Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bilmez misin? Kuşkusuz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Hak edene azap eder, Hak edeni bağışlar. Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir.

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَٓاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
E lem ta'lem ennallahe lehu mulkus semavati vel ardı yuazzibu men yeşau ve yagfiru limen yeşa vallahu ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1elem
2tea'lembilmez misin kiعلم
3enneşüphesiz
4llaheAllah'a
5lehuaittir
6mulkumülküملك
7s-semavatigöklerinسمو
8vel'erdive yerinارض
9yuazzibuazabederعذب
10menkimseye
11yeşa'udilediğiشيا
12ve yegfiruve bağışlarغفر
13limenkimseyi
14yeşa'udilediğiشيا
15vallahuAllah
16alaüzerine
17kulliherكلل
18şey'inşeyشيا
19kadirunkadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah, her şeye gücü yetendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göklerin ve yerin otoritesinin yalnızca Allah'a ait olduğunu bilmez misin? (Allah) dileyene (layık gördüğüne) azap eder; dileyeni (layık gördüğünü) de bağışlar. Allah her şeye gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerin ve yerin egemenliğinin ALLAH'a ait olduğunu bilmez misin? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bilmez misin? Kuşkusuz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Hak edene azap eder, Hak edeni bağışlar. Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bilmez misin göklerde ve yerde tüm yetki Allah'ın elindedir. O, azabı hak edene azab eder, affı hak edeni de affeder. Her şeye bir ölçü koyan Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, göklerin ve yeryüzünün yönetimi Allah'a özgüdür; bilmiyor musun? Dilediğini cezalandıracak, dilediğini de bağışlayacaktır. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bilmez misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah'a aittir; O dileyeni cezalandırmayı, dileyeni de bağışlamayı diler: tabii ki Allah'ın gücü her şeye yeter.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Göklerin de yerin de mülk ve saltanatının Allah'ın olduğunu bilmedin mi? Dilediğine azap eder O, dilediğini affeder. Allah'ın gücü herşeye yeter.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? O, kimi dilerse azablandırır, kimi dilerse bağışlar. Allah, her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır, dilediğini azaba çeker, dilediğinin günahını bağışlar. Allah herşeye gücü yetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allahındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar: Zira Allah her şeye kadirdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bilmezmisin ki Allah, bütün Semavat-ü Arz mülkü onun, dilediğini azaba çeker, dilediğinin günahını örter olduğunu? Allah her şey'e kadirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a aidolduğunu bilmedin mi? (O), dilediğine azabeder, dilediğini bağışlar. Allah herşeye kadirdir.

 • Gültekin Onan

  Göklerin ve yerin mülkünün Tanrı'ya ait olduğunu bilmiyor musun? O kimi dilerse azablandırır, kimi dilerse bağışlar. Tanrı her şeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykatde göklerin ve yerin mülk (-ü saltanat) ı Allahın olduğunu bilmedin mi? (Elbette bildin). O, kimi dilerse azaba çeker, kimi dilerse yarlığar. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  Bilmez misin ki, göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'ındır. Dilediğine azab eder, dilediğini bağışlar. Ve Allah; her şeye Kadir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Göklerin ve yerin hakimiyetinin yalnızca Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Allah, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder; Çünkü Allah her şeye kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Semalar ve arzın mülkü Allah içindir (hakikatini), bilmedin mi? Dilediğini azaplandırır ve dilediğini bağışlar! Allah her şeye Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerin ve yerin egemenliğinin ALLAH'a ait olduğunu bilmez misin? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bilmez misin? Kuşkusuz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah Her Şeye Güç Yetiren'dir.

 • Progressive Muslims

  Did you not know that God possesses the sovereignty of heavens and Earth. He punishes whom He wills and He forgives whom He wills; and God is capable of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Knowest thou not that God, to Him belongs the dominion of the heavens and the earth? He punishes whom He wills and forgives whom He wills; and God is over all things powerful.

 • Aisha Bewley

  Do you not know that the kingdom of the heavens and earth belongs to Allah? He punishes whoever He wills and forgives whoever He wills. Allah has power over all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you not know that GOD possesses the sovereignty of the heavens and the earth? He punishes whomever He wills, and forgives whomever He wills. GOD is Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did you not know that God possesses the sovereignty of the heavens and the earth. He punishes whom He wills and He forgives whom He wills; and God is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you not know that God possesses the sovereignty of heavens and earth? He punishes whom He wills and He forgives whom He wills; and God is capable of all things.