Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, tıpkı bunlar gibi, yeni yaratmalara da gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Kendileri için bir gün sona ereceği kesin olan bir süre tayin etmiştir. Zalimlerin yaptıkları Küfr'den başka bir şey değildir.

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً لَا رَيْبَ ف۪يهِۜ فَاَبَى الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُوراً
E ve lem yerev ennallahellezi halakas semavati vel arda kadirun ala en yahluka mislehum ve ceale lehum ecelen la reybe fih, fe ebaz zalimune illa kufura.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yeravgörmediler mi ki?راي
3enneşüphesiz
4llaheAllah
5llezi
6halekayaratanخلق
7s-semavatigökleriسمو
8vel'erdeve yeriارض
9kadirunkadirdirقدر
10ala
11en
12yehlukayaratmağa daخلق
13mislehumkendilerinin benzeriniمثل
14ve cealeve koymuşturجعل
15lehumkendileri için
16ecelenbir süreاجل
17layoktur
18raybeşüpheريب
19fihionda
20feebaama yapmazlarابي
21z-zalimunezalimlerظلم
22illabaşka bir şey
23kufuraninkardanكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Düşünmezler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'ın, kendilerinin benzerini de yaratmaya gücü yeter. Allah onlara şüphe götürmeyen bir süre belirledi. Öyleyken, haksızlık yapanlar inkarcılıktan vazgeçmezler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onları (mahşerde) benzer şekilde yaratmaya ve kendileri için şüphe duyulamayacak bir süre tayin etmeye gücünün yeteceğini hiç mi düşünmediler? Zalimler, sadece inkârcılar olarak yüz çevirdiler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri yaratan ALLAH'ın onların bir benzerini tekrar yaratmaya gücü yeteceğini düşünmüyorlar mı? Nitekim onlar için belli ve kesin bir süre koymuştur. Zalimler hala inkar ediyorlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, tıpkı bunlar gibi, yeni yaratmalara da gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Kendileri için bir gün sona ereceği kesin olan bir süre tayin etmiştir. Zalimlerin yaptıkları Küfr'den başka bir şey değildir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar hiç görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah, kendileri gibi insanları yaratmanın ölçüsünü koymuş ve şüpheye yer olmayacak şekilde onlara ecel belirlemiştir. Yanlışlar içindeki bu kimseler (zalimler), nankörlük dışında her şeye direnirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gökleri ve yeryüzünü yaratan Allah'ın, onların benzerini de yaratmaya gücünün yeteceğini zaten görmüyorlar mı? Onlar için, hakkında kuşku olmayan bir süre belirlemiştir. Haksızlık yapanlar, yine de yalnızca nankörlük etmekte direniyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onları kendi suretleri üzere yeniden yaratacak gücü sahip olduğunu, yine onlar için bir gün sona ereceğinde hiçbir kuşku bulunmayan sınırlı bir süre takdir etmiş bulunduğunu nasıl görmezler? Fakat şu da var ki, zalimler, zirvesine ulaştıkları nankörlükten başka her (iyi) şeyden yüz çevirirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmediler mi ki, o, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerlerini yaratmaya da Kaadir'dir. Onlar için bir süre belirlemiştir, bunda kuşku yok. Ama zalimler, inkardan başka bir şeyde direnmiyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Görmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre (ecel) kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'ın, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Kendileri için şüphe edilmeyen bir vade tayin etmiştir. Fakat zalimlerin gavurluktan başkasına baktıkları yok!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onları kendi eşkalleri üzere yeniden yaratacak güce sahip olduğunu ve onları yeniden diriltmek için, sonu geleceğinden şüphe olmayan bir süre belirlemiş bulunduğunu kavrayamıyorlar mı? Ama şu var ki, zalimler küfürden başka her şeye karşı çekimser davranırlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gökleri ve Yeri yaratmış olan Allahın kendilerinin mislini yaratmağa kadir olduğunu görmedilerde mi? Kendileri için de bir ecel ta'yin etmiş onda hiç şüphe yok? Fakat zalimlerin gavurluktan başkasına baktıkları yok

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmağa da kadirdir? Kendileri için, bir süre koymuştur, onda hiç şüphe yoktur. Ama zalimler inkardan başka bir şey yapmazlar.

 • Gültekin Onan

  Görmüyorlar mı, gökleri ve yeri yaratan Tanrı, onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak küfürde ayak direttiler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar gözleri ve yeri yaratan Allahın kendileri gibilerini de yaratmıya kaadir olduğunu görmediler mi? (Allah) onlar için bir ecel ta'yin etdi ki onda hiç şübhe yokdur. Böyle iken zaalimler ancak gavurlukda ayak dayamışdır.

 • İbni Kesir

  Görmezler mi ki; gökleri ve yeri yaratmış olan Allah; onların benzerlerini de yaratmaya Kadir'dir. Onlar için şüphe olmayan bir ecel kılmıştır Buna rağmen zalimler küfürden başka bir şeyde diretmediler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerlerini de yaratmaya ve onlara hiç şüphesiz bir ecel tayin etmeye gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Buna rağmen zalimler yine de küfürde direnmektedirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Görüp düşünmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir?O, kendileri için asla, şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibaret!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmediler mi ki, semaları ve arzı yaratmış olan Allah, kendilerinin BENZERİNİ de yaratmaya Kaadir'dir! Onlar için, kendisinde şüphe olmayan bir ömür takdir etmiştir. Zalimler sadece hakikati örtücü olarak yaklaştılar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri yaratan ALLAH'ın onların bir benzerini tekrar yaratmaya gücü yeteceğini düşün müyorlar mı? Nitekim onlar için belli ve kesin bir süre koymuştur. Zalimler hala inkar ediyorlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, tıpkı bunlar gibi, yeni yaratmalara da gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Kendileri için bir gün sona ereceği kesin olan bir süre tayin etmiştir. Zalimlerin yaptıkları nankörlükten başka bir şey değildir.

 • Progressive Muslims

  Did they not see that God who has created the heavens and the Earth is able to create their like And He has made an appointed time for them in which there is no doubt. But the wicked refuse anything except rejection.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have they not considered that God, who created the heavens and the earth, has power to create the like of them? And He has made for them a term whereof there is no doubt; but the wrongdoers refuse save denial.

 • Aisha Bewley

  Do they not see that Allah, Who created the heavens and earth, has the power to create the like of them, and has appointed fixed terms for them of which there is no doubt? But the wrongdoers still spurn anything but kufr.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Could they not see that the GOD who created the heavens and the earth is able to create the same creations? (That) He has predetermined for them an irrevocable life span? Yet, the disbelievers insist upon disbelieving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did they not see that God who has created the heavens and the earth is able to create their like? And He has made an appointed time for them in which there is no doubt. But the wicked refuse anything except rejection.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did they not see that God who has created the heavens and the earth is able to create their like? He has made an appointed time for them in which there is no doubt. But the wicked refuse anything except rejection.