Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Erkek ve kadın, mü'min olarak kim salihatı yaparsa, ona hoş, temiz bir hayat yaşatırız. Kesinlikle yaptıklarının karşılığını daha iyisiyle veririz.

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةًۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun fe le nuhyiyennehu hayaten tayyibeh, ve le necziyennehum ecrehum bi ahseni ma kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1menher kim
2amilebir iş yaparsaعمل
3saliheniyiصلح
4min
5zekerinerkektenذكر
6evveya
7unsakadındanانث
8vehuveo
9mu'minuninanmış olarakامن
10felenuhyiyennehuonu yaşatırızحيي
11hayatenbir hayatlaحيي
12tayyibetenhoşطيب
13velenecziyennehumve elbette veririzجزي
14ecrahumonların ücretiniاجر
15biehsenien güzeliyleحسن
16ma
17kanuolduklarınınكون
18yea'meluneyapıyor(lar)عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Erkek veya kadın olsun her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa, onu hoş bir hayatla yaşatırız ve onların ödülünü yaptıklarının en güzeli ile veririz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş(ler) yaparsa, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatacağız.Ödüllerini de elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Erkek olsun, kadın olsun, her kim gerçeği onaylamış olarak iyi bir iş yaparsa ona bu dünyada güzel bir hayat bağışlarız ve yaptıkları iyi işlere karşılık ödüllerini de tam veririz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Erkek ve kadın, mü'min olarak kim salihatı yaparsa, ona hoş, temiz bir hayat yaşatırız. Kesinlikle yaptıklarının karşılığını daha iyisiyle veririz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de yaptıklarının en güzeline göre veririz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Erkek veya kadın, kim inanmış olarak erdemli edimler yaparsa, temiz bir yaşamla onu yaşatırız. Ve onları, yaptıklarının en güzeliyle kesinlikle ödüllendireceğiz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  kim imanlı olarak bir iyilik ortaya koymuşsa; -erkek ya da kadın (fark etmez)- kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız; dahası elbet onları işlediklerinin en iyisiyle ödüllendireceğiz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Erkek yahut kadın, her kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa, onu tertemiz bir hayatla yaşatırız. Ve böylelerinin ücretlerini, işleyip ürettiklerinin en güzelleriyle karşılarız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Erkekten, dişiden her kim mümin olarak iyi bir iş yaparsa, muhakkak ona hoş bir hayat yaşatacağız ve yapmakta oldukları işlerin daha güzeli ile mükafatlarını mutlaka vereceğiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Erkek ya da kadın, inanmış olması yanında bir de dürüst ve erdemli davranan kimseye hiç şüphesiz arı duru, hoş bir hayat tattıracağız; ve yine şüphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel şey neyse ona göre ödüllendireceğiz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Erkekten dişiden her kim mü'min olarak iyi bir amel işlerse muhakkak ona hoş bir hayat yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha güzelile ecirlerini muhakkak vereceğiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa, onu (dünyada) hoş bir hayatla yaşatırız, onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz.

 • Gültekin Onan

  Erkek olsun, kadın olsun, (bir) inançlı olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gerek erkekden, gerek kadından kim, o mü'min olarak, iyi amel (ve hareket) de bulunursa hiç şübhesiz onu (dünyada) çok güzel bir hayat ile yaşatırız ve (o gibilere) her halde yapageldiklerinin daha güzeliyle ecir veririz.

 • İbni Kesir

  Kadın olsun, erkek olsun; her kim, inanmış olarak iyi amel işlerse; ona hoş bir hayat yaşatacağız. Mükafatlarını yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Erkek ve kadınlardan her kim mümin olarak doğru olanı yaparsa, ona güzel bir hayat yaşatırız, ve onları yaptıklarının en iyisi ile ödüllendiririz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Erkek olsun kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İster erkek ister kadın olsun, kim iman ederek imanın gereği fiiller ortaya koyarsa elbette biz ona temiz-pak bir hayat yaşatırız.. . Onlara elbette yaptıklarının daha güzeliyle karşılıklarını veririz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Erkek olsun, kadın olsun, her kim inançlı olarak iyi bir iş yaparsa ona bu dünyada güzel bir hayat bağışlarız ve yaptıkları iyi işlere karşılık ödüllerini de tam veririz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Erkek ve kadın, mü'min olarak kim salihatı yaparsa, ona hoş, temiz bir hayat yaşatırız. Kesinlikle yaptıklarının karşılığını daha iyisiyle veririz.

 • Progressive Muslims

  Whoever does good work, be he male or female, and is a believer, We will give him a good life and We will reward them their dues with the best of what they used to do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Whoso works righteousness, whether male or female, and is a believer: him will We make live a good life; and We will reward them according to the best of what they did.

 • Aisha Bewley

  Anyone who acts rightly, male or female, being a mumin, We will give them a good life and We will recompense them according to the best of what they did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Anyone who works righteousness, male or female, while believing, we will surely grant them a happy life in this world, and we will surely pay them their full recompense (on the Day of Judgment) for their righteous works.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever does good works, whether male or female, and is a believer, We will give him a good life and We will reward them their dues with the best of what they used to do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever does good work, be he male or female, and is an acknowledger, We will give him a good life and We will reward them their dues with the best of what they used to do.