Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ben onları göklerin ve yeryüzünün yaratılışına ve kendilerinin yaratılışına tanık tutmadım. Ve Ben saptıranları yardımcı edinmedim.

مَٓا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلّ۪ينَ عَضُداً
Ma eşhedtuhum halkas semavati vel ardı ve la halka enfusihim ve ma kuntu muttehızel mudılline aduda.
#kelimeanlamkök
1ma
2eşhedtuhumonları hazır bulundurmadımشهد
3halkayaratılmasındaخلق
4s-semavatigöklerinسمو
5vel'erdive yerinارض
6ve lave ne de
7halkayaratılmasındaخلق
8enfusihimkendilerininنفس
9ve mave
10kuntudeğilimكون
11muttehizeedinmişاخذ
12l-mudillineyoldan şaşırtanlarıضلل
13adudenyardımcıعضد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ben İblis'i ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben, yoldan çıkanları yardımcı edinecek değilim.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ben onları (İblis ve soyunu) göklerin ve yerin yaratılışına da kendilerinin yaratılışına da şahit tutmadım.Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına tanık yapmadım. Saptıranları hiçbir zaman egemenliğimde görevlendirmem.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ben onları göklerin ve yeryüzünün yaratılışına ve kendilerinin yaratılışına tanık tutmadım. Ve Ben saptıranları yardımcı edinmedim.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara (Meleklere), göklerin ve yerin yaratılışını da kendi yaratılışlarını da göstermedim. Bu saptırıcıları (meleklerden olan iblis ve soyunu) işgören olarak da tutmam.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ne göklerin ve yeryüzünün yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına onları tanık yapmadım. Çünkü yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ben onları ne gökleri ve yerin yaratılışına şahit kıldım, ne de kendi varoluşlarına; üstelik Ben, (bu) saptırıcı güruhu yardımcı edinmiş de değilim.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ben onları ne göklerle yerin yaratılmasına, hatta ne kendilerinin yaratılmasına tanık tuttum. Ben, sapıp gitmişleri yardımcı edinecek değilim.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Göklerin ve yerin yaratılışında da, kendi nefislerinin yaratılışında da Ben onları şahid tutmadım. Ben, saptırıcıları yardımcı güç te edinmedim.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tutmadım; ve hiçbir zaman yoldan saptıranları yardımcı edinmiş değilim.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına tanık kıldım; ne de kendilerinin yaratılışına; ayrıca, (insanları) yoldan çıkaran bu (varlıkları) kendime hiçbir şekilde yardımcı edinmiş de değilim.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ben onları ne Göklerin ve Yerin yaradılışına ne de kendilerinin yaradılışına şahid kılmadım ve hiç bir zaman mudılleri kol tutmuş değilim

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ben onları ne göklerin, yerin, yaratılmasında ve ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurdum; yoldan şaşırtanları (kendime) yardımcı tutmuş da değilim.

 • Gültekin Onan

  Göklerin ve yerin yaratılışında da, kendi nefslerinin yaratılışında da ben onları şahid tutmadım. Ben, saptırıcıları yardımcı güç de edinmedim.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ben ne göklerin ve yerin yaradılışında, ne kendilerinin yaradılışında onları şahid tutmadım. Sapdıranları da (hiç bir zaman yaratışda) yardımcı edinmiş değilim.

 • İbni Kesir

  Oysa Ben onları; ne göklerin ve yerin yaratılmasında, ne de kendilerinin yaratılmasında şahid tuttum. Sapıkları da hiç bir zaman yardımcı edinmiş değilim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onları, göklerin ve yerin yaratılmasına veya kendilerinin yaratılışına şahit tutmadım. Saptıranları da hiç bir zaman yardımcı edinmedim.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına tanık etmediğim gibi, kendi yaratılışlarına da şahit kılmadım. Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ben onları (cinleri) Semalar ve arzın yaratılmasına da, kendi yaratılmalarına da şahit tutmadım! İnsanları saptıranlar hiçbir zaman bana hizmet vermez!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına tanık yapmadım. Saptıranları hiç bir zaman egemenliğimde görevlendirmem.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ben onları göklerin ve yeryüzünün yaradılışına ve kendilerinin yaradılışına tanık tutmadım. Ve Ben saptıranları yardımcı edinmedim.

 • Progressive Muslims

  I did not make them witness the creation of heavens and Earth, nor the creation of themselves. Nor do I take the misleaders as helpers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  I made them not witness to the creation of the heavens and the earth, nor to the creation of themselves; and I take not those who lead astray as support.

 • Aisha Bewley

  I did not make them witnesses of the creation of the heavens and the earth nor of their own creation. I would not take as assistants those who lead astray!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  I never permitted them to witness the creation of the heavens and the earth, nor the creation of themselves. Nor do I permit the wicked to work in My kingdom.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  I did not make them witness the creation of the heavens and the earth, nor the creation of themselves. Nor do I take the misleaders as helpers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  I did not make them witness the creation of heavens and earth, nor the creation of themselves. Nor do I take the misleaders as helpers.