Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, resulleri ancak haberdar ediciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafirler ise Hakk'ı Batıl ile ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ve onlar, ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya alıyorlar.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَۚ وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُٓوا اٰيَات۪ي وَمَٓا اُنْذِرُوا هُزُواً
Ve ma nursilul murseline illa mubeşşirine ve munzirin, ve yucadilullezine keferu bil batılı li yudhıdu bihil hakka vettehazu ayati ve ma unziru huzuva.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2nursilubiz göndermeyizرسل
3l-murselineelçileriرسل
4illa(olması) dışında
5mubeşşirinemüjdeleyicilerبشر
6ve munzirineve uyarıcılarنذر
7ve yucadiluve mücadele ediyorlarجدل
8ellezinekimseler
9keferuinkar eden(ler)كفر
10bil-batilibatıllaبطل
11liyudhidugidermek içinدحض
12bihionunla
13l-hakkahakkıحقق
14vettehazuve edindilerاخذ
15ayatiayetlerimiايي
16ve mave şeyleri
17unziruuyarıldıklarıنذر
18huzuvenalay konusuهزا
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz peygamberleri, sadece müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise hakkı yerinden kaydırıp ortadan kaldırmak için batıl uğruna mücadele verirler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan tehditleri de alay konusu edinirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz, elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.* Kâfir olanlar ise gerçeği batılla gidermek için mücadele ederler.* Onlar ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay etmişlerdir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz, elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik. Kafirler, gerçeği sahte ve yanlış ile ortadan kaldırmak için gayret ediyor. Ayetlerimi (işaret ve mucizeleri) ve uyarıldıkları şeyleri alaya aldılar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, resulleri ancak haberdar ediciler ve uyarıcılar olarak göndeririz*. Kafirler* ise Hakk'ı Batıl ile ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ve onlar, ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya alıyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz elçileri sırf müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Onları görmezlikten gelenler (kafirler), ayetlerimi ve yapılan uyarıları eğlenceye alır, uydurma şeylerle (batıl ile), o gerçeği (hakkı) ortadan kaldırmaya çalışırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Elçileri, yalnızca muştulayıcı ve uyarıcı olarak göndeririz. Oysa nankörlük edenler, gerçeği, gerçeğe aykırı olanla ortadan kaldırmak için uğraşırlar. Ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay ederler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Oysa ki Biz elçilerimizi (azap getirsinler) diye değil, yalnızca müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkarda direnenlerse, aslı faslı olmayan iddialarla hakikati geçersiz kılmanın kavgasını vererek ayetlerimizi ve uyarılarımızı alay konusu ederler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz, elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Küfre sapanlar ise batıla yapışarak onunla hakkı kaydırmak için uğraşıyorlar. Onlar, ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri eğlence edindiler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz elçileri, müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında (başka bir amaçla) göndermeyiz. İnkar edenler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını (azabı) alay konusu edindiler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Halbuki, Biz gönderdiğimiz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere göndeririz. Küfredenler ise, hakkı batılla kaydırmak için mücadele ediyorlar; ayetlerimizi ve kendilerine yapılan tehdidi alaya aldılar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat Biz, mesaj taşıyıcılarını yalnızca müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz; hakkı inkara şartlanmış olanlarsa (onlara karşı) asılsız iddialarla, güya hakkı çürütmek, hükümsüz kılmak için tartışır, mesajlarımızı ve uyarılarımızı alay konusu yaparlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Halbuki biz gönderdiğimiz Peygamberleri ancak mübeşşir ve münzir olmak üzere göndeririz, küfredenler ise hakkı batılla kaydırmak için mücadele ediyorlar ayetlerimizi ve kendilerine edilen inzarı eğlence yerine tuttular

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler, hakkı batılla gidermek için mücadele ediyorlar. (Onlar), ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay ettiler.

 • Gültekin Onan

  Biz elçileri, müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında (başka bir amaçla) göndermeyiz. Küfredenler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını (azabı) alay konusu edindiler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz, peygamberleri (mü'minlere) müjde verici, (kafirleri azabı ilahi ile) korkutucu kimseler (olmak) dan başka (bir sıfat) la göndermeyiz. Kafir olanlar ise hakkı baatıl ile yerinden kaydırmak için mücadele eder (ler), ayetlerimizi ve tehdid edildikleri (cehennemi) bir maskaralık edindiler onlar.

 • İbni Kesir

  Biz, peygamberleri; sadece müjdeci ve uyarıcılar olarak göndeririz. Küfredenler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler, batıl ile hakkı ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alay konusu yaparlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Halbuki Biz resulleri azap getirmeleri için değil, sadece iman edenleri Allah'ın rahmetiyle müjdelemeleri, inkar edenleri ise bekleyen tehlikeleri haber verip uyarmaları için göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar bütün ayetlerimizi, bütün uyarmalarımızı hep alay konusu yaparlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz Rasulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcılar olarak irsal ederiz.. . Hakikat bilgisini inkar edenler ise, asılsız, temelsiz fikirlerle Hakk'ı örtme mücadelesi veriyorlar! İşaretlerimi ve uyarıldıkları şeyleri eğlence edindiler (ciddiye alıp değerlendirmediler)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz, elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik. Kafirler, gerçeği sahte ve yanlış ile ortadan kaldırmak için gayret ediyor. Ayetlerimi (işaret ve mucizeleri) ve uyarıldıkları şeyleri alaya aldılar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, rasulleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.* Gerçeği yalanlayan nankörler ise Hakk'ı Batıl ile ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ve onlar, ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya alıyorlar.

 • Progressive Muslims

  And We do not send the messengers except as bearers of good news and warners. But those who reject will argue using falsehood to overshadow the truth with it. And they took My revelations and what they have been warned by as a joke!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We send the emissaries only as bearers of glad tidings and warners. And those who ignore warning contend in vanity to refute the truth thereby, and have taken My proofs and that whereof they are warned in mockery.

 • Aisha Bewley

  We only send the Messengers to bring good news and to give warning. Those who are kafir use fallacious arguments to deny the truth. They make a mockery of My Signs and also of the warning they were given.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We only send the messengers as simply deliverers of good news, as well as warners. Those who disbelieve argue with falsehood to defeat the truth, and they take My proofs and warnings in vain.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We do not send the messengers except as bearers of good news and warners. But those who reject will argue using falsehood to overshadow the truth with it. And they took My revelations and what they have been warned by for mockery!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We do not send the messengers except as bearers of good news and warners. But those who reject will argue using falsehood to overshadow the truth with it. They took My signs and what they have been warned by as a joke!