Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "İman edenlerin; imanlarını pekiştirmek, Müslümanlara kılavuz ve müjde olmak üzere, Rabb'inden, Hakk ile o Kudus'un Ruhu çokça indi."

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِم۪ينَ
Kul nezzelehu ruhul kudusi min rabbike bil hakkı li yusebbitellezine amenu ve huden ve buşra lil muslimin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2nezzelehuonu indirdiنزل
3ruhuRuhu'l-روح
4l-kudusi-Kudüsقدس
5min-nden
6rabbikeRabbi-ربب
7bil-hakkigerçek olarakحقق
8liyusebbitesağlamlaştırmak içinثبت
9ellezinekimseleri
10amenuinanan(ları)امن
11ve hudenve yol göstericiهدي
12ve buşrave müjde olarakبشر
13lilmusliminemüslümanlaraسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Kur'an'ı Kutsal Ruh/Cebrail, Rabbinin katından, inananların inançlarını pekiştirmek için ve Müslümanlara rehber ve müjde olarak gerçekle indirmiştir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Kutsal Ruh (Cebrail) onu (Kur'an'ı) iman edenlere güç vermek için, müslümanlara rehber ve müjde olarak Rabbinin katından bir amaç ile indirmiştir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "İman Edenleri sağlamlaştırsın, Müslümanlara bir yol gösterici ve müjde olsun diye Kutsal Ruh onu Efendinden gerçekle indirdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "İman edenlerin; imanlarını pekiştirmek, Müslümanlara kılavuz ve müjde olmak üzere, Rabb'inden, Hakk ile o Kudus'un Ruhu çokça indi."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Onu, bir gerçek olarak Rabbinden Kutsal Ruh indirdi ki inanıp güvenenleri sağlamlaştırsın, doğru yolu göstersin ve İslam'a girenlere bir müjde olsun.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onu, inanca çağırılanları güçlendirmesi, teslim olanlara doğru yolu göstermesi ve sevinçli bir haber olması için, Efendinden gerçek olarak, Kutsal Ruh'un indirdiğini söyle.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Onu Kutsal Ruh, mutlak hakikate bir atıf olsun ve hem imanda sebat edenleri desteklesin, hem de Allah'a teslim olan kimseler için bir yol haritası ve bir müjde olsun diye, Rabbin katındaki ana kaynaktan indirdi!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "İman edenleri güçlendirip kökleştirmek için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olarak, Ruhulkudüs onu, senin Rabbinden indirdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "İman edenleri sağlamlaştırmak, müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kur'an'ı) hak olarak Rabbinden Ruhu'l-Kudüs indirmiştir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Söyle onlara: "Onu Rabbinden hak olarak Rühu'l-Kudüs (Cebrail), iman edenlere sebat vermek ve müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için indirdi."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onun, apaçık bir gerçeklik ve sarsılmayan bir doğruluk keyfiyeti içinde, imana erişenleri(n durumunu) güçlendirmek ve Allah'a yürekten bağlanıp boyun eğenlere bir doğru yol bilgisi, bir müjde olmak üzre Rabbinden safha safha Kutsal İlham yoluyla indirildiğini söyle.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey Muhammed! De ki: "Ruhu'l-Kudüs (Cebrail), inananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Söyle onlara: onu Rabbından hikmeti hakkile Ruhulkudüs indirdi ki iyman edenleri tesbit etmek ve müslimanlara bir hidayet, bir bişaret olmak için

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) Rabbinden gerçek (bilgi) olarak indirdi."

 • Gültekin Onan

  De ki: "İnananları sağlamlaştırmak, müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kuran'ı) hak olarak rabbinden Ruhu'l-Kudüs indirmiştir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Onu (Kur'anı) — iman edenlere tam bir sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için — Rabbinden hak olarak Ruuh-ul kuds indirmişdir.

 • İbni Kesir

  De ki: Onu Ruh-el Kudüs, mü'minlerin imanını pekiştirmek, müslümanlara hidayet ve müjde olmak üzere Rabbın katından hak ile indirmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: "O'nu Ruhul Kudüs (Cebrail), müminlerin imanının pekişmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiştir."

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Söyle onlara: "İman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı, Rabbin tarafından gerçek olarak getiren, Ruhu'l-kudüstür.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "O'nu, Ruh-ül Kuds (Cibril ismi verilmiş kuvve; El Esma'dan ilim kuvvesi), senin Rabbinden (hakikatini oluşturan Esma bileşiminden) Hak olarak indirmiştir.. . İman edenlere direnç vermek ve müslimler için de kılavuz ve müjde olarak. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'İnananları sağlamlaştırsın, müslümanlara bir yol gösterici ve müjde olsun diye Kutsal Ruh onu Rabbinden gerçekle indirdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "İman edenlerin; imanlarını pekiştirmek, Müslümanlara kılavuz ve müjde olmak üzere, Rabb'inden, Hakk ile çokça Ruhu'l-Kudus indi.

 • Progressive Muslims

  Say: "The holy Spirit has sent it down from your Lord with truth, so that those who believe will be strengthened, and as a guidance and good news for those who have surrendered. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “The Spirit of Holiness brought it down from thy Lord in truth, that it might strengthen those who heed warning, and as guidance and glad tidings for those submitting.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘The Purest Ruh has brought it down from your Lord with truth, to make those who have iman firm, and as guidance and good news for the Muslims. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "The Holy Spirit has brought it down from your Lord, truthfully, to assure those who believe, and to provide a beacon and good news for the submitters."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "The Holy Spirit has brought it down from your Lord with the truth, so that those who believe will be strengthened, and as a guidance and good news for those who have submitted."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "The Holy Spirit has sent it down from your Lord with truth, so that those who acknowledge will be strengthened, and as a guidance and good news for those who have peacefully surrendered."