Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim doğru yolda olursa, ancak kendi iyiliği için doğru yolda olur. Kim de saparsa ancak kendi kötülüğü için sapmış olur. Ve hiçbir yük taşıyıcı, başkasının yükünü yüklenmez. Ve Biz, bir resul göndermedikçe azap edecek değiliz.

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِه۪ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۜ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۜ وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً
Menihteda fe innema yehtedi li nefsih, ve men dalle fe innema yadıllu aleyha, ve la teziru vaziretun vizre uhra, ve ma kunna muazzibine hatta neb'ase resula.
#kelimeanlamkök
1menikim
2htedahihayeti seçerseهدي
3feinnemaşüphesiz
4yehtediseçmiş olurهدي
5linefsihikendisi içinنفس
6ve menve kim
7dellesaparsaضلل
8feinnemaşüphesiz
9yedillusaparضلل
10aleyhakendi aleyhine
11ve lave
12tezirutaşımazوزر
13vaziratunhiçbir günahkarوزر
14vizragünah yükünüوزر
15uhrabaşkasınınاخر
16ve mave
17kunnadeğilizكون
18muazzibinebiz azab edecekعذب
19hattasürece
20neb'asegöndermedikçeبعث
21rasulenelçiرسل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Her kim doğru yolu izlemeyi seçerse, bunu kendi iyiliği için yapmış olacaktır. Her kim de yoldan saparsa, bu kendi kötülüğüne olacaktır; kimse kimsenin suçunu taşıyacak değildir. Ayrıca, biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim doğru yola gelirse, sadece kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa, sadece kendi aleyhine sapmış olur. Hiçbir (günah) yüklüsü, başkasının (günah) yükünü yüklenemez. Biz bir elçi gönderinceye kadar (kimseye) azap ediciler değiliz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim doğru yola gelirse kendisi için yola gelmiş bulunur. Kim saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç kimse başkasının yükünü çekmez. Biz bir elçi göndermeden hiç kimseyi cezalandırmayız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim doğru yolda olursa, ancak kendi iyiliği için doğru yolda olur. Kim de saparsa ancak kendi kötülüğü için sapmış olur. Ve hiçbir yük taşıyıcı, başkasının yükünü yüklenmez. Ve Biz, bir resul göndermedikçe azap edecek değiliz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü çekmez. Biz elçi göndermeden azap etmeyiz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, kim doğru yolu bulursa, yalnızca kendisi için doğru yolu bulmuş olur. Kim de saparsa, yalnızca kendi yitimine yönelik sapmış olur. Hiç kimse bir başkasının yükünü taşımaz. Zaten bir elçi göndermedikçe cezalandırmayız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kim doğru yola yönelirse, iyi bilsin ki o sadece kendisi lehine yönelmiş olacaktır; kim de saparsa, unutmasın ki o da yalnızca kendi aleyhine sapmış olacaktır: zira hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu taşımaz; üstelik Biz, bir elçi gönderinceye kadar asla (bir toplumu) azaba sürüklememişizdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur. Sapıtan da kendi aleyhine sapıtmış olur. Hiçbir günahkar, bir başka günahkarın yükünü taşımaz. Ve biz, bir resul göndermedikçe azap edici değiliz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiç bir topluluğa) azab edecek değiliz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider; kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder; Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez! Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Her kim ki doğru yolu izlemeyi seçerse, bunu kendi iyiliği için yapmış olacaktır. Ve her kim ki yoldan saparsa, bu kendi kötülüğüne olacaktır; kimse kimsenin yükünü taşıyacak değildir. Ayrıca, Biz, (kendilerine) bir elçi göndermeden (yaptığı haksızlıklardan ötürü hiçbir topluma) azap etmeyiz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar, başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider, kim de sapıklık ederse ancak aleyhine eder ve hiç bir vizir çeken diğerinin vizrini çekmez, biz bir Resul göndericiye kadar ta'zib de etmeyiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü taşımaz. Biz elçi göndermedikçe azab edecek değiliz.

 • Gültekin Onan

  Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer, kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiç bir topluma) azab edecek değiliz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim doğru yolu bulursa, o doğru yolu ancak kendi faidesine bulmuş olur. Kim de sapıklık ederse o da yalınız kendi aleyhine sapmış olur. Hiç bir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir resul gönderinceye kadar (hiç bir kimseye ve kavme) azab ediciler değiliz.

 • İbni Kesir

  Kim, hidayete ererse; kendi nefsi için hidayete ermiş olur. Kim de dalalete düşerse; kendi nefsi aleyhine dalalete düşmüş olur. Hiç kimse başkasının yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azab ediciler değiliz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Doğru yola giren kimse ancak kendisi için girmiş olur. Sapan kimsenin de sapıklığı ancak kendi aleyhinedir. Hiç bir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Biz, elçi göndermedikçe azap etmeyiz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur; kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim hakikate ererse sadece kendinedir bu doğru yolu bulmuş oluşu; kim de saparsa (hakikatten) yalnızca kendi nefsi aleyhine sapmış olur! Hiç kimse, bir başkasının yaptığı yanlışların yükünü taşımaz! Biz bir Rasul oluşturup (ba's edip) onunla uyarmadıkça azap yaşatmayız!..

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim doğru yola gelirse kendisi için yola gelmiş bulunur. Kim saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçkimse başkasının yükünü çekmez. Biz bir elçi göndermeden hiç kimseyi cezalandırmayız

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim doğru yolda olursa, ancak kendi iyiliği için doğru yolda olur. Kim de saparsa ancak kendi kötülüğü için sapmış olur. Ve hiçbir yük taşıyıcı, başkasının yükünü yüklenmez. Ve Biz, bir rasul göndermedikçe azap edecek değiliz.

 • Progressive Muslims

  Whoever is guided is guided for himself, and whoever is misguided is for his own loss. And no person shall carry the load of another, and We were not to punish until We send a messenger.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Whoso is guided, he is but guided for his soul; and whoso strays, he but strays against it; and no bearer bears the burden of another. And We do not punish until We have raised up a messenger.

 • Aisha Bewley

  Whoever is guided is only guided to his own good. Whoever is misguided is only misguided to his detriment. No burden-bearer can bear another’s burden. We never punish until We have sent a Messenger.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whoever is guided, is guided for his own good, and whoever goes astray does so to his own detriment. No sinner will bear the sins of anyone else. We never punish without first sending a messenger.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever is guided is guided for himself, and whoever is misguided is for his own loss. And no person shall carry the burdens of another, and We were not to punish until We send a messenger.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever is guided is guided for himself, and whoever is misguided is for his own loss. No person shall carry the load of another, and We were not to punish until We send a messenger.