Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun Meryem oğlu Mesih'e, "O Allah'tır." diyenler Kafir oldular. Oysaki Mesih: "Ey İsrailoğulları! Benim de sizin de Rabb'iniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona Cenneti haram etmiştir. Ve onun varacağı yer ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." dedi.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُٓوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمَۜ وَقَالَ الْمَس۪يحُ يَا بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبّ۪ي وَرَبَّكُمْۜ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰيهُ النَّارُۜ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارٍ
Lekad keferallezine kalu innallahe huvel mesihubnu meryem ve kalel mesihu ya beni israila'budullahe rabbi ve rabbekum innehu men yuşrik billahi fekad harremallahu aleyhil cennete ve me'vahun nar ve ma liz zalimine min ensar.
#kelimeanlamkök
1lekadandolsun
2keferakafir olmuşlardırكفر
3ellezinekimseler
4kaludiyen(ler)قول
5inneancak
6llaheAllah
7huveo
8l-mesihuMesih'tir
9bnuoğluبني
10meryemeMeryem
11vekalehalbuki demişti kiقول
12l-mesihuMesih
13ya benioğullarıبني
14israileİsrail
15a'budukulluk edinعبد
16llaheAllah'a
17rabbibenim Rabbimربب
18ve rabbekumve sizin Rabbiniz olanربب
19innehuzira
20menkim
21yuşrikortak koşarsaشرك
22billahiAllah'a
23fekadmuhakkak ki
24harrameharam etmiştirحرم
25llahuAllah
26aleyhiona
27l-cennetecennetiجنن
28ve me'vahuve onun varacağı yerاوي
29n-naruateştirنور
30ve mave yoktur
31lizzaliminezalimlerinظلم
32minhiç
33ensarinyardımcılarıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun, "Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: "Ey İsrailoğulları!Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz; zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zalimlerin yardımcıları yoktur!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Şüphesiz ki Allah -işte o- Meryem oğlu Mesih (İsa)'dır!" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. (Oysa) Mesih (İsa), "Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin!" demişti. (Bilin ki) kim Allah'a ortak koşarsa elbette Allah ona cenneti haram kılmıştır; onun barınağı ateştir ve zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "ALLAH, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler elbette inkar etmiştir. Oysa Mesih, "İsrail oğullar! benim de sizin de Efendiniz olan ALLAH'a kul olun" demişti. Kim ALLAH'a ortak koşarsa ALLAH ona bahçeyi yasaklar, yeri de ateş olur. Zalimler için yardımcı da bulunmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun Meryem oğlu Mesih'e, "O Allah'tır." diyenler Kafir oldular. Oysaki Mesih: "Ey İsrailoğulları! Benim de sizin de Rabb'iniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona Cenneti haram etmiştir. Ve onun varacağı yer ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler, kafir olmuşlardır. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Kim Allah'a ortak oluşturursa Allah ona cenneti yasak (haram) eder. Onun gideceği yer cehennemdir. Yanlış yapanın yardımcısı olmaz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, "Allah, aslında, Meryem Oğlu Mesih'tir!" diyenler nankörlük etmiştir. Oysa Mesih, şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Hem benim Efendim hem de sizin Efendiniz olan Allah'a hizmet edin. Kuşkusuz, Allah'a kim ortaklar koşarsa, Allah, cenneti ona yasaklamıştır; kalacağı yer ateştir. Haksızlık yapanların zaten yardımcısı yoktur!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu, "Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir!" diyenler küfre girmiştir. Üstelik Mesih "Ey İsrailoğulları, hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin!" dediği halde. Bakın, kim Allah'a şirk koşarsa kesinlikle Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateştir: zalimler bir yardımcı da bulamayacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun ki, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'in ta kendisidir!" diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah'a kulluk/ibadet edin! Gerçek olan şu ki, Allah'a ortak koşana Allah, cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  "Meryem oğlu Mesih Allah'tır." diyenler kesinlikle kafir oldular. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, hepiniz benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin! Kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennetini yasak etmiştir, varacağı yer ateştir ve zulmedenlerin yardımcıları yoktur."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçekten, "Allah Meryem oğlu Mesihdir" diyenler hakikati inkar etmiş olurlar; (bizzat) Mesihin, "Ey İsrailoğulları! (Yalnızca) hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allaha kulluk edin!" dediğini gördükleri halde. Unutmayın, kim Allahtan başka bir varlığa ilahlık yakıştırırsa, Allah onu cennetten mahrum edecek ve böylelerinin varış yeri cehennem olacaktır: ve böylece zalimler kendilerine bir yardımcı bulamayacaklardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Elbette küfretti şunlar: "Allah Meryem'in oğlu Mesihtir" diyenler, halbuki Mesih şöyle demişti: Ey Beni İsrail hep Allah'a ibadet ediniz benim de rabbım sizin de rabbınız, Allah'a kim şirk koşarsa Allah ona Cennetini haram etmiştir ve varacağı yer ateştir ve zalimlerin ensarı yoktur.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun, "Allah, ancak Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler elbette kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: "Ey İsrail oğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zalimlerin yardımcıları yoktur!"

 • Gültekin Onan

  Andolsun, "Kuşkusuz Tanrı, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfretmiştir. Oysa Mesih'in dediği (şudur): "Ey İsrailoğulları, benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Tanrı'ya ibadet edin. Çünkü O, kendisine ortak koşana kuşkusuz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Meryem oğlu Mesih (İsa) hakıykat Allahın kendisidir" diyenler, and olsun, kafir olmuş (lar) dır. Halbuki (bizzat) Mesih (şöyle) demişdi: "Ey İsrail oğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allaha kulluk edin. Zira kim Allaha eş katarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateşdir. Zalimlerin hiç bir yardımcıları da yokdur".

 • İbni Kesir

  Meryem oğlu Mesih; gerçekten Allah'ın kendisidir, diyenler andolsun ki; kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih demiştir ki: Ey İsrailoğulları; benim de Rabbım, sizin de Rabbınız olan Allah'a kulluk edin. Zira her kim ki, Allah'a şirk koşarsa; muhakkak Allah, ona cenneti haram eder ve onun varacağı yer, ateştir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şüphesiz, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir olmuştur. Mesih şöyle demiştir: -Ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar, onun yeri cehennem olur. Zalimler için hiç bir yardımcı yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Allah, Meryem'in oğlu İsa'dır." diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti:"Ey İsrail oğulları! Benim de, sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa, şu kesindir ki, Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki: "Allah, Meryemoğlu Mesih'tir" diyenler hakikati inkar edenlerden oldular.. . (Oysa) Mesih şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları. . . Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz (olan) Allah'a kulluk edin. . . Çünkü kim Allah'a şirk koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram kılmıştır! Onun varacağı yer cehennem ateşidir! Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'ALLAH, Meryem oğlu Mesih'tir,' diyenler elbette inkar etmiştir. Oysa Mesih, 'İsrail oğulları! benim de sizin de Rabbiniz olan ALLAH'a kul olun,' demişti. Kim ALLAH'a ortak koşarsa ALLAH ona cenneti yasaklar, yeri de ateş olur. Zalimler için yardımcıda bulunmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun Meryem oğlu Mesih'e, "O Allah'tır.". diyenler kafir oldular. Oysaki Mesih: "Ey İsrailoğulları! Benim de sizin de Rabb'iniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona Cenneti haram etmiştir. Ve onun varacağı yer ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." dedi.

 • Progressive Muslims

  Rejecters indeed are those who have said: "God is the Messiah son of Mary!" And the Messiah said: "O Children of Israel, serve God, my Lord and your Lord. Whoever sets-up partners with God, then He will forbid Paradise for him, and his destiny will be the Fire; and the wicked will have no supporters."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They have denied who say: “God is the Messiah, son of Mary.” And the Messiah said: “O children of Israel: serve God, my Lord and your Lord; whoso ascribes a partnership to God, him has God forbidden the Garden, and his shelter is the Fire; and for the wrongdoers there are no helpers.”

 • Aisha Bewley

  Those who say that the Messiah, son of Maryam, is Allah are kafirun. The Messiah said, ‘Tribe of Israel! worship Allah, my Lord and your Lord. If anyone associates anything with Allah, Allah has forbidden him the Garden and his refuge will be the Fire.’ The wrongdoers will have no helpers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Pagans indeed are those who say that GOD is the Messiah, son of Mary. The Messiah himself said, "O Children of Israel, you shall worship GOD; my Lord and your Lord." Anyone who sets up any idol beside GOD, GOD has forbidden Paradise for him, and his destiny is Hell. The wicked have no helpers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Rejecters indeed are those who have said: "God is the Messiah, son of Mary." And the Messiah said: "O Children of Israel, serve God, my Lord and your Lord. Whoever sets up partners with God, then God will restrict the Paradise from him, and his destiny will be the Fire; and the wicked will have no supporters."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Ingrates indeed are those who have said, "God is the Messiah son of Mary!" Although the Messiah had said, "O Children of Israel, serve God, my Lord and your Lord. Whoever sets up partners with God, then God will forbid paradise for him, and his destiny will be the fire; and the wicked will have no supporters."