Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ancak, "Allah'ın dilemesiyle yapacağım." de. Ve unuttuğun zaman Rabb'ini an. Ve "Umulur ki Rabb'im beni en doğru olanı yapmaya yöneltir." de.

اِلَّٓا اَنْ يَشَٓاءَ اللّٰهُۘ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبّ۪ي لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَداً
İlla en yeşaallahu vezkur rabbeke iza nesite ve kul asa en yehdiyeni rabbi li akrabe min haza reşeda.
#kelimeanlamkök
1illaancak
2en
3yeşa'edilerseشيا
4llahuAllah
5vezkurve an (hatırla)ذكر
6rabbekeRabbiniربب
7izazaman
8nesiteunuttuğunنسي
9ve kulve de kiقول
10asaumarımعسي
11en
12yehdiyenibeni ulaştırmasınıهدي
13rabbiRabbiminربب
14liekrabedaha yakınقرب
15min
16hazabundan
17raşedenbir doğruyaرشد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, hiçbir şey için,"Bunu yarın yapacağım" deme! Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve"Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yolla iletir" de!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Ancak Allah dilerse (yapacağım." de)!* Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olana ulaştırır." de!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, "ALLAH dilerse (inşallah)" diyerek Efendini an. Unutursan, o zaman da, "Belki Efendim bir dahaki sefere beni daha iyiye ulaştırır" de.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ancak, "Allah'ın dilemesiyle yapacağım." de. Ve unuttuğun zaman Rabb'ini an. Ve "Umulur ki Rabb'im beni en doğru olanı yapmaya yöneltir." de.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "İnşaallah (Allah izin verirse)" de. Unutunca* da Rabbini hatırla ve de ki "Belki Rabbim beni bundan daha iyi bir işe yöneltir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Ancak, Allah dilerse!" Unuttuğunda, Efendini an ve şunu söyle: "Efendimin, bundan daha doğru bilgiye, beni eriştireceğini umut ediyorum!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ancak "Allah dilerse (yapabilirim)" de. Ve bunu unuttuğun zaman hemen Rabbini hatırla ve de ki: "Umarım ki Rabbim beni bundan daha yakın (ve derinlikli) bir bilgi ve bilinç düzeyine eriştirir!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Allah dilerse" şeklinde söyleyebilirsin. Unuttuğunda, Rabbini an. Ve de: "Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak: "Allah dilerse" (inşallah yapacağım de). Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın dilemesine bağlamaksızın. Unuttuğun zamanda Allah'ı an ve şöyle de: "Umarım ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda dosdoğru bir başarıya eriştire!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (bunu) ancak "Eğer Allah dilerse" (sözcüğüyle birlikte söyle). Ve bunu unutursan (hatırladığın zaman) Rabbini anarak de ki: "Umarım ki Rabbim beni doğru olana bundan daha yakın olan bir bilgi ve duyarlık düzeyine eriştirir!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır" de.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (23-24) Hiç bir şey hakkında da Allahın meşiyyetiyle takyid etmeden "ben bunu yarın muhakkak yaparım" deme ve unuttuğun vakıt Allahı zikret ve şöyle de: ola ki rabbım beni bundan daha yakın bir vakıtta dosdoğru bir muvaffakıyyete iysal buyur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak "Allah dilerse (yapacağım)" (de). Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Rabbimin beni bundan daha doğru bir bilgiye ulaştırcağını umarım" de.

 • Gültekin Onan

  Ancak: "Tanrı dilerse" . Unuttuğun zaman rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Meğer ki (özünü) Allahın dilemesi (ne bağlamış olasın). Unutduğun zaman Rabbini an ve (şöyle) de: "Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir hayra ve muvaffakiyyete erdirir".

 • İbni Kesir

  Meğer ki Allah dilemiş ola. Unuttuğun zaman da Rabbını an ve şöyle de: Umulur ki Rabbım; beni doğruya daha yakın olana eriştirir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  "Allah dilerse.." de. Bunu unuttuğun zaman da Rabbini an ve Rabbim umulur ki beni doğruya en yakın olana eriştirir, de!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (23-24) Hiçbir konuda: Allah'ın dilemesine bağlamaksızın, "Ben yarın mutlaka şöyle şöyle yapacağım" deme! Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret ve: "Umarım ki Rabbim, doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar" de.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sadece "İnşa Allah = Allah inşa ederse" kaydıyla demen, müstesna! Unuttuğunda Rabbini (hakikatin olan Esma mertebesini) zikret (hatırla)! Ve de ki: "Umarım Rabbim beni kurbunda (maiyet sırrının yaşandığı Tecelli-i Sıfat mertebesi. {İnsan-ı Kamil, Sıfatların tecellisi bahsi; Abdülkerim Ciyli. A. H. }) olgunluğa erdirir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, 'ALLAH dilerse (yapacağım),' diyerek Rabbini an. Unutursan, o zaman da, 'Belki Rabbim bir dahaki sefere beni daha iyiye ulaştırır,' de.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ancak, Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabb'ini an. Ve "Umulur ki Rabb'im beni en doğru olanı yapmaya yöneltir." de.

 • Progressive Muslims

  "Except if God wills. " And remember your Lord if you forget and Say: "Perhaps my Lord will guide me to what is nearer to this in wisdom."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Save: “If God wills.” And remember thou thy Lord when thou forgetest, and say thou: “It may be that my Lord will guide me nearer than this in rectitude.”)

 • Aisha Bewley

  Without adding ‘If Allah wills. ’ Remember your Lord when you forget, and say, ‘Hopefully my Lord will guide me to something closer to right guidance than this.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  without saying, "GOD willing." If you forget to do this, you must immediately remember your Lord and say, "May my Lord guide me to do better next time.",

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Except if God wills." And remember your Lord if you forget and say: "Perhaps my Lord will guide me to what is nearer than this in wisdom."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Except if God wills." Remember your Lord if you forget and say, "Perhaps my Lord will guide me closer than this to the truth."