Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'iniz, lütfundan arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürütendir. O'nun size olan rahmeti kesintisizdir.

رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْج۪ي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه۪ۜ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يماً
Rabbukumullezi yuzci lekumul fulke fil bahri li tebtegu min fadlih, innehu kane bi kum rahima.
#kelimeanlamkök
1rabbukumuRabbinizربب
2lleziO'dur ki
3yuzciyürütürزجو
4lekumusize
5l-fulkegemileriفلك
6fi
7l-behridenizdeبحر
8litebtegu(payınızı) aramanız içinبغي
9min
10fedlihilutfundanفضل
11innehudoğrsu O
12kaneكون
13bikumsize
14rahimençok acırرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bol nimetinden elde edesiniz diyeRabbiniz sizin için denizde gemiler yüzdürür. Doğrusu O, size acır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbiniz, nimetlerinden edinmeniz için gemileri denizde sizin için yüzdürendir. Şüphesiz ki O size çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendiniz, nimetlerini aramanız için gemileri okyanuslarda yüzdürendir. O size karşı Rahim'dir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'iniz, lütfundan arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürütendir. O'nun size olan rahmeti kesintisizdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Denizde gemileri sizin için yürüten Rabbinizdir. Bunu, ikram olarak verdiklerini arayasınız diye yapar. O, size karşı pek merhametlidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendiniz, O'nun lütfundan aramanız için, gemileri denizde yüzdürür. Kuşkusuz, O, size karşı, Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rabbiniz... O'dur lutfu kereminde payınıza düşeni arayasınız diye sizin için denizde gemileri yüzdüren; yine, bitimsiz bir merhametle sizi kollayan da O'dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rabbiniz odur ki, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütüyor. O, size karşı gerçekten çok merhametlidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizin Rabbiniz, fazlından aramanız için denizde gemileri sizin için yürütür. Gerçekten O, size karşı merhametli olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbiniz o kudret sahibidir ki, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütüyor; gerçekten O, size karşı çok merhametidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rabbinizdir, bolluğundan, bereketinden (payınızı) arayasınız diye sizin için denizde gemileri yüzdüren; O'dur size gerçekten acıyan, sahip çıkan.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbınız o kadirdir ki fadlından nasib arayasınız diye sizin için denizde gemiler sevkediyor, hakıkaten o size rahim bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Ey insanlar), Rabbiniz O'dur ki lutfundan (payınızı) aramanız için size gemileri denizde yürütür. Doğrsu O, size çok acır.

 • Gültekin Onan

  Sizin rabbiniz, fazlından aramanız için denizde gemileri sizin için yürütür. Gerçekten O, size karşı merhametli olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Rabbiniz, fazl (-u kerem) inden (nasıyb) arayasınız diye, sizin için denizde gemileri yürütendir. Şübhe yok ki O sizi çok esirgeyicidir.

 • İbni Kesir

  Rabbınız O'dur ki; lutfundan elde edesiniz diye gemileri sizin için denizde yüzdürür. Muhakkak ki O; sizin için Rahim olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Denizde nimetini arayasınız diye gemileri sizin için sevk ve idare eden Rabbinizdir. Çünkü O, size çok merhamet eder.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten O'nun size ihsan ve merhameti pek fazladır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbiniz ki, lütfunu arayasınız diye gemileri (bedenlerinizi) sizin için deniz (ilim) içinde yüzdürüyor! Muhakkak ki O, sizden Rahıym'dir (El Esma manalarının özelliklerini açığa çıkaran)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbiniz, nimetlerini aramanız için gemileri okyanuslarda yüzdürendir. O size karşı Rahim'dir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'iniz, lütfundan arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürütendir. O'nun size olan rahmeti kesintisizdir.

 • Progressive Muslims

  Your Lord in the One Who drives the ships for you in the sea so that you may seek of His bounty. He is Most Merciful towards you.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Your Lord is who drives for you the ships upon the sea, that you might seek of His bounty; He is merciful towards you.

 • Aisha Bewley

  Your Lord is He who propels the ships on the sea for you so that you may seek His bounty. He is indeed Most Merciful to you.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Your Lord is the One who causes the ships to float on the ocean, that you may seek His bounties. He is Most Merciful towards you.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Your Lord is the One Who drives the ships for you in the sea so that you may seek of His bounty. He is Merciful towards you.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Your Lord is the One Who drives the ships for you in the sea so that you may seek of His bounty. He is Compassionate towards you.