Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nifak çıkaranları görmüyor musun? Kitap Ehli'nden Kafir yoldaşlarına: "Eğer siz yurdunuzdan çıkarılacak olursanız, kesinlikle biz de sizinle birlikte çıkarız. Sizin aleyhinize olan konularda kimseye boyun eğmeyiz. Eğer sizinle savaşırlarsa, kesinlikle size yardım ederiz." derler. Allah, tanıklık eder ki onlar gerçekten yalancıdırlar.

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُط۪يعُ ف۪يكُمْ اَحَداً اَبَداًۚ وَاِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْۜ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
E lem tere ilellezine nafeku yekulune li ihvanihimullezie keferu min ehlil kitabi le in uhrictum le nahrucenne me'akum ve la nutiu fi kum ehaden ebeden ve in kutiltum le nensurennekum, vallahu yeşhedu innehum le kazibun.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin mi?راي
3ila
4ellezinekimseleri
5nafekuiki yüzlülük edenنفق
6yekulunederlerقول
7liihvanihimukardeşlerineاخو
8ellezine
9keferuinkar edenكفر
10min-nden
11ehliehli-اهل
12l-kitabikitapكتب
13leineğer
14uhrictumsiz çıkarılırsanızخرج
15lenehrucennemutlaka biz de çıkarızخرج
16meakumsizinle beraber
17ve lave
18nutiuita'at etmeyizطوع
19fikumsizin aleyhinize
20ehadenhiç kimseyeاحد
21ebedenaslaابد
22ve inve şayet
23kutiltumsizinle savaşılırsaقتل
24lenensurannekummutlaka size yardım ederizنصر
25vallahuve Allah
26yeşheduşahidlik ederشهد
27innehumonların
28lekazibuneyalancı olduklarınaكذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Münafıkların, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, "Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, kesinlikle biz de sizinle birlikte çıkacağız. Sizin aleyhinizde kimseye asla uymayacağız. Eğer sizinle savaşırlarsa kesinlikle size yardım edeceğiz" dediklerinden haberin yok mu? Allah onların göz göre göre yalan söylediklerine tanıklık ediyor.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Münafıkların, kitap ehlinden kâfir olan kardeşlerine "Siz (yurdunuzdan) çıkartılırsanız, mutlaka biz de sizinle birlikte çıkarız; sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım ederiz." dediklerini görmedin mi?' Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlü davrananlara dikkat etmedin mi? Kitap halkından inkarcı olan arkadaşlarına, "Çıkartılırsanız biz de sizinle birlikte çıkacağız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye itaat etmeyeceğiz. Sizinle savaşılırsa, kesinlikle sizi destekleyeceğiz" demektedirler. ALLAH onların yalancı olduğuna tanıklık eder.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nifak* çıkaranları görmüyor musun? Kitap Ehli'nden Kafir* yoldaşlarına: "Eğer siz yurdunuzdan çıkarılacak olursanız, kesinlikle biz de sizinle birlikte çıkarız. Sizin aleyhinize olan konularda kimseye boyun eğmeyiz. Eğer sizinle savaşırlarsa, kesinlikle size yardım ederiz." derler. Allah, tanıklık eder ki onlar gerçekten yalancıdırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Münafıklık (iki yüzlülük) edenleri hiç görmedin mi; Ehl-i Kitaptan* ayetleri görmezden gelen kardeşlerine şöyle diyorlar: "Buradan siz çıkarılırsanız biz de sizinle çıkarız; sizin karşınızda yer alan kimseye boyun eğmeyiz. Sizinle çatışmaya girilirse kesinlikle yanınızda oluruz." Allah şahittir ki onlar yalancı kimselerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O ikiyüzlüleri görmedin mi? Kitap halkı arasındaki nankörlük eden yandaşlarına, şöyle dediler: "Gerçekten çıkarılırsanız, biz de kesinlikle sizinle birlikte çıkarız ve size karşı olan hiç kimseyle işbirliği yapmayız. Eğer size karşı savaşırlarsa, kesinlikle size yardım ederiz!" Oysa Allah, aslında onların yalancı olduklarına tanıklık eder.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nifakta direnenlerin, önceki vahyin mensuplarından küfre gömülen yoldaşlarına şöyle diyebilecekleri aklına gelir mi: "Eğer siz çıkarılırsanız kesinlikle biz de sizinle birlikte çıkacağız; sizin hakkınızda hiçbir kimsenin sözüne ebediyen itibar etmeyeceğiz; yok eğer size karşı savaş açılırsa kesinlikle size yardım edeceğiz"? Allah şahit ki, onlar yalancının daniskasıdırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmedin mi o ikiyüzlülüğe sapanları ki, Ehlikitap'tan inkara giden dostlarına şöyle diyorlar: "Eğer toprağınızdan çıkarılırsanız, yemin olsun sizinle birlikte biz de çıkacağız. Sizinle ilgili olarak hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyeceğiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım edeceğiz." Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Münafıklık edenleri görmüyor musun ki, Kitap Ehlinden inkar eden kardeşlerine derler ki: "Andolsun, eğer siz (yurtlarınızdan) çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle birlikte çıkarız ve size karşı olan hiç kimseye, hiçbir zaman itaat etmeyiz. "Eğer size karşı savaşılırsa elbette size yardım ederiz." Oysa Allah, şahidlik etmektedir ki onlar, gerçekten yalancıdırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Görmüyor musun şu münafıklık yapanları, kitap ehlinden o inkar eden dostlarına: "Yemin ederiz ki, eğer siz (yurdunuzdan) çıkarılırsanız kesinlikle biz de sizinle çıkarız, sizin aleyhinizde asla kimseye itaat etmeyiz ve şayet size karşı savaş açılırsa muhakkak size yardım ederiz! diyorlar, Allah şahitlik ediyor ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Gerçek duygularını) her zaman gizleyenlerin, geçmiş vahiylerin mensupları arasındaki inkarcı yandaşlarına, "Eğer buradan sürülürseniz biz de kesinlikle sizinle geleceğiz ve size karşı olan hiç kimseye kulak vermeyeceğiz ve size savaş açılırsa mutlaka yardımınıza geleceğiz" dediklerinden haberin yok mu? Ama Allah, onların göz göre göre yalan söylediklerine şahitlik yapar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, "Yemin ederiz ki, siz (Medine'den) çıkarılırsanız, muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa, size mutlaka yardım ederiz" diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Ehli kitabdan o küfreden ihvanlarına şöyle diyorlar: Yemin ederiz ki eğer siz çıkarılırsanız her halde biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin hakkınızda ebeda kimseye itaat etmeyiz ve şayed size kıtal yapılırsa muhakkak size yardım ederiz, hal bu ise Allah şehadet ediyor ki onlar kat'iyyen yalancıdırlar.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İki yüzlülük edenleri görmedin mi? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine: "Eğer siz (yurdunuzdan) çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız, sizin aleyhinize hiç kimseye ita'at etmeyiz. Şayet sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım ederiz." derler. Allah, onların yalancı olduklarına şahidlik eder.

 • Gültekin Onan

  Münafıklık edenleri görmez misin, Kitap ehlinden küfreden kardeşlerine derler ki: "Andolsun, eğer siz (yurtlarınızdan) çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle birlikte çıkarız ve size karşı olan hiç kimseye ebediyen itaat etmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa elbette size yardım ederiz." Oysa Tanrı, şahidlik etmektedir ki onlar gerçekten yalancıdırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ehl-i kitabdan o küfreden kardeşlerine "Andolsun, eğer siz yurdlarınızdan çıkarılırsanız biz de muhakkak sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye ebedi itaat etmeyiz. Eğer sizinle harbedilirse muhakkak ve muhakkak biz, size yardım ederiz" diyen o "münafıkları görmedin mi? Halbuki Allah şahidlik eder ki onlar hakıykaten ve kat'iyyen yalancıdırlar.

 • İbni Kesir

  Münafıklık etmiş olanlara bakmadın mı ki; Ehl-i Kitab'dan küfretmiş olan kardeşlerine: Eğer siz çıkarılırsanız andolsun ki; biz de sizinle beraber çıkarız. Ve sizin aleyhinizde asla kimseler itaat etmeyiz. Eğer savaşa tutuşursanız; muhakkak size yardım ederiz, derler. Allah şehadet eder ki; onlar yalancıdırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Münafıklık edenleri gördün mü? Kitap ehlinden inkarcı kardeşlerine: -Eğer siz, yurdunuzdan çıkarılacak olursanız, biz de sizinle beraber çıkarız. Size karşı hiç kimseye itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa, mutlaka size yardım ederiz, derler. Allah da onların yalancı olduklarına şahitlik eder.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Onlar Ehl-i kitaptan kafir kardeşlerine: "Vallahi," diyorlar, eğer siz buradan çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin olduğunuz yerde asla kimseye itaat etmeyiz, eğer size savaş açan çıkarsa mutlaka size yardım ederiz." Ama Allah şahittir ki onlar yalan söylemektedirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmedin mi o ikiyüzlüleri (Yahudi münafıkları) ki, ehl-i kitaptan hakikat bilgisini inkar eden (Rasulullah'a ihanet eden Ben-i Nadir Yahudisi) kardeşlerine: "Andolsun ki eğer siz (yaşadığınız yerden) çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle birlikte çıkacağız! Sizin hakkınızda hiçbir kimseyi ebediyen dinlemeyeceğiz! Eğer sizinle savaşılırsa, mutlaka size yardım edeceğiz" dediler.. . Allah şahittir ki kesinlikle onlar yalancılardır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlü davrananlara dikkat etmedin mi? Kitap halkından inkarcı olan arkadaşlarına, 'Çıkartılırsanız biz de sizinle birlikte çıkacağız ve sizin aleyhinize hiç bir kimseye itaat etmiyeceğiz. Sizinle savaşılırsa, kesinlikle sizi destekleyeceğiz,' demektedirler. ALLAH onların yalancı olduğuna tanıklık eder.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nifak* çıkaranları görmüyor musun? Kitap Ehli'nden gerçeği yalanlayan nankör yoldaşlarına: "Eğer siz yurdunuzdan çıkarılacak olursanız, kesinlikle biz de sizinle birlikte çıkarız. Sizin aleyhinize olan konularda kimseye boyun eğmeyiz. Eğer sizinle savaşırlarsa, kesinlikle size yardım ederiz." derler. Allah, tanıklık eder ki onlar gerçekten yalancıdırlar.

 • Progressive Muslims

  Have you noted those who are hypocrites, they say to their companions in disbelief among the people of the Scripture: "If you are driven out we will go out with you, and we will never obey anyone who opposes you. And if anyone fights you, we will support you." God bears witness that they are liars.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Hast thou not considered the waverers? They say to their brethren who ignore warning among the doctors of the Law: “If you are turned out, we will go forth with you, and will not obey anyone concerning you ever; and if you are attacked, we will help you.” But God bears witness that they are liars: —

 • Aisha Bewley

  Did you not see the hypocrites saying to their brothers, those among the People of the Book who are kafir, ‘If you are driven out we will leave with you, we will never obey anyone to your detriment. And if you are fought against we will help you’? Allah bears witness that they are truly liars.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have you noted those who are plagued with hypocrisy, and how they said to their companions in disbelief among the people of the scripture, "If you are evicted we will go out with you, and will never obey anyone who opposes you. If anyone fights you, we will fight on your side." GOD bears witness that they are liars.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Have you noted those who are hypocrites, they say to their brothers who have rejected among the people of the Book: "If you are driven out we will go out with you, and we will never obey anyone who opposes you. And if anyone fights you, we will support you." God bears witness that they are liars.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Have you noted those who are hypocrites, they say to their companions in denial among the people of the book: "If you are driven out we will go out with you, and we will never obey anyone who opposes you. If anyone fights you, we will support you." God bears witness that they are liars.