Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer yurtlarından çıkarılsalar, münafıklar kesinlikle onlarla birlikte çıkmazlar. Eğer savaşırlarsa, kesinlikle onlara yardım da etmezler. Yardım etseler bile, sıkışınca savaştan kaçarlar. Sonra onlara güvenenler de yardımsız kalırlar.

لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ۠ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ
Le in uhricu la yahrucune me'ahum ve le in kutılu la yensurunehum ve le in nesaruhum le yuvellunnel edbar, summe la yunsarun.
#kelimeanlamkök
1leinandolsun eğer
2uhricuonlar çıkarılsalarخرج
3la
4yehrucuneçıkmazlarخرج
5meahumonlarla beraber
6veleinve eğer
7kutiluonlarla savaşılsaقتل
8la
9yensurunehumonlara yardım etmezlerنصر
10veleinve eğer
11nesaruhumyardım etseler bileنصر
12leyuvellunnedönüp kaçarlarولي
13l-edbaraarkalar(ın)aدبر
14summesonra
15la
16yunsarunekendilerine de yardım edilmezنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kitap ehlinin kafirleri yurtlarından çıkarılsalar, münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşırlarsa onlara yardım etmezler. Onlara yardım etmeye çalışsalar bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra yardım da görmezler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki onlar (yurtlarından) çıkarılsalar, onlarla birlikte (evlerinden bile) çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar; sonra kendilerine de yardım edilmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğrusu, onlar çıkarılsalar, onlarla birlikte çıkmazlar. Onlarla savaşılırsa, onları desteklemezler. Destekleseler bile arkalarını dönüp kaçarlar, sonra yardım görmezler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer yurtlarından çıkarılsalar, münafıklar kesinlikle onlarla birlikte çıkmazlar. Eğer savaşırlarsa, kesinlikle onlara yardım da etmezler. Yardım etseler bile, sıkışınca savaştan kaçarlar. Sonra onlara güvenenler de yardımsız kalırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar çıkarılsalar, bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Onlarla çatışmaya girilse yanlarında yer almazlar. Yanlarında yer alsalar geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de kimse yardım etmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, çıkarılacak olsalar bile, onlarla birlikte çıkmazlar. Zaten savaş açılsa onlara yardım etmezler. Üstelik yardım etseler bile, arkalarına dönerler. Sonra, kendilerine yardım edilmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer onlar çıkarılsalar, berikiler onlarla beraber çıkmazlar; onlara karşı savaş açılacak olsa yardım etmezler; tut ki yardım ettiler, sonunda arkalarını dönüp kaçarlar da, kimseden de yardım alamazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar; eğer savaşa maruz bırakılsalar onlara yardım etmezler; yardım etmeye kalksalar da mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonunda kendilerine de yardım edilmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, (yurtlarından) çıkarılacak olurlarsa onlarla birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaşılırsa da, kendilerine yardımda bulunmazlar; yardım etseler bile (arkalarına) dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım edilmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki eğer çıkarılırsalar, onlarla birlikte çıkmazlar, eğer onlara savaş açılırsa onlara yardım etmezler; yardım edecek olsalar bile mutlaka arkalarını döner (kaçarlar). Sonra da kurtarılmazlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (çünkü) eğer (kendilerine karşı taahhüt altına girdikleri) o kimseler gerçekten sürülürlerse onlarla birlikte gitmezler; ve onlara savaş açıldığında yardımlarına gelmezler; yardım et(meye çalış)salar bile sonra arkalarını dön(üp kaç)arlar ve sonunda (kendileri de) bir yardım görmezler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, eğer (kardeşleri Medine'den) çıkarılırsa, onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa, onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için eğer çıkarılırlarsa onlarla beraber çıkmazlar ve eğer kıtal yapılırsa onlara yardım etmezler ve şayed yardım edecek olsalar mutlak arkalarına dönerler, sonra da kurtarılmazlar.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun eğer onlar, çıkarılsalar, (bunlar) onlarla beraber çıkmazlar; eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler; yardım etseler bile arkalar(ın)a dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, (yurtlarından) çıkarılacak olurlarsa onlarla birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaşılırsa da, kendilerine yardımda bulunmazlar; yardım etseler bile (arkalarına) dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım edilmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki onlar çıkarılacak olurlarsa (bu münafıklar) onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlar muhaarebeye tutulurlarsa bunlar onlara yardım da etmezler. (Bilfarz) onlara yardım etseler bile, andolsun ki, mutlakaa arkalarına dönerler. Sonra da kendileri yardım (a mazhar) edilmezler.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; eğer onlar çıkarılsalar; onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlara savaş açılırsa; yardım etmezler. Yardıma gitseler bile; mutlaka gerisin geri dönerler. Sonra da kendileri yardım görmezler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer onlar çıkarılırlarsa, onlarla çıkmazlar. Eğer onlara savaş açılırsa, onlara yardım etmezler. Onlara yardıma gitseler bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendileri yardım görmezler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Çünkü, o Yahudiler yurtlarından çıkarılırsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar ve eğer kendilerine savaş açılırsa onlara yardım etmezler. Eğer yardım etseler bile (müminlerin karşısında dayanamayarak) arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder de artık kurtarılmazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki eğer onlar (yurtlarından) çıkarılsalar, onlarla birlikte çıkmazlar! Andolsun ki eğer onlarla savaşılsa, onlara yardım etmezler! Andolsun ki eğer onlara yardım etseler, mutlaka arkalarına dönüp kaçarlar! Sonra da yardım olunmazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Doğrusu, onlar çıkarılsalar, onlarla birlikte çıkmazlar. Onlarla savaşılırsa, onları desteklemezler. Destekleseler bile arkalarını dönüp kaçarlar, sonra yardım görmezler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer yurtlarından çıkarılsalar, münafıklar kesinlikle onlarla birlikte çıkmazlar. Eğer savaşırlarsa, kesinlikle onlara yardım da etmezler. Yardım etseler bile, sıkışınca savaştan kaçarlar. Sonra onlara güvenenler de yardımsız kalırlar.

 • Progressive Muslims

  If they were driven out, they would not have gone out with them, and if anyone fought them, they would not have supported them. And even if they supported them, they would have turned around and fled. They could never win.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If they are turned out, they will not go forth with them; and if they are attacked, they will not help them; and if they help them, they will turn their backs, then will they not be helped.

 • Aisha Bewley

  If they are driven out they will not leave with them. If they are fought against they will not help them. And if they did help them they would turn their backs, and then they would not be helped.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  In fact, if they were evicted, they would not have gone out with them, and if anyone fought them, they would not have supported them. Even if they supported them, they would have turned around and fled. They could never win.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If they were driven out, they would not have gone out with them, and if anyone fought them, they would not have supported them. And even if they supported them, they would have turned around and fled. They could never win.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they were driven out, they would not have gone out with them, and if anyone fought them, they would not have supported them. Even if they supported them, they would have turned around and fled. They could never win.