Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara iki adamın durumunu örnek ver. Bunlardan birine her türlü üzümden iki bahçe yaptık. Ve bu iki bahçenin çevresini hurmalıklarla donattık. Aralarında da ekinlikler bitirdik.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاًۜ
Vadrıb lehum meselen raculeyni cealna li ehadihima cenneteyni min a'nabin ve hafefnahuma bi nahlin ve cealna beynehuma zer'a.
#kelimeanlamkök
1vedribve anlatضرب
2lehumonlara
3meselenmisal olarakمثل
4raculeynişu iki adamı (ki)رجل
5cealnavermiştikجعل
6liehadihimaikisinden birineاحد
7cenneteyniiki bağجنن
8min
9ea'nabinüzümعنب
10ve hafefnahumave onların etrafını çevirmiştikحفف
11binehlinhurmalarlaنخل
12ve cealnave bitirmiştikجعل
13beynehumaortalarında daبين
14zer'anekinزرع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara şu iki adamı örnek alarak anlat! Birine iki üzüm bağı vermiş, bu bağların etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara şu iki adamı örnek ver: Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de çevresini hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler yetiştirmiştik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara iki adamın örneğini ver: Birisine, etrafını hurma ağaçlarıyla çevirip aralarına başka ekinler bitirdiğimiz iki üzüm bahçesi vermiştik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara iki adamın durumunu örnek ver. Bunlardan birine her türlü üzümden iki bahçe yaptık. Ve bu iki bahçenin çevresini hurmalıklarla donattık. Aralarında da ekinlikler bitirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara şu iki adamı örnek ver: Birine iki üzüm bağı verdik; etrafını hurma ağaçlarıyla çevirdik; bahçelerin ortasında da bir ekinlik oluşturduk.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlara, iki adam örneğini anlat: Onlardan birisine iki üzüm bahçesi vermiş ve çevresini hurma ağaçlarıyla donatmıştık. Arasında da ekinler yetiştirmiştik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlara şu iki adam meselini örnek ver: Onlardan birine üzüm çubukları ekili iki bağ bağışlamıştık; onların çevresini hurma ağaçlarıyla donatmış, bir de o ikisinin arasında ekin bahşetmiştik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara örnek olarak şu iki adamı ver: Bunlardan birine, üzümlerden oluşan iki bağlık vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, aralarına da ekinler serpiştirmiştik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve onlara iki adamı temsil getir: Birisine her türlü üzümden iki bağ vermişiz, her ikisini hurmalarla donatmışız; ikisinin arasına da bir ekinlik yapmışız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlara şu iki adam örneğini ver, ki onlardan birine iki üzüm bağı bahşetmiş, onların çevresini hurmalıklarla çevirmiş ve aralarına da ekili bir alan yerleştirmiştik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve onlara iki adamı temsil getir: birine her türlü üzümden iki bağ vermişiz ve ikisinin de etrafını hurmalarla donatmışız ikisinin arasına da bir ekinlik yapmışız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara şu iki adamı misal olarak anlat: İkisinden birine iki üzüm bağı vermiş, onların etrafını hurmalarla çevirmiş, ortalarında da ekin bitirmiştik.

 • Gültekin Onan

  Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlara iki adamı (n haalini) misal getir ki biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, ikisinin de etrafını hurmalıklarla donatmış, ortalarında da bir ekinlik (ve meyvelik) yapmışdık.

 • İbni Kesir

  Onlara iki adamı örnek ver ki; birisine iki üzüm bağı verip çevresini hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında ekinler bitirmiştik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara iki adamı örnek ver. Onlardan birisine iki üzüm bağı vermiştik. Çevresini de hurmalıklarla çevirmiş, bu ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlara şu iki kişinin halini misal getir:Onlardan birine iki üzüm bağı lutfettik, bağların etrafını hurma ağaçları ile donattık ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Rasulüm) onlara misal olarak şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine üzümlerden iki bağ verdik, bu bağların etrafını hurma ağaçlarıyla halkaladık, aralarında da ekinler oluşturduk.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara iki adamın örneğini ver: Birisine, etrafını hurma ağaçlarıyla çevirip aralarına başka ekinler bitirdiğimiz iki üzüm bahçesi vermiştik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara iki adamın durumunu örnek ver. Bunlardan birine her türlü üzümden iki bağ yaptık. Ve bu iki bağın çevresini hurmalıklarla donattık. Aralarında da ekinlikler bitirdik.

 • Progressive Muslims

  And give them the example of two men. We made for one of them two gardens of grapes, and We surrounded them with palm trees, and We made between them a green field.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And strike thou for them a similitude: — two men: We made for one of them two gardens of grapevines, and surrounded them with date-palms, and placed between them crops.

 • Aisha Bewley

  Make an example for them of two men. To one of them We gave two gardens of grape-vines and surrounded them with date-palms, putting between them some cultivated land.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Cite for them the example of two men: we gave one of them two gardens of grapes, surrounded by date palms, and placed other crops between them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And give them the example of two men: We made for one of them two gardens of grapes, and We surrounded them with palm trees, and We made crops in their midst.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Give them the example of two men. We made for one of them two gardens of grapes, We surrounded them with palm trees, and We made between them a green field.