Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hiçbir belde yoktur ki, Kıyamet Günü'nden önce biz onu yok etmeyelim veya şiddetli bir azap ile azaplandırmayalım. Bu Kitap'ta kayıtlıdır.

وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَد۪يداًۜ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً
Ve in min karyetin illa nahnu muhlikuha kable yevmil kıyameti ev muazzibuha azaben şedida, kane zalike fil kitabi mestura.
#kelimeanlamkök
1ve inyoktur ki
2minhiçbir
3karyetinkentقري
4illaancak
5nehnubiz
6muhlikuhaonu yok ederizهلك
7kableönceقبل
8yevmigünündenيوم
9l-kiyametikıyametقوم
10evyahut
11muazzibuhaona azab ederizعذب
12azabenazap ileعذب
13şedidenşiddetli birشدد
14kaneكون
15zalikeBu
16fi
17l-kitabiKitaptaكتب
18mesturanyazılmıştırسطر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce toplumsal bozulmadan dolayı ya helak edecek veya en çetin bir şekilde onlara azap edeceğiz. Bu, kitapta yazılıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Halkı günaha saplanmış) ne kadar şehir varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak eder ya da şiddetli bir azaba uğratırız. Bu (uygulamamız), Kitapta yazılı bir (hükmümüz)dür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hiçbir ülke yok ki diriliş gününden önce onu yok edecek veya şiddetli bir biçimde cezalandıracak olmayalım. Bu, kitapta yazılmış bulunuyor.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hiçbir belde yoktur ki, Kıyamet Günü'nden önce biz onu yok etmeyelim veya şiddetli bir azap ile azaplandırmayalım. Bu Kitap'ta kayıtlıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Mezardan) kalkış gününden önce etkisizleştirmeyeceğimiz ya da çetin bir azaba uğratmayacağımız kent yoktur. Bunlar, o Kitapta yazılıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeniden Yaratılış Günü'nden önce yıkıma uğratmayacağımız veya yaman bir cezayla cezalandırmayacağımız hiçbir kent yoktur. İşte bu, Kitap'ta kayıtlıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve (yoldan çıkmış) hiçbir toplum yoktur ki, Biz onun helakını Kıyamet Günü'nden önce kararlaştırmamış, ya da şiddetli bir azap ile cezalandırmamış olalım: Bu daha baştan kayıt altına alınmış ilahi yasa gereğidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hiçbir kent/medeniyet dışta kalmamak üzere, kıyamet gününden önce hepsini ya helak edeceğiz yahut da şiddetli bir azapla azaplandıracağız. İşte bu, Kitap'ta satır satır yazılmış bulunuyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hiç bir ülke (veya şehir) olmasın ki, kıyamet gününden önce biz onu (ya) bir yıkıma uğratacağız veya onu şiddetli bir azabla azablandıracağız; bu (muhakkak) o kitapta yazılıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hiçbir memleket yoktur ki, Biz onu kıyamet gününden önce helak etmeyelim veya şiddetli bir azap ile cezalandırmayalım; Kitab' da bu yazılı bulunuyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (unutmayın ki), Kıyamet Günü'nden önce ortadan kaldırmayacağımız ya da (günahkarca gidişinden ötürü) zorlu bir azapla azaplandırmayacağımız bir toplum yoktur; bu (olacakların) hepsi kitabımızda yazılıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap'ta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış bulunuyor.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hiç bir memleket de yoktur ki biz onu Kıyamet gününden evvel helak edecek veya şiddetli bir azab ile ta'zib eyliyecek olmıyalım, kitabda bu mestur bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hiçbir kent yoktur ki biz, kıyamet gününden önce onu yok edecek, yahut ona şiddetli bir şekilde azabedecek olmayalım. Bu, Kitapta yazılmıştır.

 • Gültekin Onan

  Hiç bir ülke (veya şehir) olmasın ki, kıyamet gününden önce biz onu (ya) bir yıkıma uğratacağız veya onu şiddetli bir azabla azablandıracağız; bu (muhakkak) o kitapta yazılıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hiçbir memleket haaric olmamak üzere biz onları kıyamet günündün evvel ya helak edeceyiz, yahud şiddetli bir azab ile azablandıracağız. Bu, o kitabda (böylece) yazılıdır.

 • İbni Kesir

  Hiç bir kasaba yoktur ki; kıyamet gününden önce Biz, onu helak edecek veya şiddetli bir azabla azablandıracak olmayalım. Bu, Kitab'da yazılmıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kıyamet gününden önce helak etmeyeceğimiz veya şiddetli bir azapla cezalandırmayacağımız bir ülke yoktur. Kitapta yazılı olan işte budur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hiç bir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce Biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu, kitapta (Levh-i Mahfuz'da) yazılıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hiçbir ülke yoktur ki, kıyamet sürecinden önce, biz onun yok edicileri yahut da şiddetli bir azap ile azap edicileri olmayalım! İşte bu, Kitap'ta (İLİM mertebesinde - Sünnetullah'ta - levhi mahfuz'da) detaylarıyla yazılmıştır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hiç bir ülke yok ki diriliş gününden önce onu yok edecek veya şiddetli bir biçimde cezalandıracak olmayalım. Bu, kitapta yazılmış bulunuyor.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hiçbir belde yoktur ki, Kıyamet Günü'nden önce biz onu yok etmeyelim veya şiddetli bir azap ile azaplandırmayalım. Bu Kitap'ta kayıtlıdır.

 • Progressive Muslims

  And there is not a town before the Day of Resurrection that We will not destroy it, or punish it a severe punishment. This has been written in the record.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And there is no city save We will destroy it before the Day of Resurrection, or punish it with severe punishment; that is in the Writ inscribed.

 • Aisha Bewley

  There is no city We will not destroy before the Day of Rising, or punish with a terrible punishment. That is inscribed in the Book.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  There is not a community that we will not annihilate before the Day of Resurrection, or inflict severe retribution upon them. This is already written down in the book.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And there is not a town before the Day of Resurrection that We will not destroy it, or punish it with a severe punishment. This has been written in the record.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There is not a town before the day of Resurrection that We will not destroy it, or punish it a severe punishment. This has been written in the record.