Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer, her ikisinin arasının bozulmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem belirleyin, eğer uzlaşmak isterlerse, Allah onların aralarını bulur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِه۪ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُر۪يدَٓا اِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يماً خَب۪يراً
Ve in hıftum şıkaka beynihima feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha, in yurida ıslahan yuveffikıllahu beynehuma. İnnallahe kane alimen habira.
#kelimeanlamkök
1ve ineğer
2hiftumendişe duyarsanızخوف
3şikakaaçılmasındanشقق
4beynihimaaralarınınبين
5feb'asugönderinبعث
6hakemenbir hakemحكم
7min-nden
8ehlihierkeğin ailesi-اهل
9ve hakemenve bir hakemحكم
10min-nden
11ehlihakadının ailesi-اهل
12ineğer
13yuridaisterlerseرود
14islahenuzlaştırmakصلح
15yuveffikibulurوفق
16llahuAllah
17beynehumaonların arasınıبين
18inneçünkü
19llaheAllah
20kaneكون
21alimen(herşeyi) bilendirعلم
22habiranhaber alandırخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir heyet ve kadının ailesinden bir heyet oluşturunuz. Eşler barışmak isterlerse, Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen; her şeyden haberdar olandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Buna rağmen) onların (eşlerin) aralarının açılmasından korkarsanız, (hem erkeğin) ailesinden bir hakem, (hem de kadının) ailesinden bir hakem gönderin! Bunlar, (eşlerin arasını) düzeltmeyi isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz ki Allah bilendir, haberdardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse ALLAH ikisinin arasını bulur. ALLAH Bilir, Haber alır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer, her ikisinin arasının bozulmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem belirleyin, eğer uzlaşmak isterlerse, Allah onların aralarını bulur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Ey müminler) Eşlerin ayrılacağından korkarsanız, bir hakem erkeğin ailesinden,bir hakem de kadının ailesinden gönderin; düzelmek isterlerse, Allah aralarında uyuşma meydana getirir. Allah bilir ve işin iç yüzünden haberdardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aralarının açılmasından kaygı duyarsanız, hem erkeğin ailesinden bir yargıcı hem de kadının ailesinden bir yargıcı gönderin. İki taraf da düzeltmek isterse, Allah, aralarında başarı sağlayacaktır. Kuşkusuz, Allah, Bilendir; Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şayet evli bir çiftin aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin! Eğer iki taraf da anlaşmazlığı gidermek isterse, Allah onları uzlaştırır. Unutmayın ki Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz, bir hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar, barıştırmak isterlerse Allah, kadınla erkeğin aralarını düzeltmede onları başarılı kılacaktır. Allah Alim'dir, her şeyi bilir; Habir'dir, her şeyden haberdardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz, bir hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki, Allah herşeyi bilendir ve herşeyden haberdardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Şayet (evli) bir çift arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin; eğer iki taraf da işi düzeltmek isterse, Allah onları uzlaştırır. Bilin ki Allah, gerçekten her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer karı, koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem onun tarafından, bir hakem de bunun tarafından gönderin, bunlar gerçekten barıştırmak isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim verir, şüphesiz ki Allah bir alim, habir bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer (karı-kocanın) aralarının açılmasından endişe duyarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar uzlaştırmak isterlerse, Allah onların arasını bulur. Çünkü Allah (herşeyi) bilendir, haber alandır.

 • Gültekin Onan

  (Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ehlinden (ailesinden) bir hakem, kadının da ehlinden (ailesinden) bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Tanrı da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Tanrı, bilendir, haberdar olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Eğer karı ile kocanın) aralarının açılmasından endişeye düşerseniz o vakit (kendilerine erkeğin) ailesinden bir hakem, (kadının) ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barışdırmak isterlerse Allah aralarında (ki dargınlık yerine geçime), onları (uyuşmıya) muvaffak buyurur. Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilicidir, (her şeyin künhünden) haberdardır.

 • İbni Kesir

  Eğer aralarının açılmasından endişeye düşerseniz; erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem gönderin. Bunlar barıştırılmak isterlerse; Allah, onların arasını bulur. Muhakkak ki Allah; Alim, Habir olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Karı koca arasında bir ayrılıktan korkarsanız, o zaman, kocanın ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem gönderiniz. Eğer aralarını düzeltmek isterlerse Allah da onların arasında başarı sağlar. Muhakkak Allah, bilendir, haberdar olandır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz, o vakit, kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse, Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz Allah alim ve habirdir (her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer onların aralarının açılmasından korkarsanız bir hakem erkek ailesinden, bir hakem de kadın tarafından oluşturun. Arayı düzeltmek isterlerse Allah da bunu başartır. Muhakkak Allah Aliym'dir, Habiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse ALLAH ikisinin arasını bulur. ALLAH Bilir, Haber alır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer, her ikisinin arasının bozulmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem belirleyin, eğer uzlaşmak isterlerse, Allah onların aralarını bulur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Progressive Muslims

  And if you fear a split between them, then send a judge from his family and a judge from hers. If they want to reconcile, then God will bring them together. God is Knowledgeable, Expert.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if you fear a breach between them, raise up an arbitrator from his family and an arbitrator from her family. If they desire right ordering, God will reconcile them; God is knowing and aware.

 • Aisha Bewley

  If you fear a breach between a couple, send an arbiter from his people and an arbiter from her people. If the couple desire to put things right, Allah will bring about a reconciliation between them. Allah is All-Knowing, All-Aware.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If a couple fears separation, you shall appoint an arbitrator from his family and an arbitrator from her family; if they decide to reconcile, GOD will help them get together. GOD is Omniscient, Cognizant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if you fear a permanent rift between them, then send a judge from his family and a judge from her family. If they want to reconcile, then God will bring them together. God is Knowledgeable, Expert.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If you fear a split between them, then send a judge from his family and a judge from hers. If they want to reconcile, then God will bring them together. God is Knowledgeable, Ever-aware.