Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"O ancak cinlenmiş bir adamdır. O halde kesinlikle bir süre bekleyin."

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِه۪ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِه۪ حَتّٰى ح۪ينٍ
İn huve illa raculun bihi cinnetun fe terabbasu bihi hatta hin.
#kelimeanlamkök
1indeğildir
2huveO
3illabaşka bir şey
4raculunbir adam(dan)رجل
5bihikendisinde
6cinnetundelilik bulunanجنن
7feterabbesuhele gözetleyinربص
8bihionu
9hattakadar
10hininbir süreyeحين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Bu, deliden başka bir şey değildir. Öyleyse bir süreye kadar onu gözetleyip bekleyelim bakalım."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bu, yalnızca kendisinde cinlenmişlik bulunan bir adam (insan)dır.* (Öyle ise) bir süreye kadar onu gözetleyin (bakalım)!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "O* ancak cinlenmiş bir adamdır. O halde kesinlikle bir süre* bekleyin."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu olsa olsa cinlerin etkisine girmiş bir adam olur. Bir süre onu gözlem altında tutun".

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Delirmiş bir adamdan başkası değil bu; Onu, bir süre gözetleyin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O ise, sadece aklını kaçırmış biri: artık siz de onu bir süre gözetim altında tutarsınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Cinnet getirmiş bir adamdan başkası değildir o. Belli bir süreye kadar göz altında tutun onu."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır; Onun için bunu bir süreye kadar gözetleyin!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kaçık bir adamdan başka biri değil o; bunun için, siz o'nu bir süre gözaltında tutun".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her halde o öyle bir adam ki kendisinde bir cinnet var, binaenaleyh gözetin bunu bir zamana kadar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdır, başka bir şey değildir. Hele bir süreye kadar onu gözetleyin.

 • Gültekin Onan

  "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Kendisinde delilik olan bir adamdan başkası değildir o! Binaen'aleyh bir zamana kadar onu gözetleyin"!

 • İbni Kesir

  O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Bir süreye kadar onu gözetleyin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O ancak, cinlenmiş bir adam, bir müddet onu gözetleyin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (24-25) Halkından ileri gelen birtakım kafirler: "Bu," dediler, "sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyleyken size hakim olmak istiyor." "Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, (böyle sizin gibi bir insan göndermez), melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın, sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "O kendisinde cinnet olan (cin etkisindeki) bir adam.. . Bir süre Onu gözetleyin bakalım. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "O ancak cinlenmiş bir adamdır. O halde kesinlikle bir süre* bekleyin."

 • Progressive Muslims

  "He is no more than a man who has madness in him. So keep watch on him for a while."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “He is only a man possessed; so wait for him for a time.”

 • Aisha Bewley

  He is nothing but a man possessed so wait a while and see what happens to him. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "He is simply a man gone crazy. Just ignore him for awhile."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Heis no more than a man who has madness in him. So keep watch on him for a while."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "He is no more than a man who has madness in him. So keep watch on him for a while."