Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sadece Biz diriltir ve Biz öldürürüz. Ve varis olan da Biziz.

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْـي۪ وَنُم۪يتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
Ve inna le nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun.
#kelimeanlamkök
1ve innabiziz
2lenehnuelbette biz
3nuhyiyaşatırızحيي
4ve numituve öldürürüzموت
5ve nehnuve biziz
6l-varisunegerçek varis olanورث
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Doğrusu biz diriltiriz, öldürürüz ve hepsinin varisi biz kalırız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Dirilten de öldüren de elbette biziz! Her şeye vâris olan biziz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biziz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sadece Biz diriltir ve Biz öldürürüz. Ve varis* olan da Biziz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biziz hayat veren de öldüren de; biz! Ve her şeye biz mirasçı olacağız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Biz, yaşam veririz ve öldürürüz. Çünkü Biz, Her Şeyin Son Sahibiyiz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve elbette Biziz hayatı ve ölümü var eden; ve (ölümlü tüm varlıklardan) geriye kalan her şeyin tek gerçek varisi olan da Biziz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biziz, elbette biziz o hayat vermekte olan, o öldürmekte olan. Ve biziz sonunda mirasçı kalan.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve muhakkak ki, hayatı bahşeden de, ölüme hükmeden de Biziz; ve geçici olan göçüp gittikten sonra her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine Biziz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, hepsine varis de biziz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biziz, elbette biz ki, yaşatır, öldürürüz; gerçek varis olan da biziz (her faninin mülkü bize geçer. Ölmeyen, daima kalan yalnız biziz).

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gerçek biz, mutlak biz hem diriltiriz, hem öldürürüz. Biz (Hepsinin) varisleriyizdir.

 • İbni Kesir

  Doğrusu Biz, hem diriltiriz, hem de öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şüphesiz biz, hem hayat veririz hem de öldürürüz. Ebedi olan da biziz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Muhakkak ki hayatı veren de Biz'iz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de Biz'iz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de! Biz varisleriz (siz Fanisiniz biz Bakıy'ız)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda asıl varis olanlar da biziz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sadece Biz diriltir ve Biz öldürürüz. Ve varis* olan da Biziz.*

 • Progressive Muslims

  And it is indeed We who give life and death, and We are the inheritors.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We give life, and We give death; and We are the inheritor.

 • Aisha Bewley

  It is We who give life and cause to die and We are the Inheritor.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It is we who control life and death, and we are the ultimate inheritors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andit is indeed We who bring to life and make to die, and We are the inheritors.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It is indeed We who give life and death, and We are the inheritors.