Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, kime hidayet etmişse, işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa , onun için, O'ndan başka veliler bulamazsın. Kıyamet Günü, onları; kör, sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünür durumda mahşer yerine toplarız. Onların varacakları yer Cehennem'dir. O ne zaman dinse, onlara ateşi artırırız.

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِه۪ۜ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُماًّۜ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُۜ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَع۪يراً
Ve men yehdillahu fe huvel muhted, ve men yudlil fe len tecide lehum evliyae min dunih, ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vucuhihim umyen ve bukmen ve summa, me'vahum cehennem, kullema habet zidnahum saira.
#kelimeanlamkök
1ve menve kime
2yehdihidayet ederseهدي
3llahuAllah
4fehuveişte odur
5l-muhtedidoğru yolu bulanهدي
6ve menkimi de
7yudlilsapıklıkta bırakırsaضلل
8felenartık
9tecidebulamazsınوجد
10lehumonlar için
11evliya'evelilerولي
12min
13dunihiO'ndan başkaدون
14ve nehşuruhumve onları sürerizحشر
15yevmegünüيوم
16l-kiyametikıyametقوم
17alaüyerine
18vucuhihimyüzleriوجه
19umyenkörعمي
20ve bukmenve dilsizبكم
21ve summenve sağırصمم
22me'vahumvaracakları yerاوي
23cehennemucehennemdir
24kullemaher seferindeكلل
25habet(ateş) dindiğiخبو
26zidnahumonlara artırırızزيد
27seiyrançılgın aleviسعر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de şaşırtırsa, artık onlara Allah'tan başka dost bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer, ateşi sönmeye yüz tutunca onun alevini arttıracağımız cehennemdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın hidayet ettiği kişi doğru yola ulaş(tırıl)mıştır. Saptırdığı (sapkınlığını onayladığı) kişi içinse O'ndan başka (O'na rağmen) dostlar (yardımcılar) bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü bir araya toplayacağız. Onların barınağı, ateşi her yavaşladıkça alevini artıracağımız cehennemdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için O'ndan başka bir koruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. Soğudukça alevlerini arttırırız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, kime hidayet etmişse, işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, onun için, O'ndan başka veliler bulamazsın. Kıyamet Günü, onları; kör, sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünür durumda mahşer yerine toplarız. Onların varacakları yer Cehennem'dir. O ne zaman dinse, onlara ateşi artırırız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah kimi yoluna kabul ederse doğru yolda olan odur. Kimi de sapık sayarsa Allah ile arasında (onu yola gelmiş sayacak) dostlar bulamazsın. Onları (mezardan) kalkış günü yüzükoyun halde kör, dilsiz ve sağırlar olarak bir araya getiririz. Yerleşecekleri yer cehennemdir; ne zaman ateşi azalsa alevini artırırız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, kime yol gösterirse, artık, o, doğru yolu bulmuştur. Ve kimi saptırırsa, artık onlar için, O'ndan başka bir de ayrıca dostlar bulamazsın. Yeniden Yaratılış Günü'nde de kör olarak, dilsiz olarak ve sağır olarak onları toplarız. Kalacakları yer cehennemdir; yatışır gibi olursa, çılgın ateşi canlandıracağız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim, her kime Allah rehberlik etmişse işte odur doğru yola ulaşan; kimi de sapıklığa terk etmişse, artık böylelerini O'na karşı savunacak dostlar bulamazsın. Ve Biz Kıyamet Günü onları (dehşetten kararmış olan) yüzleri yerde, (hakikati) görmez, işitmez ve söylemez birileri olarak toplayacağız; varış yerleri, ne zaman yatışır gibi olsa kavurucu alevini tekrar kışkırtacağımız cehennem olacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah kime hidayet verirse doğru olan yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Kıyamet günü böylelerini kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstüne sürerek haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir ki, alevi dindikçe kızgın ateşini körükleyiveririz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini onlara arttırırız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve Allah her kime hidayet ederse, o doğru yolu tutar; her kimi de sapıklık içinde bırakırsa, artık onlar için Allah'tan başka yardımcılar bulamazsın. Ve Biz onları kıyamet günü, kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzükoyun haşrederiz; varacakları yer cehennemdir; alevi dindikçe onlara ateşi artırırız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'ın yol gösterdiği kimsedir doğru yola erişen; O'nun saptırdığı kimselere gelince, böylelerini O'na karşı koruyacak kimse bulamazsın: Biz onları Kıyamet Günü, varacakları yer cehennem olmak üzere, yüzleri yerde, körler, dilsizler ve sağırlar olarak toplayacağız; (ve) ne zaman (ateş) yatışır gibi olsa, (onu hemen) harlı alevlerle onlar için canlandıracağız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve her kime Allah hidayet ederse o doğru yolu tutar, her kimi de dalalette bırakırsa artık onlar için onun berisinden veliler bulamazsın ve biz onları Kıyamet günü kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzleri üstü haşrederiz, varacakları yer Cehennem, her dindikçe onlara bir sair artırırız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan odur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa artık onlar için O'ndan başka veliler bulamazsın. Kıyamet günü onları, yüzükoyun, kör, dilsiz ve sağır bir halde süreriz. Varacakları yer cehennemdir. Ateş her dindikçe, onlara çılgın alevi artırırız.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini onlara arttırırız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah kime hidayet (nasıyb) ederse işte o, doğru yolu bulmuşdur. Kimi de şaşırırsa artık bunlar için Ondan başka asla yardımcılar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü körler, dilsizler, sağırlar olarak yüzükoyun hasredeceğiz. Onların varacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini artırırız.

 • İbni Kesir

  Allah kimi hidayete erdirirse; o, hidayete ermiştir. Kimi da dalalete düşürürse; O'ndan başka onlar için dostlar bulamazsın. Biz, onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Yurtları cehennemdir. O ne zaman sönmeye yüz tutsa; hemen alevini artırırız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah kime doğru yolu gösterirse o doğru yolu bulmuştur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa, artık onlar için Allah'tan başka veli bulamazsın. Biz onları Kıyamet günü yüzleri üzeri, kör, sağır ve dilsiz olarak haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Sönmeye yüz tuttukça onun alevini artırırız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolda olan odur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini artırırız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, kimi hakikate yönlendirirse, işte odur hakikati bulan! Kimi de saptırırsa, artık onlar için O'nun dununda veliler bulamazsın! Kıyamet sürecinde onları körler (Hakikati görmeyen); lal olmuşlar (Hakikati dillendirmeyenler); ve sağırlar (Hakikati algılamayanlar) olarak yüzleri üzere haşr ederiz! Onların barınağı Cehennem'dir! Alevi söndükçe, onlara ateşlerini artırırız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için O'ndan başka bir koruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. Soğudukça alevlerini arttırırız

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, kime hidayet etmişse, işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, onun için, O'ndan başka bir sahip bulamazsın. Kıyamet Günü, onları; kör, sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünür durumda mahşer yerine toplarız. Onların varacakları yer Cehennem'dir. O ne zaman dinse, onlara ateşi artırırız.

 • Progressive Muslims

  Whomever God guides is the truly guided one. And whomever He misguides then you will not find for them any allies except for Him. And We gather them on the Day of Resurrection on their faces, blind, mute, and deaf; their abode will be Hell. Every time it dies down, We increase for them the fire.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whom God guides, he is guided; and whom He sends astray, for them thou wilt find no allies besides Him. And We will gather them on the Day of Resurrection on their faces — blind and dumb and deaf — their shelter is Gehenna; whenever it subsides, We will increase for them an inferno.

 • Aisha Bewley

  Whoever Allah guides is truly guided. But as for those He leads astray, you will not find any protectors for them apart from Him. We will gather them on the Day of Rising, flat on their faces, blind, dumb and deaf. Their shelter will be Hell. Whenever the Blaze dies down, We will increase it for them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whomever GOD guides is the truly guided one. And whomever He sends astray, you will never find for them any lords and masters beside Him. We will summon them on the Day of Resurrection forcibly; blind, dumb, and deaf. Their destination is Hell; whenever it cools down, we will increase their fire.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever God guides is the truly guided one. And whoever He misguides then you will not find for them any allies except for Him. And We gather them on the Day of Resurrection on their faces, blind, mute, and deaf; their abode will be Hell. Every time it dies down, We increase for them the fire.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whomever God guides is the truly guided one. Whomever He misguides then you will not find for them any allies except for Him. We gather them on the day of Resurrection on their faces, blind, mute, and deaf; their abode will be hell. Every time it dies down, We increase for them the fire.