if they all gathered to do so. And if the fly takes anything from them, they will not be able to return anything from it. Weak is both the seeker and the sought!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O people, an example is being cited so listen to it: those you call upon besides God will not create a fly even if they all gathered to do so. If the fly takes anything from them, they will not be able to return it from him. Weak is both the seeker and the sought!