Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İyi bilin ki; Allah, Cezası Çok Şiddetli Olan'dır ve kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

اِعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌۜ
I'lemu ennellahe şedidul ikabi ve ennellahe gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1aa'lemuiyi bilin kiعلم
2enneşüphesiz
3llaheAllah'ın
4şediduçetindirشدد
5l-ikabicezasıعقب
6ve enneve şüphesiz
7llaheAllah
8gafurunbağışlayandırغفر
9rahimunesirgeyendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İyi biliniz ki, Allah'ın cezası çetindir. Allah affedicidir; merhamet edicidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bilin ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir; (ayrıca) Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilin ki ALLAH'ın cezası çetindir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İyi bilin ki; Allah, Cezası Çok Şiddetli Olan'dır ve kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bilin ki Allah'ın cezası pek ağırdır ve yine bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İyi bilin ki, kuşkusuz, Allah'ın cezası çok yamandır. Ve Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İyi bilin ki Allah cezalandırmada pek şedittir; yine unutmayın ki, Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bilin ki Allah, azap ettiğinde çok şiddetli eder. Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biliniz ki Allah, hem azabı çok şiddetli, hem de bağışlayan ve merhamet edendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilin ki Allah cezalandırmada çetindir; ve Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bilin ki, Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ma'lumunuz olsun ki hakıkaten şedidül'ıkabdır Allah, hem de hakıkaten gafur-ü rahimdir Allah

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Gültekin Onan

  Bilin ki, Tanrı gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetindir. (Bununla beraber) Allah hakıykaten çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir de.

 • İbni Kesir

  Bilin ki; Allah, gerçekten azabı pek çetin olandır. Ve Allah; gerçekten Gafur'dur, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biliniz ki Allah, cezası şiddetli olandır; Allah, bağışlayıp, acıyandır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir; ama aynı zamanda O, gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bilin ki Muhakkak ki Allah, Şediyd ül 'Ikab'dır (şiddetle kötülüğün sonucunu yaşatandır); ve dahi Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilin ki ALLAH'ın cezası çetindir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İyi bilin ki; Allah, Cezası Çok Şiddetli Olan'dır ve kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  Know that God is powerful in retribution, and that God is Forgiving, Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Know that God is severe in retribution, and that God is forgiving and merciful.

 • Aisha Bewley

  Know that Allah is fierce in retribution and that Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Know that GOD is strict in enforcing retribution, and that GOD is Forgiving, Most Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Know that God is powerful in retribution, and that God is Forgiving, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Know that God is powerful in retribution, and that God is Forgiving, Compassionate.