Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında hak edeni bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه۪ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَٓاءُۜ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَع۪يداً
İnnallahe la yagfiru en yuşrake bihi ve yagfiru ma dune zalike li men yeşau. Ve men yuşrik billahi fe kad dalle dalalen baida.
#kelimeanlamkök
1inneşüpheiz
2llaheAllah
3la
4yegfirubağışlamazغفر
5en
6yuşrakeortak koşulmasınıشرك
7bihikendisine
8veyegfiruve bağışlarغفر
9maherşeyi
10dunebaşkaدون
11zalikebundan
12limenkimseye
13yeşa'udilediğiشيا
14ve menve kim
15yuşrikortak koşarsaشرك
16billahiAllah'a
17fekadmuhakkak
18dellesapıklığa düşmüştürضلل
19delalenbir sapkınlıklaضلل
20beiydenuzakبعد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; şirkten başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büsbütün sapıtmıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını, (diğer günahları) dilediği (layık olan) kimse için bağışlar.* Allah'a ortak koşan kimse, elbette uzak bir sapkınlığa düşmüş (demek)tir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kendisine ortak koşulmasını affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında hak edeni* bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanı, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Allah, Kendisine ortaklar koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kişi için bağışlar. Allah'a kim ortaklar koşarsa, olmadık bir sapkınlıkla sapmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat dileyen kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlamayı diler; ve her kim Allah'a ortak koşmakta (ısrar ederse), işte o apaçık bir sapkınlığa gömülüp gitmiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa, hakikattan çok uzak bir sapıklığa sapmış demektir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz, (ama) dilediği kimsenin daha hafif günahlarını bağışlar: Çünkü Allahın yanı sıra başkasına ilahlık yakıştıranlar şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret buyurmaz, ondan berisini ise dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa hakikatte pek uzak bir dalale sapmıştır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka herşeyi dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür.

 • Gültekin Onan

  Hiç şüphesiz, Tanrı, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanıtması (nın günahını) yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimse için, yarlığar. Kim Allaha eş tanırsa muhakkak ki o, (doğru yoldan) uzak bir sapıklıkla sapmışdır.

 • İbni Kesir

  Elbette Allah; kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim, Allah'a şirk koşarsa; çok uzak bir dalalete düşmüş olur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa o derin bir dalalete düşmüştür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Şu kesin ki: Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kesinlikle Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz! Bunun dunundakileri (derece olarak bunun altındaki suçları) dilediğine bağışlar! Kim alemlerdeki her şeyi Esma'sıyla yaratan Allah'a ("B"illahi) şirk koşarsa (O'ndan bağımsız bir benlik düşünür, kabul ederse), gerçekten (hakikatten çok uzak) sapık bir inanca sapmıştır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kendisine ortak koşulmasını (ölünceye kadar sürdüğü taktirde) affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini* bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

 • Progressive Muslims

  God does not forgive to have partners set up with Him, but He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets-up partners with God has indeed strayed a far straying.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God forgives not that a partnership be ascribed to Him; but He forgives other than that whom He wills. And whoso ascribes a partnership to God, he has strayed far away.

 • Aisha Bewley

  Allah does not forgive anything being associated with Him but He forgives whoever He wills for anything other than that. Anyone who associates something with Allah has gone very far astray.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD does not forgive idol worship (if maintained until death), and He forgives lesser offenses for whomever He wills. Anyone who idolizes any idol beside GOD has strayed far astray.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God does not forgive that partners be set up with Him, and He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets up partners with God has indeed strayed a far straying.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God does not forgive to have partners set up with Him, but He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets up partners with God has indeed strayed a far straying.